Byggahus.se

Hjälp med bedömning av vattenanalys

 1. Basse3
  Medlem · 5 inlägg

  Basse3

  Medlem
  Hej från en långtidsläsare men förstagångsskrivare.

  Då vi (ganska) nyligen köpt hus med tillhörande egen grävd brunn gjorde vi en vattenanalys av vårt dricksvatten för att få en bild av läget. Vi har i dagsläget inget filter alls i anläggningen.

  Provresultatet är godkänt men med anmärkningar och jag skulle vilja ha hjälp att bedöma om resultaten ändå är någonting vi borde och i så fall hur, åtgärda.

  Som sagt, vattnet är klassat som tjänligt, men då vi har ett barn på 2 år samt en nyfödd vill jag ha extra input på vad som kan anses som okej eller ej.

  Jag kommer här lista de prover som men fann anmärkning på, samt gränsvärdena som anges från samma företag (kommer väl från livsmedelsverket antar jag)

  Kemisk bedömning Tjänligt med anmärkning (enl. Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning) p g a nitrat (t). Nitrat indikerar påverkan från avlopp, gödsling och andra föroreningskällor. I ett helt opåverkat dricksvatten är halten lägre än 5. p g a pH (t). p g a kopparhalten (e, t). Vattnets låga pH medför en ökad risk för ledningsangrepp . Förhöjd kopparhalt orsakas av korrosion på kopparledning. Risk för missfärgning av sanitetsgods och hår (vid hårtvätt). Fluoridhalten understiger för kariesförebyggande verkan gynnsamt värde. Alkaliniteten ligger under 60 mg/l HCO3 vilket ökar risken för korrosionsangrepp på ledningarna. Anmärkningar: e = estetisk, t = teknisk

  Mikrobiologisk bedömning Tjänligt med anmärkning (enl. Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning) pga att antalet koliforma bakterier är högt (hälsomässig anmärkning). Förekomsten av koliforma bakterier kan tyda på att vattentäkten påverkats av ytvatten. Ankomsttemperaturen avviker, den bör vara mellan 2-8 grader. Detta kan påverka analysresultaten.

  Nitrat (NO3) 28 mg/l
  Halten bör inte överstiga 20 mg/l. Vid halt över 50 mg/l kan vattnet vara hälsovådligt för barn p.g.a risk för försämrad syreupptagning i blodet (methämoglobinemi) och anses därför otjänligt för matlagning och dryck.

  pH 6.1
  pH-värdet bör ligga inom intervallet 6,5–9,0. Ett pH-värdet under 6,5 kan medföra risk för korrosionsskador på rörledningar av metall.

  Koppar Cu (end surgjort) 0.25 mg/l
  Förhöjda halter förekommer generellt som ett resultat av korrosion på kopparledningar, ofta i samband med lågt pH. Kopparhalten bör inte överstiga 0,20 mg/l efter ordentlig spolning

  Fluorid < 0.20 mg/l
  Fluoridhalter mellan 0,8- 4,0 mg/l anses ha kariesförebyggande effekt

  Alkalinitet 9.8 mg HCO3/l
  Halten bör överstiga 60 mg/l HCO3 för att korrosion på ledningar ska undvikas.

  Koliforma bakterier 35°C 59 /100 ml
  Tjänligt <50
  Tjänligt med anmärkning 50-500

  Stort tack till den som vill hjälpa mig analysera analysen!


   
 2. M
  Medlem · 510 inlägg
  När det gäller bakterier så hade vi samma problem i vårt gamla hus där det fanns en grävd brunn. Vi satte in ett UV-filter som tog död på bakterierna.

  Men efter ett par år så borrade vi ny brunn och det ledde till att vi fick betydligt bättre vatten och i betydligt större mängd.
   
 3. Bästa svaret

  M
  Medlem · Örebro · 1 752 inlägg

  mogge_73

  Medlem
  Du har ett ganska vanligt vatten för en grävd brunn. Lågt pH är det nästan alltid, den låga alkaliniteten innebär att det saknas buffrande ämnen som motverkar den sura kolsyran i vattnet. Löser man enkelt genom att låta vattnet passera ett vattenfilter med lättlöslig kalk. Kopparfällningen kommer då att upphöra.
  Fluorid är inget man behöver i ett dricksvatten, ju lägre desto bättre.
  Nitrat indikerar påverkan från åkerbruk, här behöver man titta på övriga ämnen som kan påverka. Ammonium, nitrit, kalium för att se indikationen på hur vattnet kan bete sig. Nitrat mängden skulle jag inte vara orolig för, dock skulle jag kontrollera vattnet igen om ett år för att hålla koll så det inte stiger.
  Koliforma bakterier tyder på att du har en nedbrytningsprocess någonstans. Orsaken till dessa bakterier är viktigt att kolla upp. Har du inte e-coli så kan du utesluta fekalt, dvs avlopp och dyl. Vanligt är att ursprunget kan komma från myrmark (vattensjukt område) eller stillastående vatten från diken eller bäckar/åar.

  Tänk på att mäta pH-värdet direkt ur kranen då pH-värdet förändras under provets gång. Du ska ha fått ett referensvärde på ditt prov som ligger runt 20grader, det är alltså inte ditt pH-värde i brunnen som kan anges.
   
  • Laddar…
 4. Basse3
  Medlem · 5 inlägg

  Basse3

  Medlem
  Tack för ett utförligt svar! Såhär ser det ut med de andra parametrarna:
  Ammonium < 0.010 mg/l
  "Ammoniumhalten bör inte
  överstiga 0,5 mg/l då detta innebär risk för nitritbildning."

  Nitrit (NO2) < 0.0070 mg/l
  "Halten bör ligga under 0,1 mg/l. Nitrithalt däröver kan
  tyda på förorening från avlopp eller liknande, men kan
  också bildas naturligt i framförallt djupborrade brunnnar."

  Kalium K (end surgjort) 2.3 mg/l
  "Vattnets kaliumhalt bör inte överstiga 12 mg/l. Hög kaliumhalt
  indikerar påverkan från förorening som t.ex. konstgödsel, men
  kan också ha ett naturligt geologiskt ursprung."

  Escherichia coli < 1 /100 ml
  "Tjänligt <1, Tjänligt med anmärkning 1-9
  E. Coli finns normalt i tarmkanalen hos människor och
  varmblodiga djur. Förekomst av denna bakterie i vattnet
  tyder på påverkan från avlopp, gödsel eller liknande, men
  kan också vara ett resultat av direkt påverkan (t.ex. att
  smådjur har fallit ner i brunnen). Förekomst av E. coli ökar
  risken för vattenburen smitta."

  Mer information om pH hittar jag inte, mer än
  "Temperatur vid pH-mätning 21.2 °C"

  Jag tänker att en grundlig genomgång, rengöring, skrubbning och klorering kan vara ett bra ställe att börja på?
  Och då kolla att vi inte har genomträngning av ytvatten genom spricka eller liknande.
  Samt att göra ett fall från brunnen. Kan det komma att påverka/förbättra mina resultat?

  Stort tack!
   
 5. M
  Medlem · 510 inlägg
  Vi hade som sagt också bakterier i vattnet och det kan ha berott på att brunnen låg inne i en kohage och går gick där en stor del av året och betade (och därmed också sket). Kanske värt att kolla också. Vart i förhållande till vattenbrunnen ligger er avloppsbrunn?
   
 6. Basse3
  Medlem · 5 inlägg

  Basse3

  Medlem
  Tack även för dina svar :)
  Har ingen bra avståndsbedömning men skulle tippa att trekammarbrunnen ligger en 20 meter och nedan slänt från vattenbrunnen och infiltrationsbädden ytterligare 10-15 meter och nedan slänt från trekammarbrunnen.
  Bredvid vår mark, och där infiltrationsbädden ligger, finns faktiskt en kohage.
  Marken som sådan är väldig stenrik, ligger på en täkt där man brutit just sten.
  Omkring finns skog (mycket barrträd) och en del "våtmark". Ca 1km från vår hus ligger en mindre sjö.
   
 7. M
  Medlem · Örebro · 1 752 inlägg

  mogge_73

  Medlem
  Jag skulle inte dra på för stora slängar när det gäller brunnen, värdena ni har inget att oroa sig för, pH skulle jag lösa, så kör på och ta en ny analys nästa år så ser du då om något behöver göras. Börjar man rengöra gamla brunnen kan ofta förstöra sedimenteringen, ju mer skit på botten ju renare vatten.
   
 8. C
  Medlem · 11 081 inlägg
  Det där är ju inte bra, det visar ju att provet inte har hanterats korrekt på väg till labbet.
  Och det påverkar rimligtvis just bakterietillväxten, så det värdet kanske inte går att lita på.
   
 9. M
  Medlem · Örebro · 1 752 inlägg

  mogge_73

  Medlem
  Jodå! Det är så man gör på vissa parametrar.
  Bakterier odlas fram i betydligt högre temperaturer.
   
 10. C
  Medlem · 11 081 inlägg
  Jo det är klart, men om provet legat och gottat sig i rumstemperatur i X antal timmar innan analysen så tänker iallafall jag att antalet bakterier i vattnet innan odlingen inleds är betydligt fler än om vattnet hade hållts kallt enligt instruktionerna.
   
 11. M
  Medlem · Örebro · 1 752 inlägg

  mogge_73

  Medlem
  Fast det har varit kallt, provet skall inte överstiga 8 grader. Sen tar man vissa prover i sk. Referensvärde vid vissa temperaturer.
   
 12. C
  Medlem · 11 081 inlägg
  Ja, det kanske var dumt av mig att citera just temperaturen vid pH-mätningen, men det var den enda konkreta temperaturangivelse som nämndes. Vad jag egentligen avsåg var det som står i trådstarten under mikrobiologisk bedömning:

  "Ankomsttemperaturen avviker, den bör vara mellan 2-8 grader. Detta kan påverka analysresultaten."
   
 13. M
  Medlem · Örebro · 1 752 inlägg

  mogge_73

  Medlem
  Dom gör oftast det, Swedac var lite för snabba när dom införde detta nyligen, alla labb. Blev tagna på sängen. Men det skiljer oftast inte mer än några grader. Så det påverkar väldigt lite, men dom måste skriva så även om det skiljer en grad.
   
 14. C
  Medlem · 11 081 inlägg
  Aha, OK där ser man! Vi har gjort analys med Eurofins och de anger uppmätt ankomsttemperatur mikro och kem i analysrapporten.
   
  • Laddar…
 15. Basse3
  Medlem · 5 inlägg

  Basse3

  Medlem
  Nu kom det in många svar på kort tid, mogge och cpalm, trevligt :)

  Jag vill tillägga lite grann. För det första, det är eurofins som utfört vår analys också.
  Kanske hade det varit lättare om jag från början lade ut hela analysresultatet men jag ville bespara er vänliga själar det och tänkte att jag bara lägger upp resultatet på de parametrar jag fick anmärkning på.

  Nu i efterhand förstår jag att det kanske inte är enstaka parametrar i sig som spelar störst roll utan resultatet som helhet och hur olika parametrar påverkar varandra.

  Temperaruren; jag tog tempen på vattnet när jag fyllde mina provrör. Minns jag rätt kom den inte under 15 grader. Skall dock tilläggas att denna temperaturmätning skedde med en gammal stektermometer från Ikea som slängdes direkt efter detta då den är så dålig. Så jag vet inte hur pålitligt det resultatet är.

  Dock lämnade jag ju såklart in proven i frigolitlådan med tillhörande kylklamp så att ankomsttemperaturen var så pass hög är kanske ändå anmärkningsvärt?
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.