Byggahus.se

Hjälp med "koefficient" för VP drift under dagtid för beräkning av solpanel

 1. anders07
  Medlem · Stockholm · 5 939 inlägg

  anders07

  Medlem
  Boverket har ju fastställt att man får dra av egenproducerad energi från energiberäkningen för uppvärmning och varmvatten.
  https://www.boverket.se/sv/energide.../berakning-av-byggnadens-energianvandning/#h7

  Jag ligger idag på ett "C" men med solpanelerna kommer jag att komma upp till ett "B" och med bolånet hos SBA bjuder de ju på 0,1% rabatt om man kommer till ett "B" så det är värt lite möda... :)

  Problemet blir ju då att försöka beräkna (och jag vill vara ärlig) hur mycket energi jag faktiskt tillgodogör från solcellerna.
  I bifogad Excel har jag gjort ett försök till detta!

  Vi har beräknat varmvatten till 1332 kWh/år och den borde ju vara rätt jämn per år så en förbrukning på 111 kWh/mån.

  Värmen på 6500 kWh/år.

  För att ge en mer ”rättvisande” bild har jag fått min anläggning summerad per månad (uppskattat) av leverantören av solcellerna och så har jag gjort beräkningar baserat på det.

  Jag får fram att den faktiska uppvärmningen ska minskas med 2544 kWh från solcellerna.

  Jag har nu beräknat gångtiden på värmepumpen (VP) baserat på den dygnsmedel som finns i loggen på den och tagit gångtid/dygn som ett medeltal per månad. Jag har även dragit bort Poolvärme.

  Jag hade lite svårt att få fram en koefficient för den faktiska gångtiden av VP under tiden då det finns producerad el att tillgå för de ”mörkaste” månaderna. April t.o.m. september borde denna koefficient vara försumbar eftersom det då alltid finns energi att tillgå från solpanelerna men under årets mörkaste månader kan ju VP stå stilla under tiden för elproduktion och då blir ju beräkningen lite skev så jag räknade nu en koefficient baserat på gångtid över dygnet och tog bort det från den producerade elen för de månader där förbrukningen överstiger producerad el.

  Å andra sidan handlar det om 120 + 140 kWh timmar för december och januari där då risken för felberäkningen är störst så det borde inte slå så hårt på totalen om den koefficienten är fel.

  För januari t.ex. så producerar vi 140 kWh och VP har en gångtid på 11 timmar så koefficienten blir 11h/24h=0,46 och då tog jag producerade el på 140 kWh x koefficienten = 64,2 kWh och räknade det som utnyttjad energi från solcellerna som ska minskas från beräkningen.

  Tankar?
   
 2. U
  Medlem · 3 839 inlägg
  "För januari t.ex. så producerar vi 140 kWh och VP har en gångtid på 11 timmar så koefficienten blir 11h/24h=0,46 och då tog jag producerade el på 140 kWh x koefficienten = 64,2 kWh och räknade det som utnyttjad energi från solcellerna som ska minskas från beräkningen."

  Hej

  Det är lätt att missförstå något här men jag gör ett försök! :)

  Om ni i januari har producerat 140 kWh solel så har ni dessutom producerat värme med värmepumpen.

  Den energimängd du fått från värmepumpen är lika med gångtiden för VP och den värmefaktor den har. Tex om värmepumpen drar 1 kW så så producerar den runt 4 kW värme. det gör att du får ut 3 kW extra energi "gratis" för varje timme den går.

  Så på en månad får du då 1440 kWh från VP (med 50% gångtid) + 140 kWh från solpanelerna.

  För det har det gått år 360 kWh fulel på mätaren.
   
  Redigerat 22 dec 2020 19:25
 3. A
  Medlem · Stockholm · 1 069 inlägg

  Arnodt

  Medlem
  Du nämner dec och jan. Men vilka menar du? jan och dec 2020 eller jan och dec. 2021?

  Om du har en elnätsansluten solcellsanläggning. Då måtte du sälja en del el och den räknas mycket noggrant av ditt elnätsbolags elmätare. Den kan du troligen se timvärden för på "mina sidor" hos ditt elnätsbolags hemsida.
  Din växelriktaren mäter och lagrar med ganska hög noggranhet effekt och energi den producerar.

  kWh-produktion från din växelriktare minus elnätsbolages kWh-data för din sålda ström, där har du ju egenkonsumerad solenergi-ström.

  Oklar vad du vill försöka beräkna. Är det förbrukad energi för förgången tid eller någon uppskattning av framtida förbrukning?
   
 4. anders07
  Medlem · Stockholm · 5 939 inlägg

  anders07

  Medlem
  Tack för inlägg!

  Jag hade vid förra energideklarationen i våras 6500 kWh för uppvärmning (=förbrukning från värmepumpen) samt 1332 kWh/år för varmvatten, total förbrukning 7832 kWh. Detta gav mig då ett "C" i energideklarationen.

  Jag har nu skaffat solceller och enligt Boverket får man räkna bort den energi jag producerar, MEN bara den energi som utnyttjas för uppvärmning.

  Vad jag försöker få fram (beräknat) är alltså hur stor del av producerad el från solcellerna som används till uppvärmning.

  Under de ljusaste månaderna (april-september) är det ganska lätt eftersom det då finns överskott under i princip hela dygnets ljusa timmar och 100% av förbrukad energi i VP'n kan "räknas av".

  Det jag har svårare att uppskatta/beräkna är alltså hur mycket av producerad solenergi som kan räknas av under de mörkare månaderna där jag inte kan räkna med ett konstant överskott.

  Min beräkning kom fram till att jag ska dra av 2544 kWh från den totala förbrukningen på 7832 kWh och då kommer jag att komma upp till ett "B" i energideklarationen...
   
 5. anders07
  Medlem · Stockholm · 5 939 inlägg

  anders07

  Medlem
  Ja, den delen är inte så svår... :)

  Det jag vill beräkna/uppskatta är alltså hur mycket av min kWh-produktion som används av värmepumpen. Detta på ett "trovärdigt" (så nära som verkligheten som möjligt) för att Boverket ska godkänna min nya energiklassning...
   
 6. C
  Medlem · 8 806 inlägg
  Boverket godkänner väl inte någonting, utan är det bara upprättat av en "certifierad energiexpert" så är det väl det som gäller(?)
   
 7. U
  Medlem · 3 839 inlägg
  Om du tar köpt elenergi + Solenergi - använd elenergi till VP(Y) = enerig till annat än värme (Z)

  Fördela ut producerad el från solanläggningen efter förhållande mellan Y och Z.

  Alltså om förhållandet är 1:1 så har hälften av solenergin använts för värme.
   
 8. anders07
  Medlem · Stockholm · 5 939 inlägg

  anders07

  Medlem
  Nej, inte direkt men jag har pratat med två energiexperter och båda säger att om jag kan presentera "trovärdiga" siffror så kan de hjälpa till med beräkningen sen... Därav denna övning!
   
 9. anders07
  Medlem · Stockholm · 5 939 inlägg

  anders07

  Medlem
  Om jag hade de siffrorna vore det ju enkelt men jag har inte mätvärden eller tidpunkt under dygnet när VP går så jag behöver komma fram till en teoretisk förbrukning/produktion som ligger någonstans i närheten av sanningen...
   
  • Laddar…
 10. C
  Medlem · 8 806 inlägg
  Ha ha, låta kunden göra jobbet alltså :rofl:
   
  • Laddar…
 11. U
  Medlem · 3 839 inlägg

  Men du har väl alla dessa förbrukningar och elproduktionen?

  Att sedan solenergi bara fördelas ut under de ljusa timmarna spelar ingen roll som jag ser det.

  VP går ungegfär lika mycket på natten som dagen
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.