Byggahus.se

Har jag ensam äganderätt till mitt hus

 1. M
  Medlem · 3 inlägg

  Malfors

  Medlem

  Hej!

  Tack för svar.

  Hur vet du att det även gäller om man är skriven utomlands, alltså inte ens skriven i Sverige. Om han nu var skriven i Sverige så var det iaf inte på samma adress som mig. Dvs vi anses som särbor vid denna tidpunkt.

  Mvh
   
 2. S
  Medlem · Västra Götaland · 290 inlägg

  Spikin

  Medlem
  Om en part påstår samboende och andra parten emotsätter sig det påstådda förhållandet är praxis att bl a använda
  Folkbokföringen som sidobevisning vilket gäller i TS situation tills annat visats. För övrigt visas till rättsläran om lagars samverkan.
   
 3. Alfredo
  Besserwisser · Västernorrland · 10 251 inlägg

  Alfredo

  Besserwisser
  Jag har aldrig sagt att folkbokföring inte kan vara en indikation bland många andra. Vi har fri bevisprövning och naturligtvis kan folkbokföringsadress användas som argument.

  Det jag har vänt mig emot är den avgörande vikt många verkar lägga vid denna "registerdetalj" framför den verklighet som faktiskt funnits. Vid en sökning på ordet folkbokföring i Svensk författningssamling på riksdagen.se får jag 97 träffar i diverse författningar. Dock inte i sambolagen. Tror ni inte att lagstiftaren hade tagit med detta begrepp i Sambolagen om lagstiftaren avsett att det skulle vara så avgörande som vissa hävdar i denna tråd?
   
 4. S
  Medlem · Västra Götaland · 290 inlägg

  Spikin

  Medlem
  Svaret hittar du i svensk rättslära och rättstillämpning .
   
 5. Anna_H
  Husägare · Värmland · 10 547 inlägg

  Anna_H

  Husägare
  Det viktiga är inte om ni anses vara sambos eller inte nu elelr då. Det enda viktiga är om huset köptes med avsikten att ni skulle bli sambos med det huset som gemensam bostad. Om huset är köpt som fritidshus, dvs inte för gemensamt boende, eller om det är köpt innan ni blev ett par så är huset ditt.

  Alltså: Om ni aldrig haft för avsikt att bo tillsammans i det huset så har han ingen äganderätt i det huset.
   
 6. Saga Bjorkman
  Husägare · Göteborg · 11 inlägg

  Saga Bjorkman

  Husägare
  ________________
  Advokater och de flesta jurister har ansvarsförsäkring. Klaga hos advoķaten (med kopia till Advokatsamfundet) eller juristen och begär ersättning!
   
  • Laddar…
 7. S
  Medlem · Västra Götaland · 290 inlägg

  Spikin

  Medlem
  Gåvoavtalet är en gemensam viljeförklaring som visar till att den gemensamma avsikten var att gåvan skall
  vara mottagarens enskilda egendom. Att det nu juridiskt inte fungerar kan bero på ett förklaringsmisstag eller dolt fel
  i avtalet och att avtalsbundenhet därmed kvarstår. Parterna har kanske gemensamt gjort ett juridiskt fel.
  Den gemensamma partsavsikten är det egentliga avtalsinnehållet , vilket är det avgörande framför någon annan
  påstådd innebörd . Dock finns en del att utreda ,som t.ex. om exet förstått eller borde förstått misstag eller fel
  i avtalet , men ekonomiskt utbyte borde finnas .
  Den kassa advokaten borde utreda detta gratis .
   
 8. G
  Medlem · Kalmar · 829 inlägg

  gråsten

  Medlem
  Gåva av enskild egendom mellan makar kräver äktenskapsförord. Ett gåvobrev räcker inte.
   
 9. S
  Medlem · Västra Götaland · 290 inlägg

  Spikin

  Medlem
  Det är rätt ,men den gemensamma partsavsikten med gåvoavtalet är att gåvan skall vara mottagarens
  enskilda egendom men avtalet har av parterna gemensamt hanterats juridiskt felaktigt utan att parterna
  förstått detta , ett förklaringsmisstag eller dolt fel. Om parterna vid gåvotillfället hade förstått att avtalet
  var juridiskt felaktigt skulle parterna sett till att det har blivit riktigt utfört eller husköpet inte genomförts.
  Anledningen till avtalet är förmodligen ekonomisk t.ex att gåvomottagaren erhållit förskott på arv eller
  att föräldrar endast gett bidrag till husköpet med förbehållet att det skall avtalas om att gåvans värde skall
  vara mottagarens enskilda egendom (vid ev. bodelning) Detta ger gåvan ett ekonomiskt värde
  som det har avtalats om. Avtalet enligt partsavsikten kvarstår , att en part skall göra en stor ekonomisk
  förlust pga en gemensam felaktig juridisk handläggning är oskäligt . Bakgrunden till avtalet är viktig.
  Skall utredas av jurist , det finns rättsavgöranden i liknande ärenden.
   
 10. G
  Medlem · Kalmar · 829 inlägg

  gråsten

  Medlem
  Jag håller med om att resonemanget om partsavsikt kan föras oaktat felet att äktenskapsförord inte upprättats. Den part som fått gåvan anlitade en professor internationell privaträtt ( fråga förelåg också om vilket lands lag som skulle tillämpas). Professorn menade i yttrande att avsaknaden av äktenskapsförord medförde att gåvan inte utgjorde enskild egendom vilket alltså gick emot klientens intresse i denna del. En annan, av motparten anlitad professor i internationell privaträtt, anförde ingen avvikande ståndpunkt, Målet avslutades med förlikning varför frågan om partsavsikt inte kom att prövas. Det förefaller mig som om äktenskapsbalkens stadgande om äktenskapsförord vid gåva mellan makar som ska utgöra enskild egendom är ett oundgängligt formkrav i sammanhanget oavsett om vilken partsavsikt som kan förmodas ha förelegat.
   
  Redigerat 25 jan 2020 12:25
 11. S
  Medlem · Västra Götaland · 290 inlägg

  Spikin

  Medlem
  Att det inte finns ett juridiskt giltigt gåvoavtal om enskild egendom är ostridigt pga formkravet. Det är partsavsiktens syfte som är avtalets verkliga
  innehåll vilket är avgörande framför annan innebörd , det är detta som skall prövas.
  Syftet med avtalet måste visas och vilket ev. ekonomisk tillförsel
  som pga avtalet har gjorts av gåvomottagaren . Det ekonomiska tillskottet som avtalet ev. medförde är grund för fordran
  på exet i bodelningen. Det är oskäligt om en part gör förlust och annan part gör vinst på ett gemensamt misstag .
   
 12. G
  Medlem · Kalmar · 829 inlägg

  gråsten

  Medlem
  Sedd isolerad ter sig saken klar. I det vidare sammanhanget är frågan om vad som är oskäligt eller ej en fråga om moral. Är det oskäligt av den part som fått gåvan att dölja sitt utomäktenskapliga förhållande till det datum då äktenskapsbrott utmönstras ur lagstiftningen i vistelselandet? För övrigt medger landets lagstiftning att alla gåvor som givits under äktenskapet återkallas - med undantag av de som upptagits i formbundet contrat de mariage, motsvarande äktenskapsförord. Högst oskäligt enligt svensk uppfattning. Inför Code civils formalism tror jag, utan att veta säkert, att resonemang om partsavsikt inte bär. Notarieförfarandet förutsätts undanröja oklarheter. Frågan om tillämplig lag blev aldrig klargjord pga förlikningen.

  Nu gjorde jag mitt inlägg i tråden för att understryka vikten att av parterna anlitad jurist är kunnig inom det område saken gäller - så att man sedan slipper processer om partsavsikt. För övrigt har fel som haft konsekvenser i det ärende jag har i åtanke även begåtts av gamla gaggiga notarier som handlat på rutin.
   
  Redigerat 25 jan 2020 13:17
 13. A
  Medlem · Skåne · 2 304 inlägg

  Atom

  Medlem
 14. C
  Medlem · Sverige · 521 inlägg

  civilingenjören

  Medlem
  För 60 kronor kan man få en anteckning om sambors gemensamma hem inskriven i fastighetsregistret.

  Till TS: Om du med stöd av sambolagen vill komma åt egendom som innehas av "barnes pappa", anlita genast juridiskt ombud. Om du betalar alla kostnader för hans barn och han inte betalar underhåll till dig som han ska, se till att ta den hjälp som du behöver för att driva in pengarna, för barnens skull. Om du däremot enbart vill skydda ditt hus från hans anspråk, ödsla inte några pengar på jurist förrän du har fått delgivning från domstol att han har väckt talan mot dig om bättre rätt till en andel av fastigheten.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.