Byggahus.se

Höjd på Attefallstillbyggnad utan bygglov

 1. N
  Medlem Nivå 4
  Reglerna för Attefallshus och Attefallstillbyggnader kanske kommer att förändras. Istället för 15m2 bruttoarea till 15m2 byggnadsarea. Detta skulle kunna öppna för attefallsTILLbyggnader i två plan.

  Rent hypotetiskt, skulle man kunna bygga en utbyggnad av samma typ som på bilden?

  Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 4b §
  4b § För en- eller tvåbostadshus krävs det trots 2 § inte bygglov för att
  1. göra högst en tillbyggnad som inte har en större bruttoarea än 15,0 kvadratmeter, som inte överstiger bostadshusets taknockshöjd

  Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
  Screen Shot 2018-08-12 at 13.42.01.png


  Alternativet skulle vara att göra en utbyggnad i vinkel med sadeltak, vilket borde vara tillåtet.
   
 2. B
  Medlem · Nivå 4
  Friggebod är 15m^2
  Attefallshus är max 25m^2 och de får ej vara högre än 4m.
   
 3. N
  Medlem Nivå 4
  Fast nu gäller det attefallsUTBYGGNAD. Och då är det nockhöjd på befintligt hus som räknas. Och enligt det borde ovanstående skiss vara möjlig, men det känns som att det kan bli motsättningar. Någon som byggt på motsvarande sätt?
   
  • Laddar…
 4. I
  Medlem Nivå 1
  Du ska ha 2 våningar i tillbyggnaden ?
  i så fall blir det 7,5 kvm golvyta per våning
   
 5. S
  Medlem Nivå 8
  tror du ska läsa inlägg 1 en gång till -
   
 6. Nötegårdsgubben
  Husägare · Nivå 17
  Ja. Du hittar förslaget på ny lagtext i 9:4 b PBL på s. 55 i denna pdf.
   
 7. sir_daniel
  Självbyggare · Nivå 14
  Kreativt skulle jag byggt ut 15m2 öppet till nock, sedan när allt är klart....
   
  • Laddar…
 8. C
  Medlem Nivå 1
  Någon som har färsk info i denna fråga?
  Har planerna på byggarea istället för bruttoarea kommit längre fram?

  Ang. bruttoarea så undrar jag om man får räkna bort soutterängkällare och strunta i bjälklag på entresolplan, för att sedan beräkna bruttoarean på ett halvplan/vindsplan enligt 0,6m in från 1.90 takhöjd?

  I så fall skulle man kunna få nästan dubbelt så stor bruttoarea i 2 plan, beroende på hur man bygger förstås.
  Detta går förstås inte om dem kommer utgå ifrån byggarea.
   
 9. StockholmM
  Medlem · Nivå 7
  Detta verkar tyvärr helt ha tappats bort i det förslag som regeringen lagt:
  https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2019/10/prop.-20192031/

  Nuvarande regler inom Attefallsregelverket är 25 kvm byggarea komplementbyggnad, och 15 kvm bruttoarea tillbyggnad.

  Boverket ville i sitt förslag för förändrat Attefallregelverk ha 30 kvm byggarea komplementhus och 15 kvm byggarea tillbyggnad, dock max totalt 40 kvm tillsammans för de två varianterna.

  Flera remissinstanser har tyckt att samordningen mot max 40 kvm för de båda varianterna är onödigt besvärlig att hantera. Regeringen har därför föreslagit att utöka komplementbyggnad till 30 kvm byggarea, utan påverkan på eventuell tillbyggnad. Tyvärr verkar förändringen från bruttoarea till byggarea för tillbyggnaderna därmed alldeles ha tappats bort. Jättetråkigt.
   
 10. Nötegårdsgubben
  Husägare · Nivå 17
  Jag tror inte att det tappats bort, utan skurits bort med klinisk precision. Man ville helt enkelt inte göra den ändringen. Vill man ha ett halmstrå att hålla sig i erbjöds ett sådant ”Mot bakgrund av bl.a. vad som har framkommit i Boverkets analys avser regeringen att se över regleringen om bygglov m.m. i ett större sammanhang”, men jag skulle inte hålla andan.
   
 11. StockholmM
  Medlem · Nivå 7
  Det är möjligt. Samtidigt är det inte kommenterat i dokumenten över huvud taget. Man kommenterar långt att "samordningen" mellan komplementboende och Attefallstillbyggnad som Boverket föreslår inte tas med i lagförslaget (vilket ju i och för sig är sunt). Men jag är rädd att man därmed "tappade bort" ändringen från bruttoarea till byggarea, eftersom man uppfattade att den ändringen främst behövdes pga den föreslagna samordningen till max 40 kvm.

  Det finns även ytterligare ett förslag i Boverkets rapport, om att ta bort bygglovskrav vid fasad- och kulörförändring, som inte kommit med och som såvitt jag sett överhuvudtaget inte kommenteras i regeringens dokument. Åtminstone en kommentar till varför man inte gör något åt dem borde det förslaget, och förslaget om bruttoarea -> byggarea, fått tycker jag.

  Instämmer att det finns ett halmstrå i skrivningen du nämner, men om det överhuvudtaget blir så ligger det i så fall långt bort i tiden.
   
 12. Nötegårdsgubben
  Husägare · Nivå 17
  Jag är som sagt rätt säker på att man vetat vad man gjort, och att inte kommentera förslag man avstår från är nog helt normalt. Att inte göra något kräver normalt ingen förklaring från en politiker.

  Skulle också tro att alla lättnader i PBL behandlas med stor vånda i regeringskansliet.
   
 13. StockholmM
  Medlem · Nivå 7
  Du har nog rätt. Trevligare att kommentera att man avstått från den av Boverket föreslagna samordningen till max 40 kvm totalt. Då framstår man som progressiv.