Grannens nybyggda garage går in på vår tomt

76k läst  198 svar

 1. A
  Medlem Nivå 1
  Ska försöka få tag i dem. Personen jag pratade med hos kommunen var ingen expert, och den vi blev refererade till verkar väldigt upptagen.

  Oavsett så måste väl två saker gälla: Det är inte okej, under några som helst omständigheter, att fasad och stupränna går in på min tomt/mark, och att jag inte har några alls förpliktelser mot grannen att hålla det fritt i närheten av hans fasad för framtida underhåll?
   
  • Laddar…
 2. R
  Medlem · Nivå 16
  Skulle bli otroligt förvånad om någon på kommunen skulle tycka att det är rätt de i praktiken byggt på er mark.

  Har du frågat grannen hur han tänkt?
   
 3. A
  Medlem Nivå 1
  Nej, vi har inte pratat med honom om det ännu, jag vill först höra vad kommunen säger. Till saken hör att de har satt sitt hus väldigt nära vår tomtgräns, förmodligen på minsta möjliga avstånd (4 eller 4.5 meter). Så om de ska ha ett garage så har de egentligen inte så många möjligheter. Det är så klart något de borde tänkt på när de placerade ut huset från första början, men det verkar de inte ha gjort.

  P.g.a. detta så tycker jag det är helt okej att de sätter garaget så nära tomtgränsen de vill, så länge de inte kommer över på vår tomtgräns, eller förväntar sig att vi ska ha några restriktioner på vad vi kan göra på vår tomt med tanke på åtkomst till deras fasad.
   
 4. Isakare
  Medlem · Nivå 12
  Det är väl bara att dra stängslet till knutarna på grannens garage. Sätt en spaljé utanför singlet om ni nu vill täcka garaget, gör den i flera delar, slå ner markspett som ni ställer stolpar till den i. När grannen behöver komma åt garaget, är det bara att dra upp dom och fälla växtligheten ut på gräsmattan.
  Vet en som har just så, därför kommer jag med det tipset.

  Annars älskar barn att ha en vägg att sparka fotboll mot, måla 2 plywoodskivor i samma färg som garaget, och skruva upp dom på väggen, behöver ju bara vara ett fåtal skruvar som inte gör nån skada.

  Prata med grannen i god anda, så blir det nog bra.

  Och, ingen dör av vattnet från ett garagetak, vanligt regn kommer på tomten vare sig man vill eller inte.
   
 5. Johannes Carlsson
  Allvetare · Nivå 15
  Vad säger detaljplanen?!
  Ta gärna och lägg upp en bild. Dom får absolut inte bygga något på din tomt. Och om du inte blivit tillfrågad kan det gå att ogiltigförklara bygglovet.
   
 6. A
  Medlem Nivå 1
  Det är den bästa sidan av tomten, vi la vårt hus så vi skulle få så mycket plats på den sidan som möjligt. Jag är inte okej med att det ligger en halvmeter singel där. Om jag hade vetat om detta hade jag aldrig någonsin låtit honom uppföra ett garage. Han kan göra vad han vill på sin tomt, så länge han inte rör min. Jag är inte bekymmrad över vattenavrinningen, men jag vill inte ha ett stuprör på min tomt.
  Ska försöka hitta detaljplanen och tar en bild imorgon som visar hur det ser ut. Enligt detaljplanen är det nog okej att bygga intill tomtgräns med tillstånd. Det är möjligt att det stod något om överklagan i brevet kommunen skickade ut när han fick bygglov. Jag antog, kanske naivt, att han inte skulle bygga det så att någon del gick in på vår tomtgräns. Oavsett om jag inte överklagade bygglovet så är det väl inte okej att Något (förutom 50 cm av taket) går in på tomten?

  Jag kan som sagt leva med att fasaden går in några centimeter. Jag kan inte leva med ett stuprör, att stycka upp vårt stängsel, och absolut inte att ha 50 cm singel där vi hade tänkt ha gräsmatta.
   
 7. L
  Medlem · Nivå 13
  De har satt ut byggnaden felaktigt. Takutsprånget inkl hängränna får inte inkräkta på er tomt.
  Dessutom måste den vägg som ligger i tomtgräns vara brandklassad
   
 8. O
  Medlem Nivå 6
  Om förutsättningen är att kommunen inte kan bevilja grannen att bygga så den måste ta del av din tomt i anspråk - så är jag inte helt med på varför du vänder dig till kommunen. Jag tänker att det är ju din grannes bekymmer om han/hon byggt utanför sin tomt. Eller!?
  Varför inte dra snöre mellan gränspinnarna, knacka på hos grannen och visa - och med det lite ödmjukt säga att detta blev ju kanske inte så bra...och lika ödmjukt vara tydlig med vad du vill. Ex att bygget inte ska inskränka på din tomt.
  Om det är så att grannens bygge inskränker på din tomt, så låt grannen göra jobbet och lösa det...
   
 9. Claes Sörmland
  Medlem · Nivå 14
  Lagstiftarens tanke på hur detta ska lösas (Jordabalken 3 kap):

  12 § Har byggnad eller annan anläggning uppförts så att den skjuter in på angränsande mark, och skulle anläggningens borttagande eller förändring medföra betydande kostnad eller olägenhet för anläggningens ägare, är denne ej skyldig att avträda den mark som sålunda tagits i anspråk, förrän anläggningen avlägsnas eller blir obrukbar. Vad som sagts nu gäller dock ej, om den som uppförde anläggningen inkräktade på den angränsande marken med avsikt eller av grov vårds löshet och, när anläggningen överlåtits till annan, denne ägde kännedom därom vid sitt förvärv.

  Den angränsande markens ägare är berättigad till ersättning för det intrång som anläggningen medför för honom. Om marken före intrånget har upplåtits med tomträtt, är tomträttshavaren berättigad till ersättning för det intrång som anläggningen medför för honom. Lag (2009:180).
   
 10. N
  Medlem · Nivå 7
  Jag vill bara tillägga till TS, eftersom du nämner det i flera svar, att nej - det är såklart inte OK eller korrekt att de har lagt singel, stuprör etc in på din mark och ingen kommer säga att du måste foga dig efter det - så den saken kan du ta det lugnt med. Sen om du löser det med grannen, kommunen eller andra är ju mer en diplomatisk fråga. När det dock gäller byggnadens placering med takutsprång, panel etc är det en mer invecklad fråga som antydits i andra svar med jordabalk, felaktig utsättning etc.
   
 11. A
  Medlem Nivå 1
  Väggen är brandklassad.
  Vill höra hur kommunen tänkte med bygglovet och vad de anser är okej och inte. Hört att olika kommuner är olika slappa när de kommer till de här sakerna. Jag vill ju veta lite vad jag har rätt till, innan jag pratar med grannen. Jag vill inte hamna i en situation där utfallet bliri att "detta är inte okej, men det går inte att göra så mycket". Att han ska riva/flytta garaget är lite väl magstarkt. Men stuprännan och makadamen vill jag bli av med, då det tvingar mig att i princip ge en halvmeter tomt (längs med hela tomten) till grannen.
  Detta låter ju inte så positivt för mig, eller har jag fel? Jag vill inte ha någon ersättning, jag vill ha den tomt jag köpt. Enligt mig är det ganska vårdslöst att placera en byggnad gräns i gräns, alla med något vett förstår väl att fasad och stuprännor kommer gå över på grannens?

  Tack, det känns lite betryggande iaf att jag kan göra vad jag vill med singeln och att lämna plats.

  Detta kan ju inte vara superovanligt, hur brukar sådant här falla ut? Kan jag förvänta mig att de flyttar stupröret osv? Att de drar upp en stupränna ur marken och leder om den högt uppe tycker jag är helt ekonomiskt rimligt.

  Ska försöka begära ut deras bygglov osv imorgon.
   
 12. N
  Medlem · Nivå 7
  1. Du skulle gett en inlaga när du blev tillfrågad om bygglovet, vilket du blev per post.

  2. Singel och stuprör har inget med bygglovet att göra och det kommer ingen tvinga dig att acceptera. Givetvis ska det bort om du så önskar.
   
 13. Nötegårdsgubben
  Husägare · Nivå 15
  Du har i någon mån försatt dig i en dålig position genom att låta detta ske. Höll sig plattan på rätt sida med två cm måste du ju under byggtiden sett att bygget kragade ut över plattan och att de var på din tomt och grävde och byggde?

  Då hade det varit lämpligt att prata med grannen. Nu står ju byggnaden där och är svårare att göra något åt till en rimlig kostnad.

  Med det sagt har ni fortfarande maktmedel att ta till. Grannen måste ta hand om sitt eget dagvatten och att hen skulle ha rätt att grusa upp din mark eller ha rätt till tillträde är också bara att glömma. Där gör du som du vill, och vill du kan du kräva att marken återställs och sen sätta en spaljé mot gränsen.

  Naturligtvis måste man inte ta hårdast möjliga väg, men det är ändå bra att känna till sina rättigheter.
   
 14. T
  Självbyggare Nivå 5
  Skall inte grannes medgivande ges i samband med ansökan? Det kan väl inte vara rätt att det räknas som ett godkännande om man inte motsätter sig ett redan beviljat lov? Tänk om man är bortrest och inte fått ta del av ansökan? Åtminstone på Åland (som, precis som övriga Finland, delar en stor del av lagstiftningen med svenska sidan) måste man ha undertecknat grannes medgivande vid bygglovsansökan som kräver grannes medgivande.
   
 15. Claes Sörmland
  Medlem · Nivå 14
  Huvudregeln är att grannen ska plocka bort den överskjutande delen av huset men undantaget är om det ger betydande kostnad eller olägenhet för grannen. Jag vet inte vad rätten bedömer var den ekonomiska gränsen går och hur olägenhet bedöms. Men ett praktiskt förslag är att grannen bygger om väggen som inkräktar på din tomt, helt enkelt flyttar in den om det är möjligt med konstruktionen. Den kostnaden får ställas i relation till den ersättning du har rätt till för att avträda marken för byggnaden.

  Om nu det är rejält dyrt för grannen att lösa problemet via ombyggnation och grannen därmed hoppas på rätten att få ha kvar byggnaden på din mark så spelar det roll om grannen gjort detta med avsikt eller inte. När insåg grannen att dennes byggnad skjuter in på din mark? Från den punkten har grannen med avsikt inkräktat på din mark och förlorar därmed rätten att ha byggnaden där oavsett vad det kostar denne.

  Det tredje alternativet är att grannen inte fattat någonting förrän i slutet av processen och att byggnaden råkade hamna på din mark. Vidare måste grannen ha försäkrat sig om att dennes entreprenör inte byggde på din mark (vårdlöshetsdelen). Nu ger jordabalken grannen rätt att ha byggnaden kvar på din mark men du ska kompenseras ekonomiskt.

  Så ta en rak och respektfull diskussion med grannen hur denne vill lösa sitt problem och vad denne kände till i vilket skede. Bollen ligger hos grannen. Det kan vara klokt att dokumentera samtalen (skriftligt med datum) med grannen och det kanske inte är fel att ta med sig någon (ett vittne) vid dessa samtal.
   

Logga in för att se högupplösta bilder och få möjlighet att ställa frågor. :love: