Byggahus.se

Grannens rör för dagvatten går över vår fastighet

 1. J
  Medlem · 103 inlägg

  Jens33

  Medlem
  Jag läste för länge sen att im det har gått mer än 30 år från ett dagvatten system då kan inte nuvarande ägaren ändra på det utan grannenstillstånd. Det vill säga TS får stå för det om han känner för det. Grannen går fri.
  Jag tror att det finns en gammal tråd om det på Byggahus. Om nån kommer ihåg tråden, länka gärna.
   
 2. K
  Medlem · 304 inlägg

  kungcoopa

  Medlem
  Det får du gärna visa en källa på som backar upp ditt påstående
   
 3. J
  Medlem · 1 inlägg

  jln82

  Medlem
  Vi har undersökt detta själva då vi har ett liknande problem. Vi vände oss till Jordbruksverket och hittade litteratur som hänvisade till personer som är mer kunniga på detta område än många. Gå in på Jordbruksverkets hemsida och sök på "Klimatförändringarna och dikesföretag". Även om ert ärende inte handlar om dikesföretag så hjälper den ändå till med vilka ni kan kontakta beroende på vart i landet ni befinner er. Vi var även i kontakt med Länsstyrelsen men Jordbruksverket är strået vassare vad det gäller dagvattenhanteringsfrågor.

  Lycka till!
   
 4. elpaco
  Gräsfantast · Västra Götaland · 3 826 inlägg

  elpaco

  Gräsfantast
  Hur rakt blev det?
   
 5. L
  Medlem · Västra Götaland · 1 062 inlägg

  Lane

  Medlem
  utan att kunna det juridiska har jag svårt att se nån annan lösning i praktiken än att faktiskt dra om ledningarna och då troligtvis betala. Alla andra lösningar sitter ni med svarte Petter.
  # att bara kapa av hans rör -de slutar i din tomtgräns och du har orsakat skadan.
  # att bygga ovanpå - om 10 år när tomten är klar går rören sönder och man behöver gräva upp er tomt och åtgärda (går göra på grannens tomt men vattnet blir ert problem om han inte gör nåt
  #att gräva nytt dagvatten och få han att betala -lång och jobbig resa utan solklar vinst för er, ni har ju trots allt tagit beslutet att gräva upp ledningar som inte tillhör er. Annars borde man rimligtvis ge grannen rimlig tid att åtgärda själv, kan väl inge vara ok att bara dyka upp och säga att nu ska vi göra om och du ska betala man får knappt kapa en större gren. vilket gör ert bygge försenat.

  Jag hade nog medan markjobbet pågick tagit kostnaden svurit som fan, byggt klart återställt tomten och gått vidare (utan grannsämja). Men jag ser ingen annan lösning i praktiken som inte kräver rätten (tid, ork, pengar) eller att ni ska komma igång med ert bygge snart och veta att rören inte längre påverkar er.
   
 6. Tomtom79
  Medlem · Skåne · 954 inlägg

  Tomtom79

  Medlem

  Kan faktiskt inte se varför TS ska gräva till ny rördragning för grannens dagvatten! Grannens dagvatten är HANS problem och ingen annans. Finns inga avtal och grannen inte har någon rätt på sin sida (avtal, servitut mm) så får han lösa det på det sätt han tycker är bäst. Om det är att dra nya rör på sin egen tomt eller be snällt och betala för att få dra över TS tomt är hans val men har han inga avtal och inga servitut så ska fanimej inte TS drabbas så att han inte kan bygga på sin egen tomt!

  Det är helt klart en annan sak om det finns servitut eller avtal så att TS har varit medveten vid köpet att han inte kan bygga på halva tomten men finns inget sånt får grannen ta smällen (och eventuellt försöka få ersättning av säljaren som underlåtit att informera).

  Låt det ta den tid det behöver att få ordning på detta! Att lägga sig platt och betala själv, låta det vara kvar eller liknande snabba lösningar kommer bara kosta mer i längden. Grannen har redan visat att han inte drar sig för att försöka klämma er på kostnaden för HANS dagvattenhantering genom (mer eller mindre) hot så sätt er inte i hans rävsax!!
   
  • Laddar…
 7. T
  Medlem · Blomstermåla · 367 inlägg

  tobiast

  Medlem
  Ponera att grannens dagvattenrör går sönder på er tomt..Tror han sig då ha rätt att utan servitut eller avtal gräva upp er tomt och lägga nytt rör? Det är egenmäktigt förfarande och straffbart.

  Ni kan tryggt bygga utan att bry er om grannen om han inte kan påvisa några servitut eller avtal.

  Lägg inte energi på detta och odla inga negativa känslor i detta för det blir bara uppblåst och infekterat och ni kommer att må dåligt, det är bästa rådet jag kan ge er.

  Förklara lugnt vad som gäller, var trevlig och bemötande, möt det onda med det goda och försök hela tiden så länge det beror på er odla en god relation, men var inte undfallande när ni har rätt, det kommer ni må bäst av, det är det bästa råd jag kan ge utifrån egna erfarenheter.
   
 8. L
  Medlem · Västra Götaland · 1 062 inlägg

  Lane

  Medlem
  Jag håller med om att detr helt fel och att rätten är på TS sida. Dock sitter de redan i grannens rävsax eftersom alla framtida problem med grannens dagvatten kommer drabba TS tomt. Din lösning att låta det ta den tid det tar är bra om man känner för att skjuta på bygget. Jag fick intrycket att TS ville starta bygget. Tittar man på tidsramen kan det innebära att de nu överklagat (en kompis har ett överklagande mot sig hos Lst sen i somras som inte kommit upp än, Halland) under tiden kan man ju stämma grannen för bygglovet ger ingen lösning på problemet med dagvattenrören. Men det hade inte jag orkat eller velat lägga tid på med mitt "livspussel". Jag prioriterar saker som tar mig framåt även om det innebär att man ibland får släppa saker.
   
  • Laddar…
 9. F
  Medlem · 5 inlägg

  FolkeF

  Medlem

  Har du läst HD:s dom om det igenlagda diket på min tomt Styrsö 1:295 ? http://www.notisum.se/rnp/domar/hd/HD995720.htm
  Klipper in det som står på slutet av den domen:
  "Enligt 3 kap 1 § JB skall var och en vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom ta skälig hänsyn till omgivningen. Vid tiden för utförandet av det i målet aktuella arbetet föreskrevs vidare i 3 § 1 st i samma kap att den som ämnar utföra grävning eller liknande arbete på sin mark skall vidtaga varje skyddsåtgärd som kan anses nödvändig för att förebygga skada på angränsande mark samt, i en andra mening, att han skall ersätta skada som uppkommer till följd av att han eller någon som han anlitat har underlåtit att vidtaga sådan åtgärd eller i annat hänseende brustit i omsorg vid arbetets utförande. Bestämmelse motsvarande andra meningen finns numera i 5 § 1 st miljöskadelagen (1986:225); jfr även 3 § 1 st 3 samma lag.

  Det torde vara ostridigt i målet att makarna L:s åtgärd att lägga igen bäckfåran fått till följd att grundvattennivån på makarna S:s fastighet höjts. Såsom HovR:n funnit får det anses utrett att skadorna på denna fastighet har orsakats av höjningen av grundvattennivån och därmed av att bäckfåran lagts igen.

  Avgörande för frågan om skadeståndsskyldighet är vem av fastighetsägarna som det ålegat att när Styrsö 1:370 bebyggdes vidta de åtgärder som krävdes för att dagvatten från Styrsö 1:295 även i fortsättningen skulle kunna avledas på ett tillfredsställande sätt. Detta bör bedömas genom en avvägning, efter vad som kan anses skäligt, av de ifrågavarande grannarnas intressen. Det saknas stöd för att avgörande härvid skulle vara huruvida särskild rätt att utnyttja bäckfåran för avledande av dagvattnet förelegat enligt avtal eller på annan liknande grund.

  Avrinning av dagvatten från Styrsö 1:295 hade skett genom bäckfåran på Styrsö 1:370 under lång tid. Bäckfåran hade tillkommit på grund av naturlig avrinning; det har inte varit fråga om någon särskild anordning som tillskapats för att tillgodose anspråk från ägarna till Styrsö 1:295. Behov av särskilda åtgärder för att tillgodose intresset av att avrinningen av dagvatten från Styrsö 1:295 fungerade uppkom som en följd av makarna L:s önskan att bebygga sin nyförvärvade fastighet Styrsö 1:370.

  Med hänsyn till vad nu sagts får det anses ha ålegat makarna L att, då de avsåg att lägga igen bäckfåran, vidta och bekosta de åtgärder som krävdes för att avrinningen av dagvatten från Styrsö 1:295 skulle bli ordnad på ett tillfredsställande sätt. Att de erbjöd makarna S att på egen bekostnad lägga ner rör innan bäckfåran lades igen - vilket inte godtogs av dessa - saknar vid denna bedömning betydelse. Genom sitt förfarande har makarna L vållat skadorna på Styrsö 1:295.

  På grund av det anförda är makarna L skadeståndsskyldiga gentemot makarna S. Det saknas anledning att frångå HovR:ns bedömning att makarna S inte kan anses som medvållande till de uppkomna skadorna. Om beloppet råder inte tvist.

  HovR:ns domslut skall alltså fastställas.

  Domslut. HD fastställer HovR:ns domslut
  ."


  För att få löst problemet fick jag bekosta en omläggning av diket längs tomtgränsen för avledning av dagvattnet. Rättsprocessen tog tre år, jag fick inte full täckning för mitt ombuds kostnad.
  Jag ser ingen skillnad mellan dom "okända rören", ett dike/bäck eller ett naturligt underjordiskt flöde när det kommer till att dess funktion stoppas.

  Mitt råd är att komma överens med grannen. Skall du ändå gräva för carport, se då till att lägga om rören.
   
 10. pacman42
  Medlem · Västra Götaland · 7 119 inlägg

  pacman42

  Medlem
 11. Nötegårdsgubben
  Skogsägare · Stockholm och Smålands inland · 7 211 inlägg

  Nötegårdsgubben

  Skogsägare
  Det är en rätt rejäl skillnad mellan att lägga igen en bäck och att hävda att grannens dagvattenledning är dennes problem.

  Jag har läst domen tidigare, men nöjer mig här med att tycka att den nog bör diskuteras i en egen tråd om du vill prata om den.

  I TS fall är mycket klokt redan sagt, så jag kompletterar bara med att TS på eget bevåg inte kan riva upp eller förstöra grannens ledning. Även om den ligger på TS mark tillhör den grannen (eller någon form av förening/gemensamhetsanläggning). Det innebär inte att TS är rättslös, bara att vissa av de mer cowboymäsdiga förslagen ovan är olämpliga.
   
 12. A
  Medlem · Kalmar Län · 11 920 inlägg

  AndersS

  Medlem
  Och bygger man bara ovanpå dagvattenledningen och under byggnation så kan det ju hända något med ledningen, t.ex. att det blir en skada så hamnar ju vattnet under carport/förråd.
   
  • Laddar…
 13. Anna_H
  Husägare · Värmland · 10 547 inlägg

  Anna_H

  Husägare
  Det är ju lite luddigt läge här, men ja, i princip har han rätt att underhålla sin ledning om han återställer efter sig. Och TS bör inte försvåra underhåll. Men TS har heller ingen skyldighet att bekosta ny ledning.
   
 14. D
  Besserwisser · E · 14 435 inlägg

  Daniel 109

  Besserwisser
  Ja, om det finns servitut. Men det finns det ju inte.
   
 15. Anna_H
  Husägare · Värmland · 10 547 inlägg

  Anna_H

  Husägare
  Läget är ju som sagt lite luddigt. Helt klart är att TS inte har skyldighet att sköta om grannens dagvattenledningar.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.