Byggahus.se

Hantverkare & konsumenttj.lagen / Garantibes.

 1. C
  Medlem · 611 inlägg

  carlssoni

  Medlem
  Har Du inte avtal på basis av ABS 95 är det konsumenttjänstlagen som gäller. Oavsett vilket bör Du låta göra en besiktning och reklamera skriftligen inom två år från slutbesiktningen. Besiktningsmannen skall kalla entreprnören (-erna) till besiktningen.

  Har Du flera entreprenörer kommer det säkert att bli så att de skyller på varandra (synd att det inte var en totalentreprenad). Möjligen kan Du få besiktningsmannen att ange vem han anser vara skyldig till respektive fel i de fall detta är svårbedömt.
   
 2. C
  Medlem · 611 inlägg

  carlssoni

  Medlem

  Re: Hantverkare & konsumenttj.lagen / Garantib

  Byggde Du ett Trivselhus så tecknade Du förmodligen endast leveransavtal avseende själva husbyggsatsen med Trivselhus och entreprenadkontrakt avseende uppförandet direkt med en eller flera entreprenörer. Kolla avtalen.

  Dessa entreprenader borde varit upphandlade med ABS 95 som grund och då kan du under åberopande av dessa bestämmelser begära en garantibesiktning för just själva arbetet. Du meddelar respektive entreprenör att Du utsett en besiktningsman, som skall vara certifierad. Besiktningsmannen kallar berörda entreprenörer. Du står för besiktningskostnaderna.

  Naturligtvis är det endast de fel som är direkt synliga eller på annat sätt konstaterats (t.ex. temperaturdifferenser, drag o. dyl.) som kan tas upp vid en besiktning.

  Fel som är dolda och framträder först efter det att garantitiden gått ut ansvarar entreprenören för endast om Du kan visa att felet har sin grund i vårdslöshet.
  Ett sådant fel liksom ett fel som inte har sin grund i vårdslöshet kan anmälas till det försäkringsbolag som tecknat byggfelsförsäkringen. I den försäkringen finns dock många undantagsbestämmelser och så en självrisk på ca 20 000 kronor så det är sällan som denna försäkring kan tas i anspråk.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.