Jag har uppmätt radonvärden på 600bq/m3. I samband med att jag renoverar tvättstugan så har jag brutit upp golvet som är ett uppreglat trägolv på platta på mark. Jag fann då ett cirka 80*20 cm L-format hål i plattan där elkablarna kommer in, dvs en motorväg för radongas samt myror. Jag kommer att gjuta igen detta och funderar på att förbereda för en radonsug. Jag har grävt ur så jag är cirka 10-20 cm under plattans nedre kant

Hur gör jag lämpligen med denna grop för att få så bra föutsättningar som möjligt för en radonsug? Under plattan så är det sten, allt ifrån vanligt grus till stenar större än en knytnäve. mellan allt så finns det sand, mycket sand. Klarar en radonsug av att suga genom sand?

Min tanke var att lägga ner grövre sten/makadam, sticka i ett rör samt gjuta igen. Några frågetecken dock:

1. Kan jag använda t.ex. 11-16 makadam eller är det för smått?
2. Kan jag lägga någon plast eller liknande som ett horisontellt skikt för att betongen inte ska fylla alla små hålrum kring röret?
3. Bör jag sätta något nät eller liknande kring rörets nedre del?
4. Vad kan jag använda för rör? Jag hade tänkt mig ett grövre plastrrör eller ett spirorör.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.