Byggahus.se

Grisen i säcken?

 1. T
  Medlem Nivå 6
  Hej,

  Vi har idag fått veta arbetsgången på vårt husbygge och vill stämma av ifall någon känner igen sig i det vi fått beskrivet:

  1. Efter genomgång av godkänd ritning (avrop), ritas huset upp i alla delar; VVS, el, grund, konstruktion etc. Dessa ritningar lämnar till de byggare som skall lämna anbud på generalentreprenaden.

  2. I samband med avropet sker starten av husets tillverkning i fabriken. Till grund för vår budet/kostnadskontroll ligger de kalkyler vår säljare har upprättat. Totalsumman på generalentreprenaden är indikerad att ligga inom +-15%.

  3. Vi har fått kontakt med en byggare som åtar sig att lämna fast pris på generalentreprenad med bygglovsritningen som kalkylgrund då hans relation och samarbete med hussäljaren gör att han litar på de kalkyler säljaren presenterar. Via denna byggare kan vi alltså få fast offertpris före avrop.

  Vill vi anlita av oss funna byggare som vi fått referensrekommendationer på kan vi inte få fast pris före avrop då de inte "kan" vår hustillverkare erfarenhetsmässigt.

  Så vad säger ni; är detta ett etablerat tillvägagångssätt i prefabbranschen?

  Tips, kommentarer...??

  Och: "Hur/när" prisförhandlar man? Vi har fått 40-50.000 i fria tillval på köpet, inget krav mot oss på visningsmöjlighet bundet till detta (vilket vi inte är intresserade av). Är detta rimligt, eller skall vi inte vara nöjda om vi inte lyckas pruta med mer?