Byggahus.se
Hej,

Vi har i början av året köpt en mark av kommunen i nytt detaljplanerat område för 20 tomter. Vi gjorde en geoteknisk undersökning som först påvisade dåligt bärande material, och i ett av borrhålen noterades stark tjärlukt. Den jorden testades på labb och visade sig vara kraftigt förorenad. PAH-M och PAH-H i höga halter.
Området har fram till 70-talet använts dom deponi för rivnings- och schaktmassor.

Kommunens svar är att vi ska gräva försiktigt, då föroreningen var på ett djup av 1,7-2 meter. Men jag tycker de minsta vi kan begära är ytterligare tester? Har vi någon kunnig här? All input tas tacksamt emot!!
 
Redigerat:
 • Wow
 • Ledsen
 • Arg
 • Gilla
Dortmunder DAB och 14 till
 • Laddar…
Claes Sörmland
Låter som ett dolt fel!
 
 • Gilla
 • Haha
 • Älska
mbj79 och 22 till
 • Laddar…
Kan inte mycket om tomter men gör man inte geoteknisk undersökning INNAN köp just för att se att marken är ok. Ung som en besiktning?
 
 • Gilla
 • Ledsen
Mazdarune och 15 till
 • Laddar…
Claes Sörmland
D Dr Benz skrev:
Kan inte mycket om tomter men gör man inte geoteknisk undersökning INNAN köp just för att se att marken är ok. Ung som en besiktning?
Typiskt sett inte en del av undersökningsplikten. Men säljaren kommunen borde ju ha gjort en miljöutredning om man visste att marken har använts för deponi.
 
 • Gilla
Dortmunder DAB och 37 till
 • Laddar…
Claes Sörmland Claes Sörmland skrev:
Typiskt sett inte en del av undersökningsplikten. Men säljaren kommunen borde ju ha gjort en miljöutredning om man visste att marken har använts för deponi.
Ok.
Kommunens svar om att gräva försiktigt låter ju bara dumt. Jag skulle iaf känna att kommunen får åtgärda marken.

Vad säger dom andra 19 tomtägarna?
 
 • Gilla
redep och 14 till
 • Laddar…
D Dr Benz skrev:
Ok.
Kommunens svar om att gräva försiktigt låter ju bara dumt. Jag skulle iaf känna att kommunen får åtgärda marken.

Vad säger dom andra 19 tomtägarna?
Har bara varit i kontakt med en av grannarna som redan börjat bygga och de har inte gjort någon geoteknisk undersökning. Och de hittade asfaltsrester i marken när de började schakta som kommun kom ut och tittade på och sa att de var okej. Jag vill gärna veta mer och dessa föroreningarna vi har är cancerogena vilket inte känns tryggt om man ska bo på marken!
 
 • Gilla
redep och 4 till
 • Laddar…
Claes Sörmland Claes Sörmland skrev:
Typiskt sett inte en del av undersökningsplikten. Men säljaren kommunen borde ju ha gjort en miljöutredning om man visste att marken har använts för deponi.
Det borde finnas något och vi ska efterfråga detta i veckan när vi har möte. Har även läst oss till i lagen att vid antagande av detaljplan ska geotekniska förutsättningar undersökas och inte överlåtas som ansvar till konsumenten. Vilket är fallet här.
 
 • Gilla
redep och 17 till
 • Laddar…
Claes Sörmland
D Dr Benz skrev:
Ok.
Kommunens svar om att gräva försiktigt låter ju bara dumt. Jag skulle iaf känna att kommunen får åtgärda marken.

Vad säger dom andra 19 tomtägarna?
Det är väl primärt förorenaren som ska betala saneringen. Är det kommunen som har haft deponi ska den betala. Om den som har förorenat inte längre existerar (t ex gammalt nedlagt företag) så ska TS provta och sanera. Sen kan TS häva köpet eller få en prisnedsättning av säljaren kommunen enligt jordabalkens regler om detta är ett dolt fel, d v s TS inte kunde förväntas känna att marken var förorenad vid köpet. Typ.
 
 • Gilla
Peonies och 16 till
 • Laddar…
Vet de om att marken använts som deponi får de ju informera om det givetvis. Bråka om detta.
 
 • Gilla
Hellwiz och 4 till
 • Laddar…
Claes Sörmland Claes Sörmland skrev:
Det är väl primärt förorenaren som ska betala saneringen. Är det kommunen som har haft deponi ska den betala. Om den som har förorenat inte längre existerar (t ex gammalt nedlagt företag) så ska TS provta och sanera. Sen kan TS häva köpet eller få en prisnedsättning av säljaren kommunen enligt jordabalkens regler om detta är ett dolt fel, d v s TS inte kunde förväntas känna att marken var förorenad vid köpet. Typ.
Jo men det är ju köpt av kommunen? Då är det kommunen som står för fiolerna. Sen får dem ju driva detta mot vemsom förorenat marken.
 
 • Gilla
redep och 3 till
 • Laddar…
D Dr Benz skrev:
Jo men det är ju köpt av kommunen? Då är det kommunen som står för fiolerna. Sen får dem ju driva detta mot vemsom förorenat marken.
Deponin drevs av kommunen så de står som saneringsskyldiga. Men de har bedömt att sanering inte behövts och nu har vi köpt en förorenad mark. Visar ytterligare prov på föroreningar så tror jag inte de blir problem med att få som att sanera men det är tidskrävande åtgärder och vår grund ska påbörjas om 3 veckor och huset vi bor i idag är sålt. En försening innebär väldigt stora kostnader för oss även om vi inte skulle betala en krona för själva saneringen.
 
 • Gilla
linneac och 2 till
 • Laddar…
Claes Sörmland
D Dr Benz skrev:
Jo men det är ju köpt av kommunen? Då är det kommunen som står för fiolerna. Sen får dem ju driva detta mot vemsom förorenat marken.
Nja, det är lite mer komplicerat än så. Miljöbalken ställer som sagt kravet på förorenaren att reparera skadan. Kan en sådan inte återfinnas så är det fastighetsägaren, "var och en som förvärvat den förorenade fastigheten ansvarig, om förvärvaren vid tiden för förvärvet kände till föroreningen eller då borde ha upptäckt den." (citat från 10 kap 3 § MB). D v s en före detta ägare av fastigheten är inte ansvarig om den inte kände till föroreningen eller borde ha upptäckt den.

Sen blir eventuellt kommunen ansvarig som säljare p g a ett dolt fel. Men då alltså helt annan lagstiftning - jordabalken.

Men nu är jag utanför min kunskap egentligen. Miljöbalken är ett elände... Läs mer här:

https://www.naturvardsverket.se/4a4.../publikationer-pdf/6500/978-91-620-6501-0.pdf
 
 • Gilla
TRJBerg och 4 till
 • Laddar…
Claes Sörmland
B VillaKalmar2016 skrev:
Deponin drevs av kommunen så de står som saneringsskyldiga. Men de har bedömt att sanering inte behövts och nu har vi köpt en förorenad mark. Visar ytterligare prov på föroreningar så tror jag inte de blir problem med att få som att sanera men det är tidskrävande åtgärder och vår grund ska påbörjas om 3 veckor och huset vi bor i idag är sålt. En försening innebär väldigt stora kostnader för oss även om vi inte skulle betala en krona för själva saneringen.
Kände ni till detta vid köpet? Att det var en före detta deponi med risk för föroreningar? Står det om detta i detaljplanens underlag?
 
 • Gilla
TRJBerg och 4 till
 • Laddar…
Vilsken kommun är det och hur djupt är föroreningar. Antar att ni ska påla eller ska gräva ur innan ?
 
 • Gilla
TRJBerg och 2 till
 • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.