Byggahus.se
 1. Hur mycket el förbrukar du? Jämför med andra

Handräckning - granne försöker använda min privata väg

 1. O
  Medlem · 92 inlägg

  Olivia0001

  Medlem
  Tror du inte fastighetsägarna som lånat ut mark till väg köpt sina fastigheter för egna pengar?

  -Det du beskriver blir såklart en gemensam anläggning - där Ts fastighet betalar materialet till vägen och markägarna bidrar med mark att bygga på
  -Det är precis så det brukar gå till när gemensamhetsanläggningar bildas - andelstalen räknar lantmäteriet ut.

  Jag tror absolut att det kan hjälpa TS framåt att ha grundförutsättningarna klart för sig.
  -Att det dock inte automatiskt löser alla problem är en annan sak.
   
 2. J
  Medlem · Norrbotten · 1 128 inlägg

  JanneSjo

  Medlem
  olivia0001

  eftersom som du verkar vara insatt i gemensahetsanläggningar mm så har jag en fråga.

  Om jag kommer överens med en fastighetsägare att jag får bygga väg på dennes mark och överenskommelsen anger att det är min väg.

  Kan det då vara fastighetstillbehör till min fastighet och därmed upp till mig vem som får nyttja vägen?


  eller måste det bli gemensamhetsanläggning där vem som vill och har nytta får kräva att vara med på vägen?
   
 3. HasseTeknik
  Medlem · Uppland · 4 683 inlägg
  Då skulle det framgå att ts fastighet är delägare i GA, vilket inte har framförts, utan det är ett Servitut!
   
 4. tommib
  Bergsfogde · Stockholm · 14 578 inlägg

  tommibPremiumikon: Hand

  Bergsfogde
  Markägaren har inte "lånat ut" någon mark. Markägaren har inrättat ett servitut på en del av sin mark för att få stycka av en bit och sälja.

  Nej. Det blir varken en gemensam anläggning eller gemensamhetsanläggning.

  Nej. En gemensamhetsanläggning bildas genom en lantmäteriförrättning och har sin legala grund i Anläggningslagen. En sådan kan sedan förvaltas av delägarna direkt eller av en samfällighet som i så fall också bildas i förrättningen. Inget av det är relevant i sammanhanget eftersom det inte finns någon gemensamhetsanläggning.

  Jag tror att det skulle hjälpa dig väldigt mycket att förstå förutsättningarna såsom TS har beskrivit dem.

  Jag vet inte vilken gång i ordningen någon nu säger detta: Det finns ingen gemensamhetsanläggning.

  Eftersom du tidigare i tråden antydde att du hade gedigna kunskaper i ämnet är det nog ett bra tillfälle nu att berätta vad de kunskaperna består av.
   
 5. S
  Medlem · Stockholms · 1 967 inlägg

  sunqan

  Medlem
  Kanske man skulle plantera igen infarten och köra in via grannens skaftinfart... vi har ju servitut på att få använda ca 6m2 av den som infart.
   
 6. Workingclasshero
  Medlem · Stockholm · 2 668 inlägg
  Uppenbarligen trollar du, eftersom du hittar på nya saker hela tiden som bara passar dina egna resonemang.
  Sluta nu och lägg dig inte i det här UTAN att ha LÄST och FÖRSTÅTT TS inlägg.
  Återkom efter du läst allt.
   
 7. O
  Medlem · 92 inlägg

  Olivia0001

  Medlem
  Ä
  Den skissen stämmer inte särskilt väl med hur det är beskrivet tidigare i trådarna - enligt Ts så är sträckan till den samfällda vägen( obs - ingen allmän väg) 200 m - d.v.s en kostnad om c:a 200 000kr för att anlägga en hyfsad väg - vilket är orimligt när där redan finns en väg. -Dessutom är många mindre utfarter en trafikfara samt skär av och saboterar markägarnas mark till mindre lappar i onödan.

  -Det är knappast en ny sak att ett servitut inte alls är någon försäljning av mark - utan endast tillåtelse att använda - det upphäver inte ägarens rätt att använda.

  -Ungefär som om du har en gäst hemma - du måste inte flytta från sin fastighet bara för att du fått gäster.
   
  • Laddar…
 8. tommib
  Bergsfogde · Stockholm · 14 578 inlägg

  tommibPremiumikon: Hand

  Bergsfogde
  Jo, det är faktiskt exakt vad ett servitut gör. Det upphäver ägarens rätt att göra vissa saker.

  Från lantmäteriet:
  Servitut kan vara både positiva och negativa. Positiva servitut är det som beskrivs här ovanför, en rätt för en fastighet att använda en annan. Negativa servitut innebär att ägaren till en fastighet avstår från att använda sin fastighet på ett visst sätt.

  Skissen har TS bekräftat att den stämmer principiellt, i en tidigare tråd.

  Det fanns ingen väg från början. Tidigare ägare till TS fastighet byggde den. Allt detta framgår i trådarna.

  Igen, hänvisa till det lagrum som stödjer din tolkning.

  Jag tror också att du trollar. Börjar bli dags för moderator att rensa lite här....
   
 9. O
  Medlem · 92 inlägg

  Olivia0001

  Medlem
  Som sagts - markägaren avstår t.ex. att plöja upp marken som vägen är anlagd över, men äger den fortfarande. -Det lagrum du hänvisar till stödjer den tolkningen.

  Kommuners samhällsbyggnadskontor brukar färna vilja gruppera bebyggelse - vilket jag antar är anledningen till art den nya tomten är lagd nära Ts fastighet. -Dessutom behöver ju landskapet heller inte skärad av med ytterligare parallell väg på 200 meter
   
 10. Cancerman_777
  Renoverare · Skåne/Blekinge · 2 339 inlägg

  Cancerman_777

  Renoverare
  Ja, markägaren äger marken i servitutet, men har inte juridisk rätt att nyttja den.

  Jo, eftersom, enligt ritningen och vad TS här presenterat, bygg-grannens fastighet ligger intill allmän väg. Det du annars hävdar är att om jag bygger ett hus bredvid ditt där du bekostat och byggt en väg, så kan jag nilly-willy använda den som jag behagar. Så är det INTE.

  Du hävdar att du har goda juridiska kunskaper, men de lyser med sin frånvaro, tycker jag. Vidare så borde du med "God juridisk insikt" veta och förstå att läsa ALLT som berör ämnet är av YTTERSTA vikt för att kunna uttala sig. Den vanligaste frasen en jurist säger är: "Det beror på...".

  Gör nu vad du borde gjort för länge sedan; erkänn att du inte läst, att du tolkat fel och backa, med lite heder i behåll.
   
 11. A
  Medlem · Västerbotten · 402 inlägg

  Albireo

  Medlem
  Intressant, Du hade rätt, det var inte att bevis materialet hade tillfogats "olagligt" utan att filmerna inte kunde bevisa vem som hade gjort tillslaget, vem som tog produkterna utanför tomtgräns. (innan dess är det inte stöld, man får bära omkring annans ägodelar på dennes tomt utan åtgärd - i detta fall var tomten stor och huset stort och tjuvarna tog sig förmodligen in en väg som gick genom skogen - inte den på "framsidan" stora huset med kamera. Personerna på bild drog själva utomlands ...). Däremot blev det lite "kinkigt" med kamera tillstånden ( har blivit lite lättare ). Hade dessa använts, hade åtal väckts. Minns inte om någon försäkring kunde hjälpa förlusten av bl.a. koppar.

  Läste just kameralagen https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/kamerabevakningslagen/ Även om jag upplever att det är mer frihet i lagen från 2018, så är max bötesbeloppet inte att leka med.
  (under rubriken .: "Vad händer om man bedriver olaglig kameraövervakning")
  - "Datainspektionen kan besluta att ett företag eller, i förekommande fall, en privatperson som bryter mot reglerna i dataskyddsförordningen ska betala en administrativ sanktionsavgift. Avgiften kan som mest vara 20 miljoner euro eller fyra procent av bolagets globala årsomsättning, beroende på vilket belopp som är högst. För de något mindre allvarliga överträdelserna gäller ett maxbelopp på 10 miljoner euro eller 2 procent av den globala årsomsättningen."
   
 12. R
  Medlem · Västernorrland · 1 692 inlägg

  Räknenisse

  Medlem
  Har alla fulkomligt glömt att TS fråga över huvud taget inte handlade om att utreda rättsläget gällande vägen?

  Den handlade om vad som är lämpligaste agerande för att få slut på att någon som inte har brukningsrätt använder ens egendom. I en situation där det redan är konstaterat att någon rätt till det inte finns idag och inte heller något behov som skulle kunna motivera tillskapandet av en sådan framgent.

  Repiterar: Hur agera mot brukandet - inte i rättighetsfrågan.
   
  • Laddar…
 13. Nötegårdsgubben
  Skogsägare · Stockholm och Smålands inland · 11 607 inlägg

  NötegårdsgubbenPremiumikon: Motorsåg

  Skogsägare
  Som tur är har TS redan löst det problemet. Inte så att frågan är avklarad, men väl så att ett bra tillvägagångssätt är valt.

  Förvisso hade det nog kunnat lösas redan för två år sen om rätt råd uppmärksammats av TS, men även då fastnade vi (undertecknad inkluderad) i tjafs om ovidkommande frågor och framhärdanden om fantasifulla om än enögda tolkningar av vad servitut är eller kan vara.
   
 14. S
  Medlem · Stockholms · 1 967 inlägg

  sunqan

  Medlem
  Läste du även denna del?

  Privatpersoners kamerabevakning
  När det gäller privatpersoners kameror kan de ibland vara undantagna från reglerna i dataskyddsförordningen och den nya kamerabevakningslagen. I så fall behöver du som privatperson inte ta hänsyn till reglerna. Lagen gäller helt enkelt inte. Detta förutsätter dock att

  • kameran inte filmar en plats dit allmänheten har tillträde
  • du kamerabevakar i egenskap av privatperson
  • bevakningen bedrivs som ett led i en verksamhet av rent privat natur eller som har samband med ditt hushåll
  För att kunna bedöma om bevakningen är en verksamhet av rent privat natur är platsen och avsikten med övervakningen centrala faktorer. Kamerabevakning inne i en privatbostad som bedrivs av den som bor där bör normalt anses vara en verksamhet av rent privat natur. Även övervakning av andra privata byggnader än privatbostäder, till exempel garage, förråd, sjöbodar och viss tomtmark som bedrivs av innehavaren, omfattas av undantaget under förutsättning att byggnaderna inte används i näringsverksamhet. Detsamma gäller privatägda bilar och båtar så länge kameran endast fångar insidan av fordonet. Men om du som privatperson har för avsikt att sprida övervakningsmaterialet till en vidare krets, exempelvis på internet, omfattas kameran av reglerna i kamerabevakningslagen.

  Jag får alltså filma allt som händer i mitt hus och på min tomt. Eventuellt är det även ok att filma grannarnas tomter.
  Det är däremot inte tillåtet att hur som helst filma personer som går förbi på trottoar/väg/allmänning utan för tomten.

  Det man inte får göra är filma kringstrykare på tomten eller inomhus med avsikt att publicera materialet på nätet.
  Och jo, brott mot gdpr kan bli dyrt... aanktionsavgifterna är ju inte satta av svenska lagstiftare (eurobeloppen är minimibeloppet...)
   
  • Laddar…
 15. Anna_H
  Husägare · Värmland · 11 570 inlägg

  Anna_H

  Husägare
  Du har inte läst elerl så har du inte förstått.
  Det är TS tomt som ligger 200 meter från samfälld väg.
  Den nyare tomten bredvid har infart från andra hållet, där hens tomt ansluter till den samfällda vägen.
  Den nyare tomten har INTE fått servitut på den väg TS äger.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.