Byggahus.se

Hävning av fastighetsköp

 1. A
  Medlem Nivå 3
  Ja det är svårt detta , jag vill inte sitta i rätten men vägrar ge mig. Klart man är orolig men dom har haft all chans att kola detta , och nekad till och med mitt erbjudande om att dela på kostnaderna för en besiktningsman.
   
 2. A
  Medlem Nivå 3
  Och enligt advokaten kan dom krävs ersättning för dolda fel i 10år
   
 3. J
  Husägare · Nivå 10
  Ok, vart någonstans finns ett krav på att uttag, strömställare etc. ska sitta rakt?
   
 4. Anna_H
  Husägare · Nivå 19
  Ja, ersättning för dolda fel kan man kräva i upp till 10 år. Men det måste ske skyndsamt efter upptäckten av felet.
   
 5. Mikael_L
  Medlem · Nivå 25
  Det kan ju ändock upplevas som ett fel.

  Men om köparen upplever sneda uttag som ett fel, eller en repa på köksbänken för den delen, så ska det ju i första hand synas i budgivningen och därmed vid kontraktsskrivningen.
  Har nu köparen missat såpass uppenbara saker (samtidigt som det är så viktigt för denne) så finns ju för det mesta en möjlighet att avträda köpet efter besiktningen genom en besiktningsklausul i kontraktet.

  Har köparen fortfarande missat sin chans (för denna utomordentligt viktiga sak för köparen), så blir det till att gnälla på säljaren och försöka köpa sig lite medömkan och få säljaren att frivilligt avstå något.
  Om säljaren står på sig nu så finns bara rättsprocess som enda väg framåt för köparen.
  Det kan ju lämpligtvis börja med att ställa ett formellt krav och sen gå vidare med stämning om säljaren inte går med kravet.
  Och väl i domstol så ska ju köparen försöka bevisa att detta fel var i enlighet med jordabalkens 19§ 4kap, att fastigheten inte var i det skick som följer av avtalet eller som köparen med fog kunnat förvänta sig. Och köparen kan inte åberopa fel som skulle hittats vid en relativt noggrann undersökning av fastigheten.

  (Nu vet jag faktiskt inte vad som gäller ifall det står i kontraktet att "alla vägguttag ska sitta rakt med max 1° lutning" och om köparen missar att kolla detta vid sin besiktning och det sen visar sig att uttagen sitter snett.)


  För i lagstiftningen bryr man sig inte egentligen om vad felen skulle kunna vara, eller om det följer några normer eller så. Det kan komma upp som en sak vid processen, när avgörandet ska fällas. Men allt som en köpare tycker är fel har hen rätt att processa om, även om det så skulle vara att fönstren är för genomskinliga.

  Det jag beskrev är helt enkelt gången, ifall någon vill dra det hela vägen.
  Det spelar processmässigt ingen roll ifall felet är ett uttag som sitter snett eller om det är äkta hussvamp.


  Men det spelar roll för avgörandet, det lär vara väldigt svårt att få rätt för ett snett uttag, men lite större chans för hussvampen.

  Och ibland kan någon av parterna visa på några branschregler eller liknande ifall det stöder deras case, men det är ju inte nödvändigt på något vis.
   
 6. K
  Lägenhetsfixare · Nivå 9
  Visst kan man hävda dolda fel i upp till tio år, men det är rätt ovanligt med sena krav. Köparen bör däremot hävda sina krav i anslutning till upptäckten av det hävdade felet. Det finns ett rättsfall, minns ej säkert, men det bör ske inom max några månader efter upptäckt. I det här fallet gäller det väl ett äldre hus. I sådana fall är el ofta av blandad karaktär. Då bör köparen undersöka noga eller räkna med att uppgradera elsystemet. På den info vi fått av TS finns det knappast skäl att tro att köparen skulle få rätt i en evemntuell tvist.
   
 7. Mikael_L
  Medlem · Nivå 25
  Japp, det hittar vi JB 4kap §19a
  Köparen får inte åberopa att fastigheten är felaktig enligt 11, 12 och 17--19 §§, om han inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet (reklamation).

  Utan hinder av första stycket får köparen åberopa att fastigheten är felaktig, om säljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

  Har köparen avsänt ett meddelande som anges i första stycket på ett ändamålsenligt sätt, får meddelandet åberopas även om det försenas, förvanskas eller inte kommer fram.

  Så här kan vi också se att det finna ingen fast tidsfrist, den avgörs utav skäligheten för den löpta tiden.
  Men jag antar att man som regel anser att meddelande om upptäckt fel inom 3-4 månader alltid räknas ha inkommit i tid, men för längre tider så måste det finnas omständigheter som gör den längre tiden skälig.
   
 8. H
  Medlem Nivå 3
  Har med stort intresse tagit del av denna tråd.
  Som jag förstått det, så i juni 2018, kom ett krav från köparen att TS skall ersätta ett antal felaktigheter som funnits vid tillträdet för 1,5 år sedan.
  Låt oss anta att det faktiskt finns felaktigheter. Hur vet TS att de inte uppstått EFTER köpet? Det gick ju faktiskt 10 månader efter köpet innan köparen började bråka.
  Jag sällar mig till de i tråden som säger att TS skriftligt och kortfattat meddelar att alla krav avvisas. Punkt.
  Hoppas verkligen det löser sig!
   
 9. D
  Medlem · Nivå 20
  TS ska naturligtvis bedöma om det är doldafel som säljaren har rätt till ersättning för eller inte. Det är inte rätt att kategoriskt säga nej. Man måste bedöma om det är ett rimmligt krav eller inte.
   
 10. J
  Husägare · Nivå 10
  Instämmer med Daniel 109. Sen att som köpare hävda dolda fel är inte att bråka. Det är en rättighet och en självklarhet.
   
 11. H
  Medlem Nivå 3
  @ Daniel 109 och Johan456: Självklart kan köparen hävda dolda fel. Men efter så lång tid ligger bevisbördan på köparen.
  Säljaren har ingen anledning att bedöma om kravet är rimligt eller inte. Hon kan avvisa kravet och begära att köparen bevisar att det dolda felet fanns innan köpet.
   
 12. D
  Medlem · Nivå 20
  Vad menar du att köparen ska göra? Om säljaren avvisar alla krav utan bedömning är det ju ingen vitts för säljaren att ta fram bevis. Säljaren måste göra en bedömning av köparens krav. I vissa fall har köparen rätt till ersättning, och ska i så fall ha det.
   
 13. H
  Medlem Nivå 3
  Köparen får naturligtvis ta sina bevis till rätten och låta den avgöra.
   
 14. Mikael_L
  Medlem · Nivå 25
  Inte bara efter så lång tid, utan faktiskt redan från dag 1 efter tillträdet.
  Den enda tidsaspekt som föreligger är att bevisningen blir svårare/svagare med tiden. Om ett fel upptäcks och anmäls efter låt oss säga 5 år, så ska ju inte bara felet som sådan bevisas utan även att det fanns redan vid tillträdet.
   
  • Laddar…
 15. M
  Medlem · Nivå 6
  Knappast. Någon kan ha råkat stöta till uttaget så det har lostnat. Händer titt som tätt.

  Sitter det ojordade uttag som de anmärker på så kan de ju också glömma att hävda dolt fel.
  Mycket vanligt med ojordade uttag och inget fel. Däremot om det sitter jordade uttag där man låtit bli att koppla in jordstiftet. Då kanske man kan börja fundera.