personstarthumb-up

Höjd på skorsten

6k läst  10 svar

 1. H
  Medlem Nivå 3
  HEJ
  Fins det någon bestämmelse på skorstenens höjd över takås ???
  Tänker ev. höja taket lite
  MVH
   
 2. DragonLady
  Medlem Nivå 7
  När vi byggde så skulle höjden vara 1 meter över taknock... men jag hörde nåt svammlande om att det måttet minskat.
   
 3. S
  Medlem Nivå 8
  nya reglerna är över takås men minst en meter över takmaterialet vid genomföringen. tidigare var det minst en meter över takåsen.
   
 4. S
  Gäst
  Jag installerade kamin+skorsten i okt -07 min är i nivå med takåsen.men då går min upp vid yttervägg vid långsidan.
   
 5. L
  Medlem Nivå 8
  Reglerna är som styrman1 skriver.
   
 6. M
  Medlem Nivå 1
  Instämmer med styrman1. Besökte en kaminförsäljare idag som berättade detta. Han sa också att är det över 4 meter väggliv måste man ha fasadstege (ruskigt fult!!) alt ha taklucka för att sotaren skall godkänna installationen. Är det någon som vet om detta stämmer??
   
 7. H
  Medlem Nivå 3
  HEJ
  Mitt hus är från1902 , men skorstenen är renoverad på 60-talet. Nu är den c:a 6dm över nock. Trodde det var 5dm. Då höjer jag inte taket, då jag nyss har lagat den. Angående sotaren så krävs det fast stege eller likn.
  MVH
   
 8. S
  Gäst
  En skorsten typ premodul/landyvent klarar 3meter utan stag. Sen sätter man en sotlucka 1-1.2meter över tak. så har jag det.
   
 9. Rutger
  Medlem Nivå 3
  Från Boverkets hemsida:
  "8:2421 Tillträdesvägar till tak
  Byggnader skall förses med fasta uppstigningsanordningar i den omfattning som behövs för att tillträdesvägarna skall bli säkra. Lösa anordningar får användas i stället om risken för personskador inte är betydande. Vid utformning av tillträdes-vägar skall hänsyn tas även till transporter av materiel.
  Allmänt råd
  Om en byggnads fasadhöjd vid uppstigningsstället till tak är:
  – 4 meter eller lägre får en lös anliggande stege användas, om det finns en anordning vid takfoten som förhindrar att stegen kan glida,
  – högre än 4 meter, men lägre än 8 meter, bör tillträde anordnas antingen invändigt eller utvändigt via en fast monterad eller fällbar väggstege,
  – 8 meter eller högre bör tillträde till taket anordnas invändigt via en tak-lucka eller vägglucka i en uppbyggnad på taket."

  Där står ju bara att man bör ha fast fasadstege. Alltså inte ett måste? Vi vill också slippa den fula stegen.
   
 10. pellefant
  Medlem Nivå 11
  "min" sotare sa att det räckte med en meter över yttertaket iaf, nu har han ju inte varit hit å kollat ännu iofs...
  i mitt fall så ligger vinden(den som blåser alltså) åt rätt håll oftast. dvs det blåser bort röken så den inte kommer från skorstenen på garaget mot huset. hade det varit tvärtemot kanske en högre skorsten varit berättigad...
   
 11. M
  Gäst
  Utdrag från BBR avsnitt 6 (hygien, hälsa & miljö) 6:743

  Allmänt råd
  Skorstenar för eldstäder med märkeffekt upp till 60 kW bör dels mynna
  över nock, dels minst 1,0 meter över taktäckningen, om inte särskilda för-
  hållanden föreligger. Vid val av skorstenshöjd bör hänsyn tas till bl.a. för-
  härskande vindriktning, brandfara vid fastbränsleeldning och risken för
  gnistspridning.
  Regler för beräkning av skorstenshöjd för eldstäder med en märkeffekt
  över 60 kW ges ut av Naturvårdsverket.
   

Hej där! så kan du också ställa frågor i forumet. :love: