Greja med el lagligt som privatperson

11k läst  117 svar

 1. F
  Medlem · Nivå 6
  Man kan ju börja med att de första försökspersonerna faktiskt är utbildade elektriker men att de här får en licens att jobba på sin egen kåk på fritiden. Då sparar man ju in hela utbildningstiden/kostnaden
   
 2. Mikael_L
  Medlem · Nivå 25
  1. EKP skrivs och "förvaras" i företaget, tanken är att det ska dels vara ett levande dokument (dvs ständigt uppdateras och förbättras för att spegla verksamheten och öka säkerheten), dels är det styrdokumentet för elinstallationsverksamheten.
  Elsäkerhetsverket får inga kopior, förvarar inga EKP, bedömer inga EKP, vill inte ens veta av dom, bara att dom ska finnas hos installationsföretagen. Men, ESV kan (och har) begära in och få granska ett företags EKP.

  2. Man kan välja antingen personnivå eller kunskapskrav. Dvs antingen lista var och en av de verksamma i EKP eller beskriva de krav och medföljande befogenheter som företaget har. Om man kan blanda dessa sätt är lite oklart.

  3. Om företaget vill styra så är det fullt att möjligt att skriva in det i EKP, men det är fritt. Företaget har all rätt att "överarbeta" sitt EKP hur mycket som helst, såvitt jag vet i alla fall. Sånt här är inget krav dock.

  4. Ja, både t.ex. ESV och IN har.
  https://www.elsakerhetsverket.se/an.../mallar-och-dokument-for-egenkontrollprogram/

  5. Jag googlade, och lägger här upp en länk på det allra första EKP jag hittade "där ute".
  Det krävs inte att företag visar upp sitt EKP, men vissa lägger alltså t.o.m upp det på nätet. Detta företag har jag ingen aning om vilket det är, det vara bara det google hittade åt mig
  http://www.awelteam.se/content/uploads/Egenkontrollprogram_AW-Elteam-20171114.pdf
   
 3. Mikael_L
  Medlem · Nivå 25
  Så här är väl tanken i alla fall.
  Nu tror jag att EKP bara blir en ren papperstiger. De flesta elfirmor skrev ett EKP nu när de blev tvungna, många håller på nu i början och uppdaterar och håller det levande.
  Men om några år tror jag att de flesta EKP bara kommer vara det dammigaste pappret på kontoret, som man kanske t.o.m glömt bort att det finns.


  edit:
  Här hittade jag Karlstads kommuns EKP
  https://karlstad.se/globalassets/fi...ionsarbete-i-karlstads-kommun-version-2.0.pdf
   
 4. Bo.Siltberg
  Självbyggare · Nivå 24
  • Laddar…
 5. M
  Självbyggare · Nivå 4
  I princip kan alltså ett företag i sin EKP lägga in en formulering som anger typ...
  "Företagets AL kan delegera uppgifter i en elinstallation till personer som AL bedömer ha adekvat kunskap för att utföra delegerad arbetsuppgift, med hänsyn tagen till uppgiftens svårighetsgrad, instruktioner från AL, samt efterföljande relevant kontrollåtgärd av AL."

  Med denna formulering i sin EKP kan alltså företaget delegera t.ex rördragning till fastighetsägaren,
  utan att detta skulle bryta mot gällande auktorisationsregler.
  Eller i princip vilka installationsuppgifter som helst,
  som AL bedömer att delegerad person kan klara av.
  Eller har jag missuppfattat detta?
   
 6. Mikael_L
  Medlem · Nivå 25
  Så har jag uppfattat det, ja.
   
 7. A
  Medlem · Nivå 6
  Från mitt egna jobb så har min chef just precis gjort så.
  Kalle och Olle har endast utbildning och erfarenhet att jobba i system under 1000v AC och 1500v DC och får endast jobba själva i system med dessa spänningar.
  Lisa och Johan har jobbat med spänningar över och under och över detta och får arbeta själva i systemspänningar över och under 1000v AC och 1500v DC.
  Detta är dokumenterat och likaså vilka andra utbildningar och erfarenheter man har.
   
 8. H
  Medlem · Nivå 11
  Vad blir fastighetsägarens relation till företaget?
  Blir det ett arbetsgivaransvar för elföretaget?
  tänkte på texten i sista stycket.
  Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
  el.png

  Vad gör man om man utför något utan lön? Arbetar eller fritid? Privat eller yrkesmässigt?

  Det är känt att en auktoriserad får utföra jobb privat om de ej sker yrkesmässit, Dvs på fritid utan lön.
   
  Redigerat 12 jan 21:32
 9. M
  Självbyggare · Nivå 4
  Nja... Bra fråga! Jag har noll koll på dessa regler, förutom vad jag läst på detta forum.

  Men jag kan ju prova att spekulera lite...

  "En yrkesman får inte utföra elinstallationsarbeten privat."
  Detta innebär väl en anställd person som inte har egen auktorisation men i sitt yrke utför elinstallationsarbeten i ett el-företag under företagets ansvar och företagets EKP.
  Denne yrkesman får inte utföra elinstallationsarbeten privat, dvs utan att det omfattas av företagets utförande-ansvar.
  Samma yrkesman kan ju istället fråga företagets auktoriserade elinstallatör och det är OK att han utför elinstallationer på sin oavlönade fritid, t.ex. hemma eller hos kompisar.
  Svarar företagets auktoriserade elinstallatör OK på detta så är väl allt behörighetsmässigt tillåtet.
  Men då har ju även företaget tagit ett ansvar för elinstallationen yrkesmannen utfört på sin fritid.
  Så skulle jag vilja tolka denna formulering. Invändningar mot detta?


  Om vi nu förutsätter (vilket jag inte vet) att en formulering i EKP kan anses inkludera fastighetsägaren (dvs normalt en kund)...
  Då skulle ju företaget kunna delegera en el-arbetsuppgift till fastighetsägaren, eller hur?
  Och den el-arbetsuppgift fastighetsägaren utför är därmed lagliga och helt enligt gällande behörighetsregler, tolkar jag det som. OK?
  Detta bör då följaktligen innebära att företaget har ansvar för den el-arbetsuppgift som fastighetsägaren utför.
  Följaktligen borde då företaget kunna ställas till ansvar för felaktighet som el-arbetsuppgiften eventuellt skulle kunna leda till.
  Och företagets ansvarsförsäkring skulle kunna träda in för att täcka skadestånd som företaget kan bli skyldig.
  Vem ska då stämma företaget och begära skadestånd för skador som en felaktigt utförd el-arbetsuppgift lett till?
  Nja, fastighetsägaren skulle ju kunna stämma företaget för felaktigheter som fastighetsägare själv utfört.
  Känns ju lite magstarkt och orimligt, men man kan aldrig sluta förundras över mänskligt beteende! :rolleyes:
  Nja, i princip skulle ju även fastighetsägarens försäkringsbolag kunna stämma företaget om försäkringsbolaget blir tvungen att betala ett nerbrunnet hus. Men detta är väl ingen skillnad mot ifall företagets egna auktoriserade elektriker utfört el-arbetsuppgiften. Och det är ju upp till företaget att göra rimliga riskbedömningar kring kompetens, svårighetsgrad och erforderliga kontrollåtgärder.
  Sammanfattningsvis, så kan alltså en fastighetsägare själv utföra el-arbetsuppgifter som kräver el-auktorisation OM ett auktoriserat företag delegerat el-arbetsuppgiften till fastighetsägaren. (Och EKP är adekvat formulerad.)
  (Observera att detta är mina okunniga spekulationer.)

  Nu till nästa frågeställning...
  Vad blir fastighetsägarens relation till företaget?
  Blir det ett arbetsgivaransvar för elföretaget?

  Nje, det kan det väl inte bli...
  Det finns ju inget anställningsavtal mellan företaget och fastighetsägaren, varken skriftligt eller muntligt. (Förutsätter vi.)
  Så fastighetsägare omfattas inte av företagets anställningsförmåner, vare sig löneutbetalning, övertidsersättning, bonusar, kollektivavtal, arbetstidsregler, tjänstepension, olycksfallsförsäkring, inte ens gratis kaffe på fikarasterna. :surprised:
  Fastighetsägaren skulle kunna liknas med en underleverantör som anlitas av företaget med timtaxan 0 kr. Det finns mig veterligt inga lagar som fastställer minsta summan en underleverantör måste ta betalt av en uppdragsgivare. För fastighetsägaren kan ju inte utan F-skattesedel (vi förutsätter i detta fall att fastighetsägaren inte har F-skattesedel.) fakturera företaget för de arbetsuppgifter som hen utfört på sitt eget hus efter delegering från företaget.
  Sammanfattningsvis, så borde väl företaget kunna delegera arbetsuppgifter till personer som inte är anställda i företaget.
  (Observera att även detta är mina spekulationer, som jag inte förankrat på annat sätt än att jag präntar ner mina ögonblickstankar ut på tangentbordet.)

  Hur blev det med skadeståndsansvaret då...
  Nja, ett företag som tagit på sig ansvaret för ett uppdrag kan ju bli stämd och dömd att betala skadestånd.
  Och om det skadeståndsskyldiga företaget i sin tur anlitat en underleverantör så kan ju företaget i sin tur stämma underleverantören och begära skadestånd.
  Så om fastighetsägarens försäkringsbolag stämmer det ansvariga el-företaget kan ju företaget i sin tur stämma fastighetsägaren.
  Och slutresultatet skulle ju kunna bli att försäkringsbolaget genom fastighetsägarens privata ansvars-/rättskydds-försäkring får betala skadestånd till sig själv. (samt rättegångskostnader) :cool:

  Kom ihåg att detta bara var mina okunniga spekulationer!
  Så se detta som ett brain-storming-inlägg att diskutera vidare kring. :geek:
   
  Redigerat 14 jan 01:13
  • Laddar…
 10. Mikael_L
  Medlem · Nivå 25
  Ja, på typ allt ...

  Alltså,
  Ja, som "ungefär så tror jag med"
  istället för Ja, som "Så är det" ...
  :)
   
 11. H
  Medlem · Nivå 11
  Vid skada, Undrar vad företagets ansvarsförsäkring tycker om att husägaren, själv utför arbete under ett företags ekp?
  Försäkringsbolaget kommer kanske att tycka det är yrkesmässigt, efter som det sker innom företagets ekp. Har man normalt en underleverantör så har de oftast en egen försäkring.

  Kan skatteverket ha synpunkter? Fastighetsägaren kan ha en "vinst" genom att använda företagets ekp. Fastighetsägaren slipper betala för något de skulle ha varit tvungen att betala för annars...

  Är det verkligen inte yrkesmässigt att ingå i och arbeta i ett ekp?

  Det här kräver säkerhet ert en rättslig prövning för att få säkra svar.
   
 12. Bo.Siltberg
  Självbyggare · Nivå 24
  Inte riktigt. Den behörige elinstallatören har idag ingen som helst talan för vem som får utföra elinstallationsarbete. Det hade han/hon före Juli 2017 men inte nu längre.

  Utan elinstallationsarbete får bara utföras av personer som ingår i ett elinstallationsföretag EKP, och definitionen på ett elinstallationsföretag är en näringsidkare som yrkesmässigt utför elinstallationsarbete. Det står inte uttryckligen i lagtexten att yrkespersoner måste jobba yrkesmässigt, men det är ju underförstått. Dessa yrkespersoner behöver dock inte vara anställda utan endast knutna till elfirman, men vad jag förstår krävs inte ens ett namn på ett papper (EKPn).

  Ungefär samma formulering fanns i undantaget i den gamla behörighetsföreskriften ELSÄK-FS 2013:1 och där kom man fram till att det inte finns lagkrav på att yrkespersonen måste jobba just yrkesmässigt utan det kunde vara en privatperson. Samma sak torde gälla här.
  Det är tesen här ja.
  Jo, denna bit är lite oklar och kräver nog ett avtal mellan elfirma och kund, om nu elfirman kan avtala bort sitt ansvar i ellagen.
  Förhoppningsvis tycker de ingenting utan låter utförandet tala. De kan inte i efterhand kräva papper på vem som gjort jobbet, men de kommer ju att försöka hitta någon att betala för olyckan. Då det är ett försäkringsärende så har det alltså skett ett tillbud, vad det än må beror på. Det behöver inte vara ett elfel.
   
 13. M
  Självbyggare · Nivå 4
  Man kan kanske tolka det så här...

  Före Juli 2017 kunde den behörige elinstallatören privat i kraft av sin egen auktorisation ge tillåtelse till andra personer att utföra ett elinstallationsarbete. Och att det då var det den behörige elinstallatören som privat ansvarade för att detta elinstallationsarbete utfördes enligt gällande regler.

  Efter Juli 2017 kan den behörige elinstallatören i sin kraft av att han representerar ett elföretaget och det elföretagets EKP, ge tillåtelse till andra personer att utföra ett elinstallationsarbete. (Under förutsättning att formuleringen i det aktuella EKP-dokumentet tillåter detta.) Och att det nu är det auktoriserade elföretaget som ansvarar för att detta elinstallationsarbete utförs enligt gällande regler.


  Dvs, att det tidigare förutsattes att en behörig elinstallatör tog ansvar för att alla elinstallationer utfördes enligt reglerna.
  Och de nya reglerna förutsätter att ett auktoriserat elföretag tar ansvar för att alla elinstallationer utförs enligt reglerna.

  Är det detta som är andemeningen med de nya reglerna?
   
  Redigerat 14 jan 20:38
 14. M
  Självbyggare · Nivå 4
  Nja, om man ska förutsätta att en kund ska kunna utföra ett elinstallationsarbete under ett elföretags EKP, så bör väl det automatiskt innebära att elföretaget tar ansvar för att det är korrekt utfört.
  Och elföretagets ansvar kan väl i det fallet inte vara möjligt att avtala bort. Eller?
  Skulle då EKP innehålla formuleringen "Företaget tillåter vem som helst att utföra elinstallationsarbeten, men tar inget som helst ansvar för dessa elinstallationsarbeten." Tror att ESV skulle ha lite synpunkter mot ett elföretag med ett sånt EKP. :mad:

  Nje, antingen utförs elinstallationsarbete under elföretagets EKP med automatiskt ansvar för elföretaget.
  Eller så utförs elinstallationsarbete utanför ett EKP-"paraply" och är därmed olagligt.
  Något mellanläge kan väl inte finns! Eller hur?


  Hur det sedan fastställs att det aktuella elinstallationsarbetet utförts under ett specifikt elföretags EKP, det är ju nästa frågeställning.
  Rimligtvis bör det ju ske någon typ av "delegering" från elföretaget för att fastslå under vilket EKP-"paraply" ett elinstallationsarbete ska utföras. Och det kanske vid denna "delegering" kan framgå om det ska ske någon typ "redovisning" efter utfört arbete och ifall någon typ av kontrollåtgärd är relevant.
  I dessa fall är det kanske ändå oftast elföretaget som ska lägga sista handen på elinstallationsarbetet, kanske installera kablar i ett av kunden installerat rörsystem, kanske skruva fast kablarna i elcentralen till de uttag som kunden installerat. Eller elföretaget kanske i vissa fall bara granskar fotografier på installationer utförda av kunden och fakturera en "kontrollavgift".
  På något sätt borde det ju framgå under vilket EKP-"paraply alla elinstallationsarbeten är utförda.
  Och tanken är väl att alla elinstallationsarbeten ska vara utförda under ansvar från ett auktoriserat elföretag.

  Ett avtal är ju giltigt även om det bara är muntligt.
  Men något som styrker att den som utför elinstallationsarbetet och den som ansvarar för det är överens om förhållandena, kan ju kanske vara rimligt och bra att ha. Framförallt ifall elinstallationsarbetets laglighet skulle ifrågasättas. Men vem har kontrollansvar för elinstallationers laglighet?
   
  Redigerat 14 jan 21:08
 15. E
  Medlem · Nivå 21
  Man kan ju undra vilken typ av elföretag som är intresserad av att "låna ut" sitt EPK för att kreti och pleti skulle få möjligheten att pula själv? Själv skulle jag aldrig låta hempulare dra nytta av mitt företag, bara för att dom skulle klara sig billigare undan, för att när det sedan blev problem skylla allt på mig.
   

Logga in för att se högupplösta bilder och få möjlighet att ställa frågor. :love: