Byggahus.se

Har vår entreprenör lagt avloppet på fel ställe?

 1. N
  Medlem Nivå 1
  Hej!

  Behöver hjälp med att luska ut hur vi ska gå vidare med ett avlopp som jag tror hamnat på fel ställe.

  Då jag inte bor i Sverige tog jag hjälp av en rekommenderad entreprenör för att sköta anläggandet av vårt enskilda avlopp inklusive kontakt med grannar och ansökan till kommunen. Allt gick väldigt smidigt men nu är jag rädd att det blivit fel.

  Vår tomt är sluttande med huset i princip längst upp på backen och framför ligger en dricksvattentäkt ca 25 m bort, alltså längre ner i backen. I somras anlade entreprenören en markbädd ca 10 m framför huset med rör dragna ner till ett dike som ligger uppskattningsvis 50 m från huset. Alldeles intill dricksvattentäkten (grävd gammal brunn) lades en septiktank (max 5m ifrån, lite snett ovan för i sluttningen). Min första fråga är: är detta tillräckliga skyddsavstånd till en dricksvattentäckt? Är det någon skillnad på skyddsavstånd till vattentäkt vad gäller markbädd och infiltrationsbädd?

  Vi fick inte ta del av ansökan förrän efter den godkänts av kommunen pga av tekniska problem. I ansökan såg vi att entreprenören angett att dricksvattentäkten är en borrad brunn på 68 m och inte en grävd brunn på 4 m som är fallet. Hur kan detta påverkat kommunens beslut? Vi har fortfarande inte fått se den karta de skickade in till kommunen (ska ta tag i detta) men över telefon meddelade chefen att han trodde att den låg bakom huset, alltså längst upp i sluttningen och ca 50 m från den faktiska placeringen. I mailkorrespondensens med enteprenören har jag tydligt angett placeringen av dricksvattentäkten och ber dem mäta upp dess exakta placering.
  '
  Om det är så att avloppet är felplacerat, vems fel är det? vilka rättigheter har jag på min sida? Vad kan kommunen kräva om de får reda på problemet? Hur går jag vidare?

  Enormt tacksam för all input jag kan få.
   
 2. anders07
  Medlem · Nivå 15
 3. N
  Medlem Nivå 1
  Precis! Läste också det. Blev dock osäker på om markbädd har samma skyddskrav som infiltrationsbädd eftersom markbädden samlar upp vattnet och leder det vidare vilket inte infiltrationsbädden gör om jag förstått det rätt. Dessutom står det inget om sluten tank utan bara om slamavskiljare. Tankar om detta?

  För liten tomt är det inte, den är på mer än 3000 kvm, och inga berg finns det som kan bråka. Så vitt jag vet har vi inte fått dispens på något sätt.
   
 4. M
  Medlem · Nivå 10
  Enligt miljökontoret när vi gjorde avloppet så måste infiltrationen ligga minst 50m från en vattenkälla.