Byggahus.se
Detta ger en indikation till köpare av bostadsrätter att eventuella fel som man söker ersättning för måste vara av en betydelse. Här anser man att en kostnad som i sig nog kan upplevas som stor, ca 200.000 kr, men är liten i förhållande till köpebeloppet är för liten för att vara grund för ersättning
 
Spännande resonemang.

OM jag hade varit köpare så skulle jag nog ha blandat in en värderingsman/mäklare som skulle kunnat intyga att priset på lägenheten hade varit avsevärt lägre, om det hade varit känt vid köpte att badrummet var felaktigt.

Jag tror att framförallt vid så dyra objekt så sänker allvarliga fel priset mycket mer än kostnaden för åtgärd.
 
BirgitS
H hempularen skrev:
Jag tror att framförallt vid så dyra objekt så sänker allvarliga fel priset mycket mer än kostnaden för åtgärd.
Nja, i Stockholms dyrare lägen verkar ju köpare riva ut fullt fungerande kök och badrum fast det inte är några fel på dem mer än att de är 5 år gamla och ser omoderna ut, dvs. inte exakt vad köparen har drömt om så då sänker ju inte ett felaktigt badrum priset alls.
 
  • Gilla
hempularen
  • Laddar…
Domstolen bedömer vad värdet av bostaden hade varit om det varit känt utifrån den enkla bedömningsgrunden att felet värderas till utgiften för att avhjälpa bristerna. Troligen försökte köparen inte argumentera för någon annan bedömningsgrund. Frågan har diskuterats på detta forum i andra trådar, här tas i princip för givet att man bör värdera fel till reparationskostnad minus avskrivning.

12. "Förhållandet mellan varans pris och varans värde i bristfälligt skick
ger en kvantitativ hållpunkt för väsentlighetsbedömningen. Värdet i bristfälligt skick kan i regel antas motsvara priset minskat med utgifterna för att avhjälpa bristerna. Om utgiften endast utgör några procent av priset rör det sig inte
om ett uppenbart missförhållande sett enbart till priset och utgiften."
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.