Byggahus.se

Grannen vill överklaga

 1. A
  Anonym
  Jag har ett problem: Jag kommer bygga ett hus på ett helt nytt detaljplanerat område med kommunala tomter. Jag har fått bygglov beviljat utan problem då jag håller mig till detaljplanen till punkt och pricka, men nu efter utsättningen några veckor innan byggstart har min blivande grannar (som blivit klara med sitt bygge för några månader sedan) meddelat att de kommer att överklaga mitt bygglov då de anser att mitt hus kommer skymma deras utsikt då jag placerar mitt hus 4 meter längre in på tomten än vad de har gjort. Detta gör jag för att jag vill kunna utnyttja framsidan på mitt hus på ett bättre sätt, då framsidan är i sydvästläge. De menar att jag därmed kommer skymma utsikten från deras uteplats.

  Min fråga är: Har de någon verklig möjlighet att riva upp mitt bygglov, då jag helt och hållet följer detaljplanen? Vågar jag gå vidare med bygget i alla fall?
   
 2. kalleanka70
  Medlem · Östergötland · 2 144 inlägg

  kalleanka70

  Medlem

  Re: Grannen vill överklaga

  Trist granne! De borde ha insett att det skulle kommit andra hus när de köpte sin tomt.

  Högst osannolikt får de rätt men visst kan de överklaga om det inte gått 3 veckor.
  Du kan nog vara lugn även om processen blir lite försenad efter juridiken skall ha sin gång.
   
 3. A
  Medlem · Blekinge · 9 214 inlägg

  andersmc

  Medlem

  Re: Grannen vill överklaga

  Så ni inte det där TV-programmet vadetnuhette för någon månad sen? Tydligen kan ett bygglov ALLTID överklagas, hur lång tid det än har gått. Till och med när huset är klart och man har flyttat in.
  I detta fallet var det tydligen någon "granne" på långt avstånd från huset som inte blivit tillfrågad i första rundan som upptäckt att han fått det nybyggda huset i sin siktlinje.
   
 4. kalleanka70
  Medlem · Östergötland · 2 144 inlägg

  kalleanka70

  Medlem

  Re: Grannen vill överklaga

  Om man t ex är sakägaren och av misstag inte blivit hörd så kan man ju överklaga. Men i TV-fallet så var höjden på huset ett tvisteämne där länsstyrelsen och bygglovskontoret hade två olika definitioner på hur högt huset fick vara. Eftersom det var ett sutteränghus så var medelhöjden på marknivån intressant.

  Så som Suede beskrivit det så fanns det inga dylika aspeketer och ärendet var inom planen.
   
 5. A
  Anonym

  Re: Grannen vill överklaga

  Tack för era svar! Men här följer jag ju alla byggregler som finns uppsatta i detaljplanen avseende placering, storlek, höjd etc. Mitt hus är ej heller speciellt högt då det endast är ett 1-planshus (Ä-hus TYR), grannens är en betydligt större och högre 1,5-plansvilla. Kan grannen verkligen komma någonstans i en högre instans om jag följer alla regler i detaljplanen och att denna detaljplan inte i sig bryter mot några formella regler i sin tur (enligt kommunen följer deras detaljplan alla regler)?

  Bör jag kunna strunta i grannens överklagande och bygga färdigt i alla fall, lugnt vetande att hans överklagande ej kommer vinna laga kraft i Länsrätten?
   
 6. F
  Medlem · 823 inlägg

  Re: Grannen vill överklaga

  En detaljplans bestämmelser behöver inte betyda att man med automatik har rätt att utnyttja byggrätten hur som helst.

  Har grannen men av din placering av byggnaden och finns det någon annan lämplig placering på din byggnad som innebär grannen vinner mer än du förlorar kan bygglovet upphävas.

  Tjata på länsstyrelsen att avgöra grannens klagan och invänta länsstyrelsens bedömning.

  Lycka till! :) :) :)
   
 7. A
  Anonym

  Re: Grannen vill överklaga

  Familjen_Bygg: Det här med om omplacering av byggnaden om grannen har "men" av min placering av hus inom detaljplanen, vet du var det finns reglerat i lagtext? Det låter väldigt subjektivt i mina öron.

  Jag kan dock knappast vänta på att Länstyrelsen (de kan ju ta år på sig att komma med ett ett yttrande) ska fatta ett beslut då jag redan sagt upp lägenhet pga inplanerad inflyttning. Jag kan ju inte bo i tält tills dess att de fattar beslut...

  Tjänstemannen på kommunen menar att de ej kan komma någon vart med sin överklagan, då deras enda invändning är att mitt hus kommer skymma deras utsikt från uteplats (i och med att min tomt har varit obebyggd så har de just nu utsikt över (nåja, de skymtar)  vatten 200 meter längre bort). De måste ju ändå insett att det så småningom skulle komma ett hus där då det är ett helt nytt område bestående av 39 tomter (inga hus fanns på området sedan tidigare, deras eget inräknat).
   
 8. F
  Medlem · 823 inlägg

  Re: Grannen vill överklaga

  I rättsfallet RÅ 1991 ref 46 handlade det om nybyggnad av bostadshus som inte stred mot detaljplan. Mot bakgrund av att nybyggnaden med hänsyn till utformningen och placeringen avskar utsikten från grannfastigheten och mot bakgrund av att nybyggnaden kunde, utan begränsning av storleken och höjden, placeras och utformas så att en stor del av utsikten från grannfastigheten bevarades upphävdes bygglovet.

  Lycka till!  :) :) :)
   
 9. kalleanka70
  Medlem · Östergötland · 2 144 inlägg

  kalleanka70

  Medlem

  Re: Grannen vill överklaga

  Måla inte fan på väggen nu. Du får göra en riskbedömning här. Det mest sannolika är som jag och din byggnadsinspektör tror dvs att de inte kommer någon vart.

  Har du talat med grannen och förklarat att hans chanser i princip är obefintliga?
  Annars har du någon möjlighet att få honom att dra tillbaka sitt överklagande genom att jämka din placering något?

  Jag har gått igenom ett relativt besvärligt case i flera instanser med över 10 angreppsvinklar från grannarna som jag besvarade och i samtliga instanser fick jag rätt. En av aspekterna var störd utsikt som inte någon tog i beaktande. Ditt ärende inom plan torde vara betydligt lättare att icke bifalla överklagan för.

  Ju enklare ärendena är desto snabbare går handläggning.
   
 10. F
  Medlem · 823 inlägg

  Re: Grannen vill överklaga

  suede: Om du inte kan bära kostnaden ifall bygglovet upphävs kan du kanske försäkra dig mot risken.
  Lycka till!  :) :) :)

   
 11. N
  Medlem · 9 inlägg

  navigare

  Medlem

  Re: Grannen vill överklaga

  Titta på den här sajten mycket bra å veta! Att ladda ner boken kostar inget.
  www.boverket.se
  Boken om lov, tillsyn och kontroll
  Boverkets allmänna råd 1995:3. Ändrad genom 2004:2

  Regelsystem, praxis och allmänna råd rörande bygg-, mark- och rivningslov samt tillsynen och kontrollen av att de tekniska egenskapskraven uppfylls i byggprocessen.
   
 12. N
  Medlem · 94 inlägg

  Nybyggare_Gbg

  Medlem

  Re: Grannen vill överklaga

  Är ingen expert men har själv men har ett liknande (okynnes-)överklagande emot mig.

  Byggnadsnämnden pratar med oss om att placeringen skall innebära "en betydnade olägenhet" för grannen (3 kap 2paragraf Plan o bygglagen??) vilket verkar vara ett central begrepp i dessa sammanhang. De har beskivit för oss att detta innebär väldigt starka skäl, t ex kraftigt begränsad havutsikt etc.

  Vi har inte något utrymme att flytta huset vilket väl har en viss inverkan.

  Vi väntar i länstyrelsen med de har över ett års handläggnigstid. Vi kommer bygga ändå och chansa på att vi vinner.

  Vår handläggare i Göteborg på byggnadsnämnden sa att han aldrig under sina fem år i Göteborg varit med om att någon vunnit ett sådant här överklagande som i vårt fall.

  Lycka till!

   
 13. saturnus
  Medlem · M · 3 679 inlägg

  saturnus

  Medlem

  Re: Grannen vill överklaga

  Man kan aldrig veta hur det kommer att gå med ett överklagande vid domstolsprövning, så att ta ut någon seger i förskott, skall man nog akta sig för.
  Men det är väl så, att håller man sig inom planen, så bör där inte vara något att anmärka på.
  Den klassiska frågan; vem skall få bygga framför vem, har det funnits lika många uppfattningar om, som bygglov. Det är klart man kan ta hänsyn till närmasta granne och dennes utsikt eller uteplats, men om inte det går, så förmodar man att grannen också hade möjlighet att köpa tomten framför.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.