K
Hej!

Har ett hus uppfört på oisolerad platta år - 79. Badrummet renoverades av byggfirma år 2017. Vi är nyblivna ägare och har inte stenkoll på alla detaljer. Vi försöker få svar från såväl säljare som byggfirma, men utan större framgång.

Enligt offert (se bifogat utdrag) skulle EPS gjutas i befintliga träbjälklag. Så har dock inte skett. Vi tror att det beror på att någon i tidigare skede ersatt undergolvskonstruktionen i trä med betong, vilket firman blivit varse.
Istället verkar delar av det uppgjutna undergolvet ha bilats ur för omdragning av inkommande vatten samt avlopp, och därefter gjutits i med EPS (se bild). Ovanpå finns flytspackel med elslingor i och sist matta.

Vi har tyvärr konstaterat en otrevlig lukt i badrummet, som inte fanns där vid någon av de två visningar vi var på och som inte noterats i besiktningsprotokoll.

I samband med installation av ventilerat undergolv har vi frilagt så mycket som möjligt av badrummet utsida, och har därvid konstaterat att byggfirman inte i alla delar gjort vad som utlovats. Tex byggdes inte vägg på för dragning av vatten. Istället lät de bli att sätta plyfan dikt an regel (se bild). Vidare måste de ha sett att det fanns tryckta reglar i del av vägg (de skruvade plyfan i dem), vilket vi nog tycker att de bort reagera på (den luktar). Vi har inte hittat tryckt virke på annat ställe i huset, tror vi. Men vi har ju å andra sidan bara rivit halva golvet och nästan inga väggar.

Vi har även konstaterat att det sannolikt funnits eller finns en fuktproblematik kopplad till duschdelen av badrummet (varit tydlig påverkan på golvbjälklag, mm i anslutning därtill).

Vi har haft en fackman på plats i syfte att försöka utreda källan till lukten, men vet egentligen inte mer än att det är för mycket fukt i den uppgjutna kaka badrummet är byggt på. Han mätte lite med olika mätdon och gissade sen på förtvålning. Han rekommenderade att riva ut allt och börja från början, eller riva ut ytskikt, slipa spackel och sen använda saneringsvätska som skulle spädas med vatten och låtas tränga in i plattan och sedan värmas ur (sedan difusionsöppen spärr).

Uppenbart är att det primärt (bara?) är den gamla betongen som luktar. Det känns tydligt i badrummet, och ännu tydligare när man utifrån luktar på den gamla delen respektive EPSn. Duschhörna och avlopp till kök finns i den del av badrummet där den gamla betongen finns kvar.

Vi har ont om tid, och ont om pengar (har blivit tvungna att göra mycket större ingrepp än i vårt worst case-scenario), och vet inte vad vi ska göra. Vi är tveksamma till det av firman utförda arbetet och rädda att de åtgärder som föreslagits oss som alternativ till att riva hela badrummet är otillräckliga, och att vi riskerar stå där med kostnaden för åtgärderna och nya ytskikt, utan att ha blivit av med lukten.

Tacksam för alla tips och relevanta synpunkter! Vår utgångspunkt är att ju mindre åtgärd, desto bättre. En minimering av åtgärder som måste vidtas av fackman är att föredra.

Mvh
Daniel
 
 • Text beskriver renovering av ett badrum, inklusive utbyte av fönster, väggbygge och installationer.
 • Byggnadsskadad, rörstöd, betong, träbjälke, skumisolering, skrovlig yta, renoveringsbehov, konstruktion, slitage, fästpunkt.
  Inloggade ser högupplösta bilder
  Skapa konto
  Gratis och tar endast 30 sekunder
 • Renovering pågår, väggen är delvis riven, isolering synlig, träregelverk, dörr i bakgrunden, rörledningar, byggbråte på golvet.
  Inloggade ser högupplösta bilder
  Skapa konto
  Gratis och tar endast 30 sekunder
 • Elledningar och rör i en väggspalt, oavslutat byggprojekt, dammigt och rått intryck.
  Inloggade ser högupplösta bilder
  Skapa konto
  Gratis och tar endast 30 sekunder
 • Två gråa rör och böjar fastsatta vid trävägg, metalldetaljer, kabelklämma och isoleringsmaterial synligt.
  Inloggade ser högupplösta bilder
  Skapa konto
  Gratis och tar endast 30 sekunder
BirgitS
Besiktigat av något företag?
Försäkring mot dolda fel?
 
K
BirgitS BirgitS skrev:
Besiktigat av något företag?
Försäkring mot dolda fel?
Ja, av OBM-gruppen.
Ja, men enligt såväl Villaägarna som fuktutredaren är det ytterst osannolikt att det här kan gå på försäkringen. Oisolerad platta = risk för fuktproblem.
 
BirgitS
Okej, jag tänkte på att badrummet var så nytt att man skulle kunna förvänta sig att det var korrekt gjort.

Finns det en varning för vad ni nu har råkat ut för i besiktningsprotokollet?
 
K
BirgitS BirgitS skrev:
Okej, jag tänkte på att badrummet var så nytt att man skulle kunna förvänta sig att det var korrekt gjort.

Finns det en varning för vad ni nu har råkat ut för i besiktningsprotokollet?
Så tänkte vi med.
Vad som finns i besiktningsprotokollet är att en väl hög fuktkvot (17,5) uppmätts i virke i undergolvet i köket, och att oisolerad platta är en riskkonstruktion. Det gjordes en utvidgad undersökning, vid vilken ytterligare 6 fuktmätningar (6 fula hål i golvet) gjordes. Alla ok.
Ingenting om badrummet. Ingenting om lukt.
 
BirgitS
Har ni undersökt möjligheten att ta upp med besiktningsföretaget att det är fel i protokollet och att deras ansvarsförsäkring därmed skulle kunna användas?
 
K
BirgitS BirgitS skrev:
Har ni undersökt möjligheten att ta upp med besiktningsföretaget att det är fel i protokollet och att deras ansvarsförsäkring därmed skulle kunna användas?
Bara säljarens besiktning...
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.