Byggahus.se

hjælp med bygglov

 1. S
  Medlem · 35 inlägg

  stefan-lololo

  Medlem
  goddag min kærste og jeg har tænkt os at købe en tomt hvor vi vi bygge et timmerhus, vi har fået tilsendt en mail fra kommunen som lyder således:
  -----------------------------------------------------------------------
  Hej Stefan!

  Din ansökan om bygglov har granskats ur miljö- och arkitektsynpunkt. Enligt översiktsplanen ligger fastigheten inom :
  - skogsområde
  - normalriskområde för radon
  - precis på gränsen till område där höga halter av nitrat har påträffats i enskilda brunnar
  - intill allmän väg med 12 meters bebyggelsefritt område

  Handlingarna behöver kompletteras med:
  - skalenliga ritningar i skala 1:100
  - situationsplan med lantmäterikarta som grund.(karta med byggnader, måttsatta hus och måttsatt avstånd till tomtgräns).
  - uppgift på hur enskild avloppsreningsanläggning ska ordnas
  - uppgift om tillgång till vatten.
  När handlingarna är kompletterade kommer ärendet att remitteras till berörda grannar och myndigheter. Närheten till den allmänna vägen innebär att trafik- och bullerfrågan kommer att utredas närmare, liksom närheten till skjutbana och motorbana.
  Byggnadens utformning:
  - timrade hus med liggande stockar passar inte i miljön. Stående locklistpanel vore mer anpassat.
  Marklov krävs inte för sjöarna. Du ska istället ha ett samråd om sjöarna med Länsstyrelsen i Malmöhus län, 205 15 Malmö.

  En begäran om komplettering har översänts till dig tidigare från Johan Nilsson på samhällsbyggnadskontoret.

  Vi beräknar att ärendet kan tas upp för behandling på nämndens sammanträde den 19 januari 2004 om begärda kompletteringar kommer in inom det snaraste.

  Med vänlig hälsning
  Barbro Johansson
  Nämndssekreterare
  ------------------------------------------------------------------------
  forstår ikke om jeg må bygge timmerhus med liggende stockar eller ej ?
  kan jeg overhoved lave en brunn når der er höga halter af nitrat, kan der fås et vattenreningsfilter til nitrat ?
  PLEASE HELP!!!!   
 2. KarlXII
  Medlem · 3 348 inlägg

  KarlXII

  Medlem

  Re: hjælp med bygglov

  Du kan nog glömma liggande stockar tyvärr när det låter sådär från kommunen.. :(
  Timmerhus tycks sticka i ögonen på vissa byggnadsnämnder.
  Är det bara funktionen och känslan hos ett timmerhus du vill ha kan du ju alltid isolera och panelslå utsidan, vilket lämnar stockarna med sin värmemagasinering av den tunga stommen på insidan.

  Nitrat finns det filter för. Det är inga problem att filtrera.
   
 3. S
  Medlem · 35 inlägg

  stefan-lololo

  Medlem

  Re: karlXII

  har lige fået folgende svar på næsten samme spørgsmål!!!

  -----------------------------------------------------------------------Hej Stefan

  Jag lämnar här svar på dina frågor och hoppas att du förstår dem.

  Timrade hus: I lagen står att byggnader skall ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådanan och som ger en god helhetsverkan. Det är helheten inom området som arkitekten uttalar sig om och den skånska byggnadstraditionen. Liggande stockar används längre uppåt i landet. Detta ingår i rådgivningen från kontoret. Vill du ha stockhuset får det i sista hand prövas av nämnden.

  Grannarna underrättas med anledning av att det inte finns någon detaljplan för området. Det ingår i lokaliseringsprövningen.

  Komplettering betyder att vi behöver ytterligare handlingar alternativt förtydligade handlingar. Här gäller det främst fasad- och planritningar i skala 1:100 och situationsplan med mått på tomt, byggnader och avstånd från hus till tomtgräns.

  Kartan är avstyckad av Lantmäterimyndigheten. Du kan beställa en kopia från Lantmäterimyndigheten som du kan använda i ansökan, tel 040 - 660 80 50.

  Brevet har skickats som vanlig post för ett par dagar sedan.

  Med vänlig hälsning
  Barbro Johansson

  ------------------------------------------------------------------------
  betyder det at det er op til grannerne om de vil kigge på mit timmerhus med liggande stockar!!
  ps har kun 1 grannar og det er dem jeg skal købe tomten af og de synes at det ville være FINT med huset.
  kan det have inflytande på sagen
   
 4. KarlXII
  Medlem · 3 348 inlägg

  KarlXII

  Medlem

  Re: hjælp med bygglov

  Nej, tyvärr inte.
  Det är byggnadsnämnden i kommunen som beslutar.
  Om grannen är välvilligt inställd kan det hjälpa dig.

  Men antagligen kommer de att säga nej - det låter som om de vill att du ska bygga en skånelänga istället, de hänvisar ju till "skånsk byggnadstradition."

  Du kan alltid lämna in ansökan om förhandsbesked, då kanske du ser åt vilket håll det kommer att gå. Området har ingen detaljplan, så visst har du en chans att få som du vill, men räkna inte med för mycket..
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.