Byggahus.se

Hjälp mig, behöver råd ang husköp!!

 1. N
  Medlem · 2 inlägg

  nannin

  Medlem
  Jag har idag fått ett erbjudande att köpa mina släktingars sommarställe. Saken är den att jag vet ingenting om vad som är viktigt att kolla upp innan köpet.

  Vad skall jag tänka på?
  Får man alltid betala lagfart när man köper ett hus?

  Snälla, snabb hjälp önskas!!
   
 2. R
  Medlem · 186 inlägg

  Rogero

  Medlem

  Re: Hjälp mig, behöver råd ang husköp!!

  Hej!

  När man köper en villa eller fritidshus så har du som köpare en stor undersökningsplikt. Det innebär att om du inte själv har goda kunskaper när det gäller potentiella problem (fuktighet i grund, våtrumsproblem, el, taket etc) så bör du anlita en oberoende besiktningsman. Det kostar ju ett antal tusenlappar men kan vara helt avgörande huruvida du ska köpa objektet eller inte.
  Litet lättvindigt så sägs det att du kan klaga inom tio år om det dyker upp något fel du inte kunde upptäcka vid köpet. Det kan vara sant om huset är väldigt nytt men ett äldre hus köpes i "befintligt" skick, dvs man ska förvänta sig att ett äldre hus kan vara drabbat och då är det svårt att komma efter 7-8 år och påstå att det är fukt i grunden och att det fanns redan vid köpet.
   
 3. J
  Medlem · 246 inlägg

  Jorg

  Medlem

  Re: Hjälp mig, behöver råd ang husköp!!

  Ja, lagfart får du betala på köpeskillingen: 1,5 % + adm.avgift.

  Om du behöver låna till köpet tillkommer också en pantbrevsavgift på 2% av beloppet (om inte pantbrev finns sedan tidigare).

  Att ta ut en mäklare eller värderingsman kan vara väldigt bra så att du vet att du betalar rätt pris (kan vara extra viktigt om det finns fler släktingar inblandade...avundsjuka är inte kul...) En värdering behövs också som underlag om du ska låna till köpet.

   
 4. Z
  Medlem · 1 156 inlägg

  zingo

  Medlem

  Re: Hjälp mig, behöver råd ang husköp!!

  Adm.avgiften är c:a 800 + 800 + 400 kronor = 2000, förutom de 1.5 procenten som redan nämnts.

  Det finns verkligen massor av uttömmande information om detta på internet.

  Saxat från Föreningssparbankens hemsida för fastigheter (www.fastighetsbyra.fsb.se):

  Köparens ansvar
  Köparen av en bostad har en undersökningsplikt som är särskilt omfattande vid köp av fastigheter och tomträtter. Till undersökningsplikten hör även de regler som rör dolda fel. När ett köpeavtal skrivits kan ingen part ångra sig, därför är det viktigt att avtalet skrivs på rätt sätt. Detta hjälper dig en mäklare med.

  Undersökningsplikt
  Lagen om undersökningsplikt säger att köparen ska utföra en sådan undersökning som är "påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet". Tanken är att fastigheter säljs i befintligt skick och att köparen ska ta reda på fastighetens fysiska beskaffenhet. Säljaren är aldrig ansvarig för fel som kunde ha upptäckts vid en undersökning.

  Om du hittar någonting som kan tyda på ett fel ingår det i undersökningsplikten att utreda detta närmare. Om du ser en fuktfläck ingår det i undersökningsplikten att ta reda på vad denna beror på. Det finns inget krav på att undersökningen ska göras av en fackman, men många gånger kan det vara klokt att ta till hjälp. Ibland, särskilt om du misstänker ett allvarligt fel, kan det vara klokt att anlita någon som yrkesmässigt utför besiktningar.

  Det är inte mäklarens uppgift att utföra undersökningen. Mäklarens lagstadgade skyldighet är att vara opartisk mellan säljare och köpare.

  När du undersöker…
  • Använd en ficklampa för att noga undersöka mörka utrymmen.
  • Lyft på mattor och gardiner för att se golv och väggars skick.
  • Studera alla utrymmen som grund, källare och vind.
  • Studera noga fasad och yttertak.
  • Övriga byggnader och anläggningar som hör till fastigheten ska också studeras. T.ex. brunnar, avlopp osv.

  Dolda fel
  Dolda fel är fel eller brister, som köparen vid köpets ingående, inte kände till och inte heller borde ha misstänkt. För att säljaren ska ansvara för ett dolt fel krävs att felet innebär att fastigheten avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Som exempel kan du som köpare knappast räkna med att en 20 år gammal oljepanna är felfri, du förväntas förstå att pannan när som helst kan behöva ersättas med en ny.

  I praktiken kan man säga att den typ av dolda fel som säljaren slutligt har ansvar för i första hand är brister i byggnadens konstruktion eller utförande (t ex byggfusk).

  Köpeavtal
  För att ett köp av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt ska bli giltigt finns vissa krav. Det viktigaste kravet är att ett köp blir gällande först när samtliga säljare och köpare undertecknat köpekontraktet. När ett köp kommit till stånd är detta bindande för bägge parter.

  För fastigheter och tomträtter gäller att villkor för köpet måste tas in i köpekontraktet för att de ska gälla. En vanlig situation är att köparen vill sätta som villkor för köpet att han beviljas lån för att kunna finansiera köpet. Andra villkor som kan förekomma är att köparen får överta vissa lån, att han får sin gamla bostad såld eller att han får låta en fackman besiktiga fastigheten.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.