Byggahus.se

Hjälp. Vad gäller här?

 1. P
  Medlem · 49 inlägg

  Pittbull

  Medlem
  Har köpt ett hus. Men vet ej vad som gäller. Ansökte med ett förhandsbesked till komunen i Vara. Behöver hjälp då jag inte vet ett dugg om paragrafer eller vad jag kan göra för att få rätt? I svaret står det följande.

  Bakgrund

  I samband med att kommunen förvärvade exploateringsmark från fastighet 00 sålde kommunen tillbaka den med bostadshus och uthus bebyggda delen av fastigheten 00, brukningscentrum. Med stöd av byggnadsnämdendens dispensbeslut
  § 137/ 1980 avstyckades sedan marken till bostadsändamål i strid mot gällande byggnadsplan. Byggnadsplanen, detaljplanen fastställd 1976 angav marken till allmän plats, park.
  Fastigheten 00 är belägen som en "ö" och omgärdas av kommunägd mark som är detaljplanelagd för idrottsområde, park och industri.

  Markutnyttjande

  Den kommunägda marken norr om fastigheten andvänds som idrottsplats,bollplan. I söder angränsar en industritomt. I öster ansluter åkermark. I övrigt detaljplanelagt skyddsområde " parkmark"

  Bedömningsgrunder

  Plan-och bygglagen 1 kap 5 §, 8 kap 11 §, 8 kap 34 §, 17 kap 18a §, byggnadsnämdens § 137/1980, beslut om fastighetsreglering  /1980.
  Ansökningar om lov för åtgärder inom områden med detaljplan skall beviljas om åtgärden inte strider mot detaljplanen, den fastighet och den byggnad på vilken åtgärden skall utföras stämmer överens med detaljplanen eller att förutsättningarna om förklaring enligt 17 kap 18a § om att tidigare dispens kan anges utgöra mindre avvikelse förenlig med detaljplanens syfte kan tillämpas och att kraven i 3 kap 1,2 och 10-18 § § uppfylls.

  Bedömning

  De befintliga förhållandena både fastigheten och byggnaderna står i direkt strid mot detaljplanens syfte. De befintliga förhållandena kan inte förklaras utgöra mindre avvikelse från detaljplanen förenlig med dennas syfte eftersom syftet är allmän plats, park.Ansökningar kan inte beviljas eftersom förut sättningarna i 8 kap 11 § 1 och 2 punkten inte kan uppfyllas. Plan- och bygglagen innerhåller regler om inlösen där där fastighetsägare drabbas oskäligt av detaljplaners verkan. Skäl saknas att ändra detaljplanen för att få tillstånd annan markandvändning av fastigheten med tanke på omgivande markutnyttjande.

  Beslut

  Miljö-och byggnadsnämden lämnar enl 8 kap 34§ som förhandsbesked att tillbyggnad eller annan bygglovpliktig åtgärd inte kan tillåtas.

  Nu är min fråga! Kan man kring gå dessa bestämelse för att kunna få göra en utbyggnad eller vad ska man göra?

  Ps! all mark som komunen köpte upp. Kom från min fastighet.
   
 2. volvo
  Medlem · Södra sverige · 2 771 inlägg

  volvo

  Medlem

  Re: Hjälp. Vad gäller här?

  Som jag ser det utifrån din beskrivning av fallet så är inte kommunen intresserad av att ha en bostad belägen som din. Därför vill de inte ändra detaljplanen.
  De får inte bevilja lov som strider mot detaljplanen annat än om det rör ett ringa avsteg.

  Här der man ett exempel på hur viktigt det är att kolla detaljplanen för det tilltänkta huset innan man köper det. Iallafall om man planerar att göra bygglovspliktiga ändringar i framtiden.
   
 3. P
  Medlem · 49 inlägg

  Pittbull

  Medlem

  Re: Hjälp. Vad gäller här?

  Komunen sålde tillbaka huset och ändrade sedan till det som gäller idag. Bekostade även indragning av avlopp vatten. Anlade en nu väg in till fastigheten.
  Hör och häpna det ligger tre stycken fotbolls planer i ett område som är så litet så det finns knappt på kartan (Tråvad) Hur kan man sätta park -allmän Plats.
  Samtidigt ge industrin bygglov????
   
 4. saturnus
  Medlem · M · 3 679 inlägg

  saturnus

  Medlem

  Re: Hjälp. Vad gäller här?

  Instämmer i volvos inlägg, och förmodar att kåken du talar om har legat där länge, och då fått vara med om planändringar. Eftersom fastigheten funnits där tidigt, och marken runt om tillhört fastigheten som kommunen köpt in, har man styckat av bostadshuset, för att kanske tidigare ägare ville bo kvar där. Med tiden kan de här förhållanden bli problematiska, om nu huset säljs igen. Bäst hade nog varit om kommunen nyttjat sin förköpsrätt. Men problemet för dig blir nog att du får bo i huset som det är, naturligtvis får du modernisera invändigt, men någon utvändig förändring kommer nog inte kommunen att gå med på. Men visst går det att trixa med lagen och kringgå kommunens beslut. De brukar inte vara några ljushuvuden precis när det gäller att upprätta förbud. tycker du skall ta och cykla upp på kommunens byggavd. och be dem plocka fram allt som finns om din kåk, och läs på, så kanske du hittar vissa öppningar till att förbättra din situation.
   
 5. P
  Medlem · 49 inlägg

  Pittbull

  Medlem

  Re: Hjälp. Vad gäller här?

  När jag ringt komunen så har dom slängt på luren. Ber mig skriva  ner vad jag vill ha sagt.
  Det står tre andra byggnader på tomten. Ett garage en större byggnad type enligt dom uthus. Men det är en stor murstock och har fungerat som bostad tidigare. Det finns även  grund på tomten som det har stått hus på. Undrar om jag får inreda den byggnad som en gång i värden varit bostad tidigare. Och om det finns möjlighet att gå vidare med detta  ärende. Det har varit i tidningar och komunen  fick ändra på bollplanens läge. Det som stör mig är att det är ena sidan är en allmän plats och parkmark.
  men fabriken får bygga bredvid. Rimmar illa tycker jag.

  Ps Måste jag skriva en summa till komunen. När man ska ha ev lagfarten.
  Om dom vill ha förköpsrätt på huset. så om jag skriver en summa vad jag ger för det. Då har dom ju ett bra läge att köpa det?
   
 6. saturnus
  Medlem · M · 3 679 inlägg

  saturnus

  Medlem

  Re: Hjälp. Vad gäller här?

  Vad jag nu undrar; Var kommer Du in i ärendet, Pittbull?+
  Lite enklare att ge råd då ;)

  Jo, den skall stå där, summan, när handlingen, säljaren sänder till kommunen för att fråga om dom är intresserade av att upphandla den nu rikskända fastigheten som hamnat mellan olika verksamhetsplaner, som ett minne av tidigare tjänstemäns handläggning av ett gammalt problemärende, nu äntligen kan få ett slut.
  Tror Du ligger risigt till, Pittbull, men ta gärna med dig hundarna till byggavdelningen, och be dem sluta upp med att kasta luren i örat på dig >:(
   
 7. saturnus
  Medlem · M · 3 679 inlägg

  saturnus

  Medlem

  Re: Hjälp. Vad gäller här?

  Om det nu är så att den lagfarne ägaren vill sälja fastigheten, kommer kommunen med Förköpslagens rätt att köpa fastigheten, med hänvisning till 1§ 3 stycket; fast egendom som behövs för att tillgodose ett väsentligt behov av mark eller anläggning för idrott eller friluftsliv ./.

  Det är här Du Pittbull kan tjäna en hacka genom att tipsa ägaren, att denne i maskopi med dig, skall trissa upp priset, för kommunen är nog tvingad att handla upp fastigheten. Så har du i alla fall fått ge igen för den där "luren i örat" ;D
   
 8. P
  Medlem · 49 inlägg

  Pittbull

  Medlem

  Re: Hjälp. Vad gäller här?

  Jag har köpt huset men inte lämnat in köpe handlingarna.
  För jag visste ej om allt innan. Det som kvarstår är att
  lämna in kvitto på köpet och ge komunen den förtur
  som dom tydligen har. Jag har aldrig sysslat med köp av
  fastighet innan. Är därför så okunig i detta köp och vad som gäller.
  Bemötandet har varit tråkigt för mig.......funderar på vad du sa
  om hundarna ;D
   
 9. saturnus
  Medlem · M · 3 679 inlägg

  saturnus

  Medlem

  Re: Hjälp. Vad gäller här?

  Tråkig situation, Pittpull, och det är säljaren som skall informera kommunen och ge denne möjlighet att utöva sin rätt till förköp.
  Man kan här undra hur fastigheten har utannonserats eller kanske du är bekant med säljaren, och köpt den av denne direkt. Som du har förklarat, så är det detta tillfälle kommunen väntat på, att kunna köpa fastigheten. Kanske därför man anlagt en fotbollsplan/park upptill. Om kommunen tar över din fastighet, kan man undra om det är så klokt av kommunen att upplåta marken för bollspel/rekreation upptill en fabrik.
  Kanske är det så att fabriken ligger på kommunen om mer mark för att utöka sin versamhet, som kanske ger nya jobb, och vill därför att kommunen med sin förköpsrätt, upphandlar din fastighet, för att sedan sälja den till fabriken. Som du ser är det ofta ett rävspel, även bakom kommuners handlande. Men tyvärr, är det du som ligger risigt till, du har juh även haft kontakt med kommunen, så ärendet är dokumenterat där.
  Hörde annars om en som skrev en sån där förköpserbjudande till kommunen, men skickde inte den (behöll en kopia) när kommunen senare undrade varför den inte blivit tillfrågat :-[ svarade säljaren att han visst hade frågat dom, men då de inte svarade förutsatte denne att kommunen inte var intresserad ;D De här metoderna får man ta till ibland ;)
   
 10. saturnus
  Medlem · M · 3 679 inlägg

  saturnus

  Medlem

  Re: Hjälp. Vad gäller här?

  Den möjlighet Du har är att låta köpet gå tillbaka, och begära ett skadestånd och ersättning för de kostnader du haft. Eller kanske du kan få hyra kåken, om du har något intresse av det. Tråkig sits du hamnat i.
  När du får besked från kommunen om deras intresse, så överklaga beslutet.
   
 11. P
  Medlem · 49 inlägg

  Pittbull

  Medlem

  Re: Hjälp. Vad gäller här?

  Förre ägaren ringde komunen förra året. Då kom dom till plats och ville ge tiotusen för det. Anledningen var att det fanns kostnad för rivning och sanering på tomten. Det finns en del miljö farliga ämnen där enl dom. Då han vänder sig till en mäklare och annoserar ut huset för 200tusenkr. Huset är i behov av omfatande renovering. Men jag ser möjligheten av en renovering av huset. Och köpte det i år av hustrun. Då manen avled föra året. Jag lämnade då in ett förhandsbesked och fick det som står i mina frågor här ovanför. Så i nu läget vet jag inget mer än att jag orolig över att förlora det matrial och jobb jag gjort. :'(
   
 12. saturnus
  Medlem · M · 3 679 inlägg

  saturnus

  Medlem

  Re: Hjälp. Vad gäller här?

  Nu blir det mer komplicerat (för kommunen), man har alltså varit informerad om försäljningen tidigt, men avböjt p g a priset. Men detta öppnar ändå inte för dig, att få beviljat någon åtgärd, om/tllbyggnad. Det verkar som att ärendet är infekterat i din kommun, (en gammal lönnkrog kanske) Men du uppger nu att du handlat av en mäklare, tja, då får väl denne ta smällen, om kommunen bråkar.Det är viktigt att du kollar upp vad mäklaren egentligen har sålt, vad det står i dennes försäljningsunderlag/
  prospekt. Å andra sidan verkar det märkligt hur kommunen kan anlägga en offentlig yta för bollspel, om området/jorden är så infekterad av miljöfarligt ämne, att kommunen endast vill betala 10.000 och du går och betalar 200.000 kronor??! Håll dig god vän med journalisten som tidigare skrivit om saken, han kanske också gillar att gräva fram gamla lik ur kommunens garderob. Jag förstår att det är ett problem för dig, men ta först ett snack med mäklaren, han borde kunna hjälpa till med att räta ut en del frågetecken.
   
 13. saturnus
  Medlem · M · 3 679 inlägg

  saturnus

  Medlem

  Re: Hjälp. Vad gäller här?

  Ditt inledande klarnar lite bättre nu, Kommunen har, vid delning av fastigheten, gett (1980)dispens till/för den del du nu köpt, p g a dess läge, och kanske för att ägaren ville bo kvar. Det verkar också som att kommunen har rätt att neka till/ombyggnad.
  Kommunen borde ha löst in fastigheten till de pengar du fick ge. Om du trots allt vill behålla fastigheten (på obestämd tid) kan kommunen ändå en dag tvångsinlösa (expropiera) den, då man anser att byggnaderna  är i dåligt skick, eller av andra anledningar. Jag har förståelse för att det kan vara en idyll, att få bo så där lite avsides, men du bör nog ta dig en funderare, och lämna över problemen till mäklaren.
  Be tidningen om hjälp, dom gillar att hänga ut mäklare som inte tar ansvar för sina säljobjekt.
   
 14. P
  Medlem · 49 inlägg

  Pittbull

  Medlem

  Re: Hjälp. Vad gäller här?

  Jag köpte det privat, men det var utannoserat av mäklare tidigare. Men på grund av att mannen dog så köpte jag det för ca 2 månader sedan av hans fru. Men resten stämmer nästan. Det har varit en man som mekade bilar och det finns en del av miljö syn på detta från komunen. Då det finns oljor i fat som ska sorteras och en del annat.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.