Byggahus.se
Påminner om en tråd här på forumet. men den handlar väl inte om en hyrstuga såvitt jag minns...?
Svårt att ha någon uppfattning om det här fallet, vi får ingen fakta alls... Inte för att vi är någon domstol som ska bestämma vem som har rätt, men det hade varit kul med lite förutsättningar. En diskussion blir ju liksom lite meningslös utan.
 
Min känsla är att sådana här konflikter ökar...

Ändrad användning av fritidshus, högre krav, man vill ha rätt, lite advokater i faggorna.

Så dras fejder igång som kostar tid, pengar och energi...

I det här fallet finns det nån gammal skrivning om väg och då känner stugägaren att hon har rätt till att göra en modern väg utan att förhandla/prata med markägaren så är det ett recept på fejd.

/ATW
 
Är ganska övertygad om att, finns det ett servitut, så ger det dig rätt att bygga en ändamålsenlig väg. Och skulle skrivningen mot förmodan inte hålla för den rätten, så kommer de härskande fastigheterna lätt (men dyrt) att få ett nytt servitut som ger rätt till väg.
 
”Jag och övriga fritidsboende har rätt att bruka vägen genom ett servitut, har målsägande sagt i förhör. Något som också styrkts i Lantmäteriets uppgifter.”
Var hittar du det citatet? Har du månne hittat artikeln i Aftonbladet, som det inte länkas till i BH-artikeln...?
 
Vore intressant att låsa men tyvärr är det en låst artikel.

En gissning från min sida är att det finns ett servitut som ger grannen rättighet. Förr i världen användes detta endast som gångväg, kanske för enkla transporter med moped. Nu är det nya tider med utbyggnader som skapar trafik, modern livsstil med mer aktivitet. Vi vet ju inte hur servitutet ser ut men troligen ger det grannarna rättigheter som de nu verkställer. Ägaren av området för servitut vill ha det som förr i världen. Men som sagt detta är min gissning utan att känna till fakta
 
Tre nackdelar med denna artikel:

  1. Den refererar dels Aftonbladet. En tidning som inte är direkt känd för saklig och korrekt rapportering.
  2. Dessutom är artikeln låst så ingen kan läsa den som inte betalar.
  3. Rättsfall tenderar att vara komplexa och man uttalar sig med fördel först när man läst inlagorna (i civilrättsliga fall) eller FUPen (i rättsfall).
 
Är ganska övertygad om att, finns det ett servitut, så ger det dig rätt att bygga en ändamålsenlig väg. Och skulle skrivningen mot förmodan inte hålla för den rätten, så kommer de härskande fastigheterna lätt (men dyrt) att få ett nytt servitut som ger rätt till väg.
Samtliga fastigheter har rätt till en farbar utfartsväg.
Så också här.
Om det inte finns en alternativ väg som till rimliga kostnader kan användas istället.
Då kan lantmäteriet tvinga fram ett nytt servitut den vägen istället.