Byggahus.se

Hej som fastighetsägare har man ju ett ansvar att snöröja och halkbekämpa utanför fastigheten

 1. L
  Medlem · 7 inlägg
  I mitt fall har kommunen gjort om trottoaren till expresscykelväg 3,5 meter bred. Har någon klämm på vad juridiken säger om vilket ansvar jag kan ha i detta fallet
   
 2. G
  Medlem · 238 inlägg
  Borde vara kommunens ansvar att smörja. Ring upp och fråga
   
 3. A
  Medlem · 11 735 inlägg
  Normalfallet är att kommun (även Trafikverket) ansvarar för det som definieras som gångväg och cykelväg.
  Så är trottoaren omgjord till cykelväg hamnar det hos kommunen (generellt svar).
   
  • Laddar…
 4. T
  Medlem · 369 inlägg
  Min kommun (Mölndal) har I sin karttjänst markerat vart de snöröjer och vart fastighetsägarna förväntas snöröja kommunal mark. Kanske din kommun har något liknande?
   
 5. tensiden
  Medlem · 1 123 inlägg
  Tråkigt svar kanske, men det är nog bäst att kontakta kommunen i detta fall.
   
  • Laddar…
 6. A
  Medlem · 11 735 inlägg
  Törs nog påstå att om det är definirat som cykelväg med skyltning är det kommun.
  Och rent praktiskt, hur skulle det se ut med en cykelväg där olika fastigheter skulle ta ansvar för snöröjning och ev. sandning, etc?
  ;)
   
 7. Claes Sörmland
  Medlem · 6 162 inlägg
  Här finns gaturenhållningslagen:

  https://www.riksdagen.se/sv/dokumen...14-med-sarskilda-bestammelser-om_sfs-1998-814

  Det är 2-3 § som kan lägga skyldigheter på fastighetsägaren vad gäller snöröjningen i detaljplanerat område. I korthet:

  Grundregeln är i 2 §: Mark som är detaljplanerad som kvartersmark men har iordningställts för allmän trafik ska skötas av fastighetsägaren. Men det gäller inte om marken har upplåtits till kommunen via nyttjanderätt för allmän trafik. Så det gäller alltså om man äger mark som allmänheten trafikerar.

  Sen finns det möjligheten för kommunen att utöka gaturenhållningen enligt 3 §. Det är nog det vanligare fallet när denna diskussion kommer upp för villaägare:

  "Kommunen kan ålägga en fastighetsinnehavare inom ett område med detaljplan där kommunen är huvudman för allmänna platser att utföra de åtgärder som avses i 2 § första stycket i fråga om gångbanor eller andra utrymmen utanför fastigheten som behövs för gångtrafiken."

  Så kommunen har ganska stor rätt att lasta över gångbanor och trottoarer (men inte vägar för trafik) på enskilda fastighetsägare. Om de vill. Och här kan kommunen besluta om på extremt detaljerade regler. Så för att lista ut vad som gäller behövs nog kontakt med kommunen och begära ut det beslut som belastar just dig som innehavare av din specifika fastighet. I t ex Stockholm, som är en stor kommun varierar det mellan olika områden i kommunen.

  Så summa summarum så sköter inte fastighetsägare kommunens trafikerade vägar.
   
  Redigerat
 8. H
  Medlem · 222 inlägg
  Håller med svaren tidigare - gångväg kan lämpas över men inte cykelbana. Normalt fattar kommunen beslut om detta i den lokala ordningsstadgan. Skulle gissa att expresscykelväg inte kan falla in under "andra utrymmen [...] som behövs för gångtrafiken".