Byggahus.se

Grannen vill dra vattenledning över fastighet vi är spekulanter på - vad gäller?

 1. S
  Medlem Nivå 1
  Hej!

  jag och min sambo är spekulanter på en fastighet som har både väg- och vattenservitut för tomten innan- och utanför. Se bild för karta.
  Det är alltså fastigheten i mitten (5:17) vi är spekulanter på. Fastigheten som är bebyggd samt tomten som inte är bebyggd har samma ägare men tomterna tillhör inte samma fastighet. Grannhuset och den vi funderar på köpa har ett servitut på nyttjande av vägen som verkar helt ok. Det finns också ett vattenservitut då fastigheterna delar på kommunalt vatten. 5:17 har avläsningen på tomten och fakturerar granntomten 1-2 gånger per år för den fastighetens vattenanvändning.

  under husvisningen träffar jag denna granne som informerar mig att han tänkt gräva vatten så han får eget kommunalt vatten, och att servitutet därför kommer hävas. Han informerar också att det ska vara gjort innan tillträde för nya husägaren. Jag frågar honom om han då ska gräva över 5:17 varav han svarar ja. Han vill inte precisera var (frågar om det blir tvärs över tomten eller längs vägen ex) men han svarar väldigt svävande. Jag frågar om det kommer göras någon åverkan på 5:17 varav han säger ja, men att han naturligtvis återställer tomten.

  nu till mina frågor:

  om detta görs innan tillträde (och efter köp av hus) borde inte ett nytt servitut behövas iom att han då har sina vattenledningar någonstans över tomten?

  borde inte nya husägaren då behöva godkänna detta servitut? För blir det inte annars så att man köpt en fastighet med ett befintligt servitut och att vid tillträde finns eventuellt ett annat?

  Om det är draget vatten tvärs över tomten kan ju det stjälpa eventuella tankar på utbyggnader/garage eller Liknande.
   
  • Laddar…
 2. V
  Medlem · Nivå 8
  Inte svar på frågan, men för mig hade tomten varit ganska mycket mindre attraktiv med tanke på servitut mm jämfört med en utan dessa frågeställningar. Värt mycket tycker jag att veta att på min tomt har ingen annan rätt att gräva, underhålla och härja.
   
 3. S
  Medlem Nivå 1

  Hej, naturligtvis hade det varit trevligt helt utan servitut. Men det är en fin fastighet till ett bra pris så vi kan tänka oss att köpa den ifall servituten sköts bra.
   
 4. E
  Medlem · Nivå 23
  Servitutet kommer att gälla "mellan fastigheterna" och inte mellan personer, dvs det följer fastigheten och den nya ägaren har inget annat att göra än att acceptera det servitut som finns.
   
 5. S
  Medlem Nivå 1
  även om det nya servitutet som kommer upprättas iom att vattenrör dras på tomten inte fanns vid köptillfället?
   
 6. E
  Medlem · Nivå 23
  Det finns olika servitut och ska grannen gräva för vatten på "din" tomt vill han knappast ha ett servitut som skulle kunna sägas upp om "din" fastighet byter ägare.
   
  • Laddar…
 7. L
  Medlem Nivå 4
  Han kan inte följa nuvarande slang från gatan till ert blivande hus och sedan dra samma väg som slangen från ert till hans hus?

  Iom att det redan ligger slang där så blir det ingen ny belastning?
   
  • Laddar…
 8. H
  Moderator · Nivå 25
  Om vi antar att det upprättas ett avtalsservitut efter att ni skrivit kontrakt, men före tillträde. Då har säljaren försämrat tomten under den tiden, en skada som säljaren är ansvarig för. Men nu låter det som du blivit informerad om att ett avtal om ledningsdragningen är på gång. Då kan man troligen (men jag är inte jurist) mena att skadan fanns redan när du skriver kontrakt, även om inte servitutet då är registrerat. Ett avtalsservitut är giltigt även om det inte registrerats.

  Nu har jag inte riktigt hängt med på turerna i tråden. Men jag förutsätter att det inte handlar om en granne som tänker gräva för en ledning utan tillstånd från nuvarande ägare (samme person??).
   
 9. T
  Medlem · Nivå 6
  Jag skulle inte köpa med ett ”okänt servitut”
  Men det är annorlunda om allt är klart innan man beslutar sig för eventuellt köp
   
 10. N
  Medlem Nivå 6
  Du borde prata med säljaren av den fastigheten du funderar på att köpa. Säg att du fått höra om grannens planer och att du vill veta vad som gäller. :)
   
 11. Dowser4711
  Medlem · Nivå 8
  Som sagt, servituten gäller mellan fastigheterna, inte mellan köpare, säljare och grannar.
  Dock så blir det ju intressant om ändringen av servitut sker mellan köpeavtal och tillträde. (Men du var väl än så länge bara spekulant?)

  I och med att ni redan under visningen fått reda på informationen om att servitutet ska ändras, så det bör inte vara något som påverkar priset för huset.

  Givetvis behöver grannen få servitutet godkänt, men det är något som ägaren av 5:17 gör (eller bestrider).

  I och med att tomterna ligger som de ligger så misstänker jag att han kommer få ett servitut godkänt oavsett om ni eller någon annan ägare av 5:17 bestrider det, det lär bara försena projektet och göra grannsämjan hopplös redan innan ni fått tillträde.

  Det jag skulle föreslå är istället att ni tar en diskussion med grannen och se om ni kan gemensamt komma fram till någon lösning som både är praktiskt genomförbar för grannen och ger ett rimligt ingrepp på er tomt.
  Att grannen svarar lite svävande just nu är nog för att han inte har alla detaljer klara än, något som ni tillsammans kan arbeta fram.

  Och om det inte går att hitta någon gemensam lösning som båda kan tänka sig att leva med skulle jag ta det som en rekommendation att leta efter ett annat hus, då det är lättare att hitta bra hus än bra grannar. :)
   
 12. M
  Medlem Nivå 17
  Hur kommer el, fiber och telefon in till grannen? Har ni egna enskilda avlopp?

  Om man lägger vattnet längs med vägen, så blir inte ingreppet så stort i din fastighet.
   
 13. Cheesen
  Medlem · Nivå 10
  Alltså som jag ser det så är väl inte vattenledningen det största problemet utan hur tillfartsväg till grannfastigheten ska lösas. kommer ni att ha promenadväg över tomten?
   
 14. M
  Medlem · Nivå 11
  Ställ kravet på att vattenledningen ska grävas ner i vägrenen om där inte är något som du vill skydda.

  Försök få grannen att lägga ner ett skyddsrör som vattenledningen kan dras i för enkelt byte och för framtida andra behov.

  Begär att de även lägger ner ett tomt skyddsrör från vägen till din tomt som är ditt. Detta kan vara bra för kommande behov (ex. fiber) , Då behöver du inte gräva på grannfastigheten närmast vägen....
   
  • Laddar…
 15. S
  Medlem Nivå 1
  Tack för alla svar! Vi har försökt kontakta mäklaren som vi när visningen var slut såg gå in till grannen för att prata. Antar att fler ställt frågorna om servitutet. Jag är inte så sugen på att köpa en fastighet och att ett nytt servitut skapas under tid fram till tillträde. Vi ska vänta in info från mäklaren men har svårt att se att vi kommer lägga något bud :)
   
  • Laddar…