Byggahus.se

Häva avtal - hur?

 1. D
  Medlem · 70 inlägg

  DerniZ

  Medlem
  Halloj - nu är goda råd dyra, dvs om ingen av er kan ges oss lite bra gratis tips  ;)

  Att häva ett avtal har jag hittills i mitt liv aldrig behövt göra *tack o lov*...
  Men nu är vårt tålamod slut vad gäller arkitektfirman vi anlitat och det arbete de utfört.

  [EDIT: Förtydligande]
  Vi har upphandlat projektet i två delar:
  FAS 1. Löpande räkning - skiss/idé stadiet som skall leda fram till underlag för att kunna söka bygglov. Det är i denna fas vi befinner oss just nu.
  FAS 2. Fast pris. Om vi beviljas bygglov och går vidare med husprojektet skall FAS 2 utföras av arkitekfirman. I denna fas skall de ta fram rumsbeskrivningar, detaljbeskrivningar, ritningar m.m. Denna fas skall leda fram till ett komplett underlag för att upphandling av entrepenad. Dock ej EL, VVS, K-ritningar.

  Vi har ABK96 i botten på avtalet.
  ABK96 säger i korthet att om beställaren (vi) häver avtalet kan konsult (arkitekt) begära att bli kompenserad för utebliven vinst i den del som kvarstår av arbetet som inte längre skall utföras i.o.m att avtalet hävs. (Inget konstigt med det.)

  1. Hur gör man rent formellt när man meddelar att man vill häva avtalet?
  Ska jag åka över till firman och få dem att skriva under ett papper där jag meddelar att jag "fr.o.m detta datum" vill häva avtalet?

  2. Vad händer sedan?
  Förhandlar vi om ev. ersättningar och när vi är överens skriver vi ner dessa krav som formar ett nytt avtal vad gäller hävningen... eller?

  3. Vad händer med det ursprungliga avtalet?
  River man detta tillsammans eller ska det finnas kvar?

  4. Enligt avtalet, som vi vill häva, har vi avtalat att vi har oinskränkt rätt att göra vad vi vill med det material som de har producerat. Har vi fortfarande, efter det att avtalet har hävts, rätt att använda de material som vi betalat för innan avtalet revs upp?

  [Så här har vi skrivit ang. detta i avtalet]
  Resultatet av uppdraget (beräkningar, ritningar, dataprogram, manus, utkast, idéer,  mönster, modeller, demonstrationsmaterial etc) tillkommer med oinskränkt äganderätt Beställaren och Konsulten har ej rätt att utan Beställarens skriftliga samtycke använda sådant resultat för andra ändamål än uppdraget eller delge resultat till tredje part.

  Beställarens ovan angivna äganderätt innefattar bl a att Beställaren äger fritt vidareöverlåta sådant resultat, att Beställaren ej har utgivningsplikt och att Beställaren äger göra de ändringar i sådant resultat som Beställaren önskar.

  5. Övriga tips som ni ev. kan komma på

  MVH: Matte  ::)
   
 2. yonna
  Medlem · Österlen · 6 952 inlägg

  yonna

  Medlem

  Re: Häva avtal - hur?

  Det beror väl på vad som står i det avtal ni gjort med arkitektfirman. En seriös arkitektfirma bör ha någon form i avtalstexten där det framgår vid vilka tidpunkter/arbetets fortgående man kan häva. Det är självklart att firman ska ha ersättning för nedlagt arbete men inte mer. Kolla avtalstexten igen.

  Kontakta firman snarast och meddela att ni vill häva samt sänd över ett rekommenderat brev med att ni nu häver. Det är självklart att ni vill att firman inte lägger ner mer arbete på uppdraget. Det finns väl ingen arkitekt som vill fortsätta jobba för en kund som inte är nöjd?

  Eftersom avtalet hävs upphör detta att gälla men 'riv' det inte än!
  Vad jag förstår bör ni kunna använda det material ni fått med denna text men det är väl rimligt att ni diskuterar även detta med arkitektfirman.
   
 3. Snailman
  Medlem · Västra Götaland · 4 830 inlägg

  Snailman

  Medlem

  Re: Häva avtal - hur?

  Här kommer tyvärr inget råd till dig... Det här med att de ska kompenseras för utebliven vinst för ett arbete de inte gjort eller kommer att göra, verkar ju en helt sjuk regel, endast behövlig för odugliga företag som i brist på ditt jobb får sitta och rulla tummarna då de är så odugliga att de inte kan ragga ersättningsjobb, jag skulle personligen inte vilja anlita ett företag som behöver en sådan klausul :p
   
 4. D
  Medlem · 70 inlägg

  DerniZ

  Medlem

  Re: Häva avtal - hur?

  Tja, håller iof med dig. Det är en standard klausul i ABK96 och nu i detta läge hade man ju kunnat varit smartare och förhandlat bort den klausulen :-[
   
 5. H
  Moderator · Stockholm · 43 216 inlägg

  hempularen

  Moderator

  Re: Häva avtal - hur?

  Den paragrafen lär ju vara ganska svårtolkad om du har löpande räkning. Ser skrivningen ut så att ni kan bli tvugna att betala även för fas 2?

  Och hur definieras vinst? En tolkning är ju att det är allt som inte är kostnad för förbrukningsvaror, då skulle ni ju få betala hela den förväntade kostnaden minus kostnad för papper och lite stift till pennorna.

  En viss kompensation är ju rimlig, arkitektfirman har reserverat en viss kapacitet för ert projekt, kan vara svårt att på kort varsel ta in ett nytt projekt för att fylla upp med.
   
 6. D
  Medlem · 70 inlägg

  DerniZ

  Medlem

  Re: Häva avtal - hur?

  Begreppet vinst kan ju debatteras, men jag har svårt att se att en annan tolkning än den marginal som man har på timarvodet.
  I fas 1 finns en uppskattat budget - så det går att räkna fram ett ungefärligt antal kvarvarande timmar som man ev. skulle kunna kräva kompensation för.

  Och vad gäller fas 2 så måste två kriterier vara uppfyllda för att de, arkitektfirman, skulle kunna få denna affär enligt vår tolkning:
  1. beviljat bygglov
  2. vi går vidare med projektet
  När vi häver avtalet så faller ju egentligen båda kriterierna. Det finns inget resultat från fas 1 som vi kan söka bygglov på. Och vi väljer ju att inte gå vidare med projektet i och med att vi häver avtalet.

  Utöver detta så häver vi avtalet pga att firman, enligt oss, misskött sig:
  1. inte hållit tidplanen, vårt projekt har fått stå åt sidan för andra uppdrag som de haft/har i allt för stor utsträckning.
  2. utan att vi beställt det tagit fram skiss som inte överensstämmer med förutsättningarna för uppdraget/projektet
  3. underlåtigt sig att utföra de ändringar på skiss som vi beställt (levererat något helt annat)
  4. brustigt i sitt åtangande ang. tidrapportering gentemot oss
  5 m.m...

  Vi har under projektets gång också ställt krav på kompensation då vi inte anser att vi skall behöva stå för hela kostnaden när de inte levererar enligt våra önskemål. Detta har man ännu inte gett oss någon återkoppling på.

  Det hade ju varit en helt annan situation om vi var tvungna att häva avtalet pga att vi, jag och min sambo, t.ex. skulle gå skilda vägar.

  Eller är vi ute o cyklar och riskerar att ramla över ruinens brant? ::)
   
 7. H
  Moderator · Stockholm · 43 216 inlägg

  hempularen

  Moderator

  Re: Häva avtal - hur?

  Jag misstänker att begreppet vinst när det gäller en tjänst tolkas lite yvigare. Dvs kanske snarare som täckningsbidrag. Arkitektens lönekostnad är en fast kostnad som alltså inte är beroende av ert uppdrag, det innebär att om ert uppdrag faller bort så finns kostnaden ialla fall där. Men jag är inte ekonom så jag kan vara helt fel ute.


  Därmot så är ju era anmärkningar på hur de skött uppdraget sådana att ett ev. "skadestånd" till dem bör kunna jämkas. Mycket beror säkert på hurpass måna de är om sitt namn (och hur mycket uppdrag de har på gång).
   
 8. B
  Medlem · 5 830 inlägg

  Re: Häva avtal - hur?

  Jag vet nu inte vad som ligger bakom ert missnöje. Men är ni alldeles säkra på att det enda rätta är att "häva" avtalet? Ibland är det mer korrekt att jämka ett avtal eller hävda dess oskälighet eller ogiltighet. Kan tyckas som en fråga om ord, men i praktiken kan skillnaden innebära att ni slipper ö.h.t. resonera skadestånd genom att undvika formellt avtalsbrott.

  Ta en halvtimmes fri rådgivning av en advokat. Då får ni veta vilka alternativ ni har, plus ett pris för professionell hjälp ut ur eländet.
   
 9. B
  Bannad · 52 inlägg

  Beo

  Bannad

  Re: Häva avtal - hur?

  Om jag inte har helt fel så tillämpas ABK 96 mellan näringsidkare. Om du är konsument så kan de bestämmelser som är till konsumentens nackdel inte göras gällande. Konsulten har däremot rätt få ersättning för de arbetet denna har utfört, men inte mer!
   
 10. D
  Medlem · 70 inlägg

  DerniZ

  Medlem

  Re: Häva avtal - hur?

  Jag har varit och pratat med en jurist...
  Och jag hade ju givetvis missat ordet "avbeställning" - endast om vi avbeställer arbete har konsulten rätt till ersättsning för utebliven vinst.
  Nu häver vi avtalet och då gäller inte detta :)

  (Men sen kan det ju givetvis visa sig i förlängingen om t.ex. en tingsrätt tycker att vi inte har någon grund för vår hävning att det blir en variant på detta iaf)
   
 11. L
  Medlem · 287 inlägg

  LennartL

  Medlem

  Re: Häva avtal - hur?

  Eftersom arbetet skett på löpande räkning, och ni nu är missnöjda med arbetet, och därför avslutar samarbetet, så händer ingenting i detta läge. Båda parter går skilda vägar, ni behåller vad som tagits fram (om det inte skyddas av andra lagar typ mönsterskydd tidigare innehavda av firman), och firman får betalt för all nedlagd tid intill den tidpunkt ni meddelat att ni avslutar deras arbete. Sådan är praxis i hela konsultbranschen, när man arbetar på löpande räkning.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.