8 av 12 funktioner fungerar inte!

2014 installerade jag ett antal takfönster (de började användas först ca 2 år senare, när övrig renovering äntligen blev helt klar) och jag har nästan hela tiden haft stora problem med el-styrningen. Jag hade från början dragit fram strömrör till alla fönster, men Velux rekommenderade mig att istället satsa på solcellsvarianten av el till både fönster och jalusier. Sagt och gjort, jag beställde detta och rören gipsades in/bort och går nu inte att använda.

Fönstren fungerade bra och som de ska i kanske ett år (förutom att Velux hade glömt att informera om att jalusierna inte går att använda när det ligger snö på taket - och för ljusets skull vill man ju gärna ha dessa uppe på dagtid, men sedan dra ned den för att kunna utnyttja den utlovade isoleringseffekten) - men sen började det krångla.

Flera gånger har deras representant varit förbi och bytt solpaneler och motorer (tydligen hade de först sålt jalusier med en motor som gjorde att det lät mycket högt varje gång dessa kördes - vilket omöjliggjorde manövrerande när folk t.ex. gått och lag sig) - men problemen har snart återkommit. Som det är nu är det merparten av funktionerna (dvs fönster+jalusi, jag har totalt 12 funktioner fördelat på 8 fönster) som inte fungerar (6 funktioner fungerar överhuvudtaget inte samt 2 funktioner som inte fungerar tillfredsställande eftersom de inte längre går att styra från samma avstånd som förut).

De fönster som vetter åt söder fungerar bättre än de som vetter mot norr vilket gör att jag misstänker att det är solpanelerna/batterierna som är underdimensionerade. Vidare fungerar jalusierna sämre än fönstren (jalusierna använder jag mer eftersom de även används under hela den snöfria perioden då det inte är aktuellt att öppna och stänga fönstren).

Velux stod för kostnaderna för utbyten och "service" i början, men inte nu längre, vilket gör att vad som jag redan såg som en dyr investering (men vad jag då trodde var att jag betalade för kvalitet, dvs att det skulle fungera och det både bra och länge) nu blir väldigt mycket dyrare. Samtidigt så förstår jag att det skulle bli ännu dyrare om jag istället skulle välja att helt enkelt byta ut hela fönstren mot ett annat märke.

Vad har ni för erfarenheter av sol-el-manövrerade fönster från Velux?
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.