Byggahus.se

HJÄLP! Vatten under huset. Vad göra?

 1. F
  Medlem Nivå 1
  Hej alla hjälpsamma forummedlemmar!
  Jag skall försöka beskriva mitt problem så kortfattat som möjligt.
  Hus byggt ca 1950 med källare och eget VA. Vi har nyligen bytt ut den gamla avloppsanläggningen mot ett minireningsverk. I samband med snöavsmältning och regn så har grundvatten nivån stigit. Då uppdagas det att reningsverket överbelastas, en jämn och hög tillrinning av rent vatten, vid mättilfället för en vecka sedan så var det ca 8-9 m3 per dygn. LÄCKA på avloppsröret kan konstateras. Men var? Har haft hem en kille som filmat avloppsröret och kunde då konstatera att det läcker in vatten i en skarv under huset (betongrör). Läckan är ungefär där jag tror att dricksvattenlednigen kommer in i huset. Jag har ingen läcka på dricksvattenledningen, det borde märkas genom att pumpen får gå i tid och otid, vilket den inte gör. Däremot tror jag att inkommande vattenledning ligger under dräneringen till huset. Det innebär att det finns en rörgrav från vattenbrunnen in mot huset. Jag misstänker att vattnet leds in den vägen.

  Problemet mäste lösas, men hur?

  Vad händer om jag tätar läckan i avloppsröret och inte gör något åt tillrinnigen?

  Alla uppslag och förslag till lösning mottages med största tacksamhet!
   
 2. prototypen
  Medlem · Nivå 22
  Börja med att ordna till dräneringen då slutar det att rinna in vatten i avloppet. Tills vidare är det bättre att det rinner genom avloppet än upp på källargolvet.

  Sedan finns det företag som klär in det gamla röret med glasfiberplast, signaturen reliner verkar veta mycket om detta.

  Protte
   
 3. D
  Medlem Nivå 3
  Håller med prototypen. Se till att ordna dräneringen runt huset! 8-9 kubik vatten per dygn utöver vad du själv alstrar betyder att minireningsverket får ta emot ett ca tio ggr högre flöde än vad det är byggt för. Kemikalie- och elförbrukning går därmed på max utan att det för den skull hjälper, ditt avloppsvatten går i princip orenat ut ändå. Med nuvarande situation så är ditt minireningsverk i princip en mycket, mycket dyr pumpbrunn.
   
 4. F
  Medlem Nivå 1
  Håller med er båda, situationen är inte hållbar. Mätte idag och då är flödet under 1 m3 per dygn. Dräneringen måste åtgärdas snarast. En hake är att botten på det läckande avloppsröret ligger minst 20 cm under befintlig dränering, Det måste alltså till en "ny" dränering vid den berörda husgaveln.

  Hur skall jag utforma den på ett klokt sätt? Så vitt jag förstår så måste jag pumpa upp det för att bli av med det. Det är inte rimligt att sänka hela dräneringen med tanke på befintliga dräneringsbrunnar och avlopp.

  Mitt försäkringsbolag tycker att jag skall täta det läckande röret och låta den befintliga dräneringen ta hand om resten av vattnet. Känns inte som en bra lösning tycker jag. Måste ju få en "sjö" under källargolvet, vatten som kan leta sig vart som helst.
   
 5. D
  Medlem Nivå 3
  Men har du en fungerande dränering som har kapacitet nog att ta hand om vattenmängderna och som ligger under källarplattans lägsta nivå, då kan det ju räcka med att du linar avloppsröret? Visserligen höjer du grundvattenytan minst 20 cm, men om dräneringen räcker så borde det funka... En grundvattenyta under huset har du ju ändå alltid, det viktiga är ju att den inte når för högt upp mot källarens (mer eller mindre täta) golv och väggar.