Grundentreprenad, fast pris men plattan blev mindre än kontraktsbeskrivningen

4k läst  10 svar

 1. F
  Medlem Nivå 1
  Om beskrivningen säger att plattan ska vara 70 m2 (och detta återspeglas såklart då av kontraktsbeloppet) men plattan blev 55 m2 p.g.a. beslut under arbetets gång, bör då kontraktsbeloppet reduceras då mindre material och arbetstid erfordrades?
  Kan ej enkelt utläsa hur detta bör hanteras enligt ABS09 och Konsumenttjänstlagen.

  Vidare så hanteras övriga massor, alltså de som ej enkelt kan uppskattas, som en ÄTA-kostnad.
   
 2. H
  Medlem Nivå 5
  Nej, du har skrivit ett avtal om att produkten ska levereras, att du sedan bara låter den delvis levereras ligger endast dig till last.
   
 3. V
  Medlem · Nivå 8
  Ja du har rätt till avdrag. se ABS § 21:

  21. Priset för kontraktsarbetena - kontraktssumman - eller

  grunderna för hur priset beräknas skall anges i kontraktet.

  Kontraktssumman skall regleras med hänsyn till ändringar och

  tilläggsarbeten enligt punkt 9 eller 10 i dessa bestämmelser.

  Ändringar och tilläggsarbeten skall, om inte annat

  överenskommits debiteras eller krediteras allt eftersom de utförs.

  Har priset för sådana arbeten inte bestämts, skall beställaren

  betala eller krediteras vad som är skäligt med hänsyn till

  arbetenas art, omfattning och utförande, gängse pris eller

  beräkningssätt för motsvarande arbeten vid avtalstillfället samt

  omständigheterna i övrigt.
   
 4. F
  Medlem Nivå 1
  Två olika svar. @Huzzbutt , du håller inte med @Villa vista ?

  Rent juridiskt så borde det endast finnas ett svar. @Villa vista lämnar en tydlig referens iaf.
  Sen kanske byggherren måste agera på ett visst vis inom viss tid för att ha rätt till prisjustering?
   
  • Laddar…
 5. Filip94
  Husägare Nivå 4
  Precis som villa vista skriver så har ni ju avtalat om ABS18 och då gäller paragraf 21 i avtalet.

  21. Priset för kontraktsarbetena - kontraktssumman - eller grunderna för hur priset beräknas ska anges i kontraktet. Kontraktssumman ska regleras med hänsyn till ändringar och tilläggsarbeten enligt punkt 9 eller 10 i dessa bestämmelser. Ändringar och tilläggsarbeten ska, om inte annat överenskommits debiteras eller KREDITERAS allt eftersom de utförs. Har priset för sådana arbeten inte bestämts, ska beställaren betala eller KREDITERAS vad som är SKÄLIGT med hänsyn till arbetenas art, omfattning och utförande, gängse pris eller beräkningssätt för motsvarande arbeten vid avtalstillfället samt omständigheterna i övrigt.

  Sedan kanske det inte blir så mycket mindre arbetskostnad men materialet blir ju åtminstonde mindre.
   
 6. rascalsrule
  Medlem Nivå 2
  Resonemanget blir ju en aning enklare om man vänder på steken. Vad hade hänt om den blivit 90 kvm? Betvivlar att byggfirman stått för det....
   
 7. T
  Medlem · Nivå 10
  Du har rätt till avdrag för Avgående arbete, det är det A:et i ÄTA står för. Dock blir det kanske inte någon större prisminskning då de 15kvm som inte lades kanske inte sparade in så jättemycket tid, som Filip är inne på. Hur gick samtalet till när beslut togs?
   
 8. H
  Moderator · Nivå 25
  Beroende på hur ändringen gick till i tiden, så finns det nog risk att entreprenören kommer att hävda att det istället blev dyrare. Typ, tolka nya ritningar, utsättning av gjutform osv. Och när det gäller avgående kostnader så är det vanligt att just det material som nu inte behövdes, "råkade" vara i princip gratis.
   
 9. V
  Medlem · Nivå 8
  Om beslutet att ändra plattan kom innan uppbyggnaden av kantelement eller formsättning skall det inte bli merkostnader. Dock är det alltid svårt att få avgående i rätt härad om man inte diskuterar det innan utförandet. Runt 1500- 2000 kr per kvm bör du kunna få i alla fall. Beror givetvis på hur konstruktionen är uppbyggd. Om inget arbete var utfört kan du ju föreslå att ta bort 15/70 av priset samt justera bort några tusenlappar för ändringshantering då borde du hamna i rätt härad.
   
 10. CBAR
  Medlem Nivå 1
  Detta rör sig om en avbeställning enligt 42§ Konsumentköplagen.
  Avbeställning
  42 § Avbeställer konsumenten tjänsten innan den har slutförts, har näringsidkaren rätt till ersättning för den del av tjänsten som redan har utförts samt för arbete som måste utföras trots avbeställningen. Ersättningen skall motsvara det pris som skulle ha gällt, om avtalet endast hade avsett vad som har utförts.
  Näringsidkaren har vidare rätt till ersättning för förluster i form av kostnader för den återstående delen av tjänsten samt ersättning för förluster i övrigt på grund av att han har underlåtit att ta på sig annat arbete eller på grund av att han på annat sätt har inrättat sig efter uppdraget. Näringsidkaren har dock inte rätt till sådan ersättning, om konsumentens syfte med tjänsten har blivit förfelat på grund av att

  1. föremålet för tjänsten har skadats eller gått förlorat utan att detta har berott på försummelse på konsumentens sida, eller
  2. konsumenten har hindrats att dra nytta av tjänsten till följd av författningsföreskrifter, myndighetsbeslut eller andra liknande omständigheter utanför hans kontroll.
  [​IMG]Ersättning till näringsidkaren enligt andra stycket får inte överstiga hans förlust till följd av avbeställningen.

  Jag hoppas att ni fört denna dialogen med entreprenören innan arbetena startade, dock verkar det mindre troligt på vad ni skrivit.
  Risken finns att detta blir "advokatmat" om ingen uppgörelse kan ske er emellan. Tänk på att entreprenören skall ha betalt för det arbete som är utfört, och att det är normalt att ersätta för utebliven vinst vid avgående.

  Vad säger er kontrollant?
   
 11. V
  Medlem · Nivå 8
  Detta är ju inte en avbeställning, men om man ändå vill tolka det som det så står det ju precis som tidigare nämnts att utövaren skall få betalt för nerlagt arbete dvs 55 kvm grund och ev kostnader för ändringen/avbeställningen
   

Logga in för att se högupplösta bilder och få möjlighet att ställa frågor. :love: