Byggahus.se

HJÄLP!! Servitutväg

 1. M
  Medlem · 43 inlägg

  Maria_Niclas

  Medlem
  Hoppas att ni kan hjälpa oss. Vi har köpt en tomt där det finns ett servitut för en väg. Denna väg är till för en tomt bakom våran, för att dom ska kunna komma fram. Vem bär ansvaret för att se till att det blir en framkomlig väg och för att den underhålls?? Idag är det endast två tomma tomter så vägen måste ju fixas.
  Kan tillägga att vi inte kommer att använda denna då den ligger i kanten på vår tomt och vi har en annan väg.
  En bit av vägen ligger på vår tomt den andra delen ligger på stamfastigheten.
  Kan tillägga att den finns utritad på nybyggnadskartan men det näms inget om något servitut i vårt köpekontrakt.
  Vem bär ansvaret för denna väg? Eller vet ni vart jag kan vända mig för att få svar?

  Tacksam för svar :)
   
 2. C
  Medlem · 210 inlägg

  cyanna

  Medlem

  Re: HJÄLP!! Servitutväg

  På ett par vänners tomt har dem ett servitut för kommunala vattenledningar som löper i kanten av deras tomt. Ansvaret för underhåll mm ligger på kommunen, lika så ansvaret för skador i fall t.ex ledningen spricker och det blir skador på kompisarnas tomt. Tomtägaren däremot är skyldig dels att tillåta användning av tomten för tillsyn och underhålls arbete på vattenledningen, samt får inte göra något som medför att ledningen skadas (typ plantera träd ovanpå, gräva ut så att den fryser...).
  Se till däremot att eventuellt vägg inte byggs som samfällighetsanläggning, det skulle betyda att ni gemensamt ansvarar även för underhåll av väggen.

  C.
   
 3. Snappen
  Medlem · 183 inlägg

  Snappen

  Medlem

  Re: HJÄLP!! Servitutväg

  Det spelar inte så stor roll om vägen blir en samfällighetsväg egentligen, kommunen tittar på utnyttjandet dvs. har man ingen användning alls av vägen och det inte heller kan ses som troligt att man kommer att utnyttja den ingår man inte i samfällighetens bildning. Såvida det inte redan finns infört i befintliga handlingar att man ska ingå i den. Det kan du kolla i papper som berör din tomtfastighet. I vårt fall skrevs så in redan då fastigheten bildades, alltså vid godkännandet av avstyckning från stamfastigheten. I vårt fall ingår stamfastighetens ägare i den nya samfälligheten men man har bara tilldelat honom en 40del av betalningsansvaret/skötseln då de bedömt att han har ringa användning av vägen. Ändå står det i papprena att han avser köra skogstransporter på vägen...

  Men man vet aldrig om det slarvats någonstans ex mäklaren så om jag var du skulle jag ringa stadsbyggnadskontoret och fråga angående servitut/samfälligheter med din tomt.
   
 4. C
  Medlem · 611 inlägg

  carlssoni

  Medlem

  Re: HJÄLP!! Servitutväg

  Är Din fastighet belastad med servitut skall detta framgå av köpekontraktet. Du kan också kolla detta hos Fastighetsbildningsmyndigheten. Tag reda på vem som äger den härskande fastigheten (den som ligger bakom Din) och vilka planerna för utnyttjandet är.
  Det bör finnas en skriftlig servitutshandling som klargör rättigheter och skyldigheter kring servitutet.
   
 5. Sven
  Medlem · 125 inlägg

  Sven

  Medlem

  Re: HJÄLP!! Servitutväg

  Mäklaren är enligt ett färskt rättsfall skyldig att känna till alla servitut som han belasta den nya fastighetsägaren. Detta gäller även officialservitut som inte är inskrivna. Officialservitut från före 1972 är normalt inte inskrivna men gäller ändå mot ny fastighetsägare.

  Normalt sett är inte du som fastighetsägare till "den tjänande fastigheten" underhållsskyldig för servitutsvägen. Vad som gäller torde framgå av servitutet.

  Jag använder mig ofta av avtalsservitut för kunds räkning eftersom det är det billigaste sättet att "köpa till" mark utanför sin fastighet.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.