Grannen tog tillbaka sitt medgivande efter 46 dagar.

39k läst  139 svar

 1. A
  Medlem Nivå 1
  Hej!
  I somras skulle vi bygga ett attefallshus på 25kvm 1 meter från grannens tomtgräns och det första steget som vi gjorde var att vi frågade våran granne om vi får göra det att bygga huset en meter från hennes tomtgräns. Hon godkände det skriftligt då. Vi började sedan med nästa steg genom att söka lån från banken, beställde ritningar och anlitade vi en byggfirma som varit hos oss flera ggr, killen gjorde mätningar, kollade läget och tog några bilder på tomten.
  Jag tänkte även att förbereda lite inför bygget genom att fälla ner några träd som fanns på lats.
  Efter 46 dagar kom grannen till oss och sa att hennes dotter var hos henne och övertygade henne att vårt projekt kommer att vara väldigt fullt vilket som kommer i framtiden att påverka värdet på hennes hus negativt och därför måste hon ta tillbaka medgivandet. När jag frågade henne om varför hon inte frågat dottern innan hon skrev på medgivandet då och vem ska ersätta oss för pengar som har redan betalat till banken som avgift till för att låna pengar, till ritningar, nybyggnadskarata, trädfällning, byggfirman etc och svart var då att hon bryr sig inte om det. Kommunen vill ha ett nytt medgivande och grannen vägrar att skriva på ett nytt medgivande och inte heller ersätta kostnader som vi har betalat hittills.
  Min fråga är nu hur ska jag gå till väga med hela ärendet. OBS! jag har inte råd till dyra advokater.
  Tack till alla tips och råd.
   
 2. windestal
  Husägare · Nivå 6
  Tyvärr finns det nog inte mycket du kan göra, bara svälja förlusten och gå vidare.
   
 3. H
  Moderator · Nivå 25
  Varför vill kommunen ha ett nytt medgivande? Är det så att ritningarna ändrats sedan hon godkände från början?

  Ett givet medgivande gäller, men om du har ändrat något efter medgivandet, så kan det nog behövas ett nytt medgivande.

  Grannen kan inte heller ha något formellt ansvar för de kostnader du drabbas av. Men som sagt, OM du har ett medgivande så får du också bygga i enlighet med det medgivandet, grannen kan inte ta tillbaka det.

  Om vi antar att du inte kan bygga i enlighet med det första medgivandet, så kan du försöka få bygglov istället, alltså bygga som en vanlig bygglovspliktig komplementbyggnad. Det innebär isåfall att det måste beviljas som en mindre avvikelse, detaljplanen tillåter troligen inte bygge så nära gränsen. Men har du inga andra planavvikelser så finns det en skaplig chans att få det beviljat.

  Vid en bygglovsprövning där man på något sätt bryter mot detaljplanen ingår att myndigheten måste låta grannar framföra synpunkter, s.k grannehörande. Men i det fallet blir synpunkterna bara en del av beslutsunderlaget, lovet kan beviljas även om grannen säger nej. Men då är det alltså inte enligt attefallsreglerna.
   
 4. A
  Medlem Nivå 1
  Jag har inte ändrat på ritningarna men andå kommunen vill ha ett nytt medgivande för grannen ringde till handläggaren och drog tillbaka medgivandet och även krävde hon av handläggaren att han är skyldig Att inte godkänna det gamla medgivande.
  Bygglov häjlper inte mycket oss för det är för lite utrymme som finns att utnytja att byggga ett litet hus ( bara 10kvm).
   
 5. H
  Moderator · Nivå 25
  Det låter som handläggaren går lååångt utanför sina befogenheter. OM grannens medgivande är författat på ett godkänt sätt så gäller det. Prata med chefen för bygglovsavdelningen, du kan även ta en kontakt på länsstyrelsen.
   
 6. H
  Moderator · Nivå 25
  Sedan är det en annan sak, att för grannsämjans skull så kanske man kan acceptera att grannen ångrar sig, men då är det ju rimligt att grannen också tar de nedlagda kostnaderna.
   
 7. A
  Medlem Nivå 1
  Det gjorde jag och förväntade mig då att få rätt svar men tyvärr chefen höll med handläggaren och krävde ett nytt medgivande av mig Jag tror att grannen har lite makt i kommunen för hon sa till mig då när hon tog tillbaka pappret att hon känner någon chef i kommunen som hon ska prata med.
   
 8. H
  Moderator · Nivå 25
  Prata med länsstyrelsen. Ev. får du gå vidare med din bygganmälan och när kommunen avslår den pga. grannemedgivandet, så har du ett beslut som du kan överklaga (till länsstyrelsen). En överklagan kostar inget.
   
 9. A
  Medlem Nivå 1
  Jag sa till henne då att det skulle vara helt ok för mig att hon ångrar sig efter en dag men inte efter 46 dagar. Jag hann tyvärr att göra ganska mycket under den tiden för jag litade på henne och hennes medgivande och jag hade full respekt för henne hela tiden.
   
 10. G
  Medlem Nivå 6
 11. H
  Moderator · Nivå 25
  Läste dokumentet lite hastigt, jag tolkar texten (som dock är komplicerad) som att den här typen av medgivanden inte kan återkallas. Man kan i så fall bara göra det genom ett domstolsbeslut, ex. hävda att den som skrivit på inte var vid sina sinnes fulla bruk, eller att det skedde under hot osv.
   
  • Laddar…
 12. R
  Medlem Nivå 1
  Tyvärr saknas sidorna 51-65, just där "typfall B" utreds.
   
  • Laddar…
 13. G
  Medlem Nivå 6
 14. K
  Medlem · Nivå 8
  Nedanstående text i avslutningen pekar väl på att medgivandet inte bör kunna återkallas i normalfall.
  "Återkallelse kan eventuellt ske om byggherren inte hunnit inrätta sig efter medgivandet då han eller hon nås av återkallelsen."
  I detta fall har ju byggherren inrättat sig och haft kostnader.
  ------------------------------------------------------
  Medgivande till placering av ett komplementbostadshus (typfall B) eller en komplementbyggnad (typfall C) närmare gränsen än 4,5 meter har som ändamål att ge grannen möjlighet att tillåta byggherrens placering av åtgärden om den inte innebär 68 någon olägenhet för grannen. Prövningen av om någon olägenhet föreligger görs således av grannen och inte av byggnadsnämnden. Följden av medgivandet blir att åtgärden får vidtas utan bygglov. Det är grannen som lämnar medgivandet och byggherren som ansvarar för att inhämta grannens medgivande innan åtgärden påbörjas. Medgivandet är inget ömsesidigt avtal utan en bindande ensidig utfästelse från grannen att godta byggherrens önskade placering av byggnaden. Medgivandets karaktär medför att grannen omedelbart blir bunden vid den ensidiga utfästelsen när byggherren mottagit medgivandet. Syftet med medgivandet är inte att det ska behandlas i någon process och det har därför inte karaktär av att vara en processuell handling. Bedömningen blir densamma om åtgärden ska anmälas och beviljas startbesked för innan uppförandet påbörjas eller om medgivandet prövas i något dispositivt tvistemål vid allmän domstol. Medgivandets funktion i dessa processer är inte sådan att medgivandet blir processuellt. Medgivandets karaktär är vidare avgörande för bedömningen av om grannen ska ha möjlighet att återkalla ett lämnat medgivande eller inte. Grannen kan som huvudregel inte återkalla den ensidiga utfästelsen, medgivandet. Återkallelse kan eventuellt ske om byggherren inte hunnit inrätta sig efter medgivandet då han eller hon nås av återkallelsen. Alternativt och om särskilda skäl föreligger kan undantagsvis ett medgivande återkallas vid en dispositiv tvist i domstol.
   
 15. R
  Medlem Nivå 1

Logga in för att se högupplösta bilder och få möjlighet att ställa frågor. :love: