Mitt hus har en mörk och tråkig övervåning med sadeltak och endast ett litet fönster i vardera gaveln. Jag vill göra studio/ateljé av det ena rummet och få maximalt ljusinsläpp inom ramarna för bygglovsfria åtgärder, d.v.s. takkupa som inte gör ingrepp i den bärande konstruktionen och inte heller upptar mer än halva takfallet. Mitt hus ingår inte i "samlad bebyggelse" så det ska vad jag förstår bara vara att sätta igång bygget utan bygganmälan.

Ingenstans hittar jag något som säger hur HÖG en takkupa får vara, men jag antar det inte betyder att jag får bygga ett högt torn bara för att jag kallar det "takkupa". Däremot finns i definitionerna syftet att ordna ljusinsläpp och att skapa bättre invändig takhöjd/ståhöjd. Det jag vill bygga är i princip ett litet orangeri eller växthus ovanpå taket, alltså ett mindre sadeltak ovanpå husets befintliga tak, någon halvmeter över nocken och med fönster runt omkring. Ändringen kommer alltså INTE ge övervåningen fler kvadratmeter med ståhöjd, utan enbart agera ljusinsläpp med 360 graders vy om man klättrar upp på en stege. Eftersom huset står på landsbygden på ej planlagt område och inte heller utgör "samlad bebyggelse" bör det inte vara något hinder att husets yttre utseende ändras. Frågan är om det finns någon generell regel på annat håll i PBL som gör det omöjligt för en bygglovsfri takkupa att nå högre än nocken?
 
Vet inte, men tror det räknas som ett våningsplan rent tekniskt om du har ett golv där du kan gå under.
 
  • Gilla
BirgitS
  • Laddar…
Ja det låter ju onekligen som att en takkupa ska ha en tydlig utgångspunkt från befintligt tak snarare än att frigöra sig från detta. En detalj jag inte observerat tidigare är att den inte heller tycks få bryta igenom takfallet i nederkant och bilda s.k. frontespis, där takkupans "framsida" blir ett med husets befintliga yttervägg. Jag tolkar det som att det behöver finnas åtminstone EN symbolisk tegelrad och hängränna kvar av det ursprungliga taket när takkupan är färdig, och kanske även att takkupans fasad befinner sig innanför husets egentliga fasad.

Från länken ovan:
"Det finns ingen definition av takkupa i plan- och bygglagstiftningen. Enligt TNC:s Träbyggnadsordlista är en takkupa ett utskjutande parti av yttertak utbyggt i takfall och försett med fönsteröppning framtill."

och
"Det är enbart för takkupor som lovbefrielsen gäller. Det är alltså inte möjligt att bygga en liknande åtgärd som exempelvis frontespis, takfönster eller burspråk med stöd av undantaget."

Min anarkistiska grundprincip är att det alltid finns utrymme för tolkningar, och jag läser gärna regler "som fan läser bibeln". :) Det känns som att min idé om en glasad upphöjning över nocken med 360 graders vy och eget litet sadeltak över det ursprungliga spricker, och eftersom det kommer synas tydligt från den sida av huset som presenterar sig för civilisationen är det nog bäst att låta bli när jag inte vill krångla med dyrt bygglov.

Däremot ser jag utrymme för att lyfta en del av det befintliga taket kring ett tänkt gångjärn vid nocken, så pass högt att takfallet vänder just där, och ytterkanten på takkupan därmed blir högre än nocken. Detta är sedan länge min reservplan, och då mitt hus är ganska högt beläget och ombyggnaden blir på baksidan mot den djupa skogen, finns ganska stora marginaler för att det omvända takfallet inte ska synas över nocken. Med en sådan ombyggnad har jag lättare att agera i god tro efter min regeltolkning att inte ens en bygganmälan behövs när huset ligger utanför samlad bebyggelse. Behovet av ljus även från motsatta sidan, d.v.s. den som är synlig för allmänheten, kan jag fixa med en separat takkupa av det mer traditionella slaget, utan ingrepp i bärande stomme.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.