Byggahus.se
 1. Hur mycket el förbrukar du? Jämför med andra

Grannen sprängde - besiktningfirman fuskar m protokoll & ingen tar ansvar f skadorna!

 1. C
  Medlem · Skåne · 34 inlägg

  CykelPer

  Medlem
  Jag tror känsligheten reglerar för vilken nivå som mätvärdet skall överstiga för att data skall börja loggas. För lågt och man riskerar sätta igång mätningen när lastbilar kör förbi...

  Är det typ puts på grundmuren eller nått liknande så kan det påverka, mätarna måste ha direkt kontakt med bärande delar. Det där med att den flyttades på grund av höga utslag vid borrningen är för mig obegripligt. Man har alltså mätt under pågående borrning och kunnat dra några slutsatser av det... man undrar ju vilket mätvärde man fick då.

  Har du någon uppfattning om hur sten som sprängdes?
   
 2. buspojken
  Byggveteran · Gävle · 1 855 inlägg

  buspojken

  Byggveteran
  Nej, ju närmare du är en fastighet desto högre vibrarionsvärden får du ha, har med
  Vibrarionsvågens utformning att göra

  Absolut, besiktningsmannen har en ansvarsförsäkring
   
 3. buspojken
  Byggveteran · Gävle · 1 855 inlägg

  buspojken

  Byggveteran
  Vib kravet på 40 mm/s är avståndsberoende, 4,67 är extremt lite, kan jämföras som en snöboll som kastas på fasaden. Och bör inte ge skador på fasaden, men de Pernilla skriver är sant, slag och vissa bergarter kan leda vibrationer långt över de normala.

  Ja har själv råkat ut för samma sak, flera ggr, där skador skett trots att vi håller oss under givna gränsvärden, tacksam för att man jobbar åt seriösa arbetsgivare.
  Nu har en skada skett och du ska naturligtvis ersättas, något annat finns inte på världskartan, tyvärr är de troligen en "lägsta pris kompis" firma som verkar utfört jobbet med sprängningen. Men du har alla rätt på din sida. Tyvärr är de här genomgående i svensk Entrepenad, lägsta pris avgör, och när något går snett, vilket ofta händer, kommer 3;e person hamna i kläm.
   
  • Laddar…
 4. A
  Medlem · Stockholm · 61 inlägg

  andr-eri

  Medlem
  @Cykelper: Menar du hur mycket sten som sprängdes? Det såg ut att vara lite när berget var blottat (innan sprängning), men gropen som är 8 x 4 x 1,4 m var halvfull efter sprängningen

  @Buspojken: Då förstår jag, det verkar alltså inte helt enkelt att bara luta sig mot att om värdet är lågt så kan inte skador uppstå, utan det finns en mängd parametrar / olyckliga omständigheter som trots låga värden kan skapa skador pga markförhållanden etc.?
   
 5. K
  Medlem · Västra Götaland · 158 inlägg

  Karl P

  Medlem
  Nörderi:

  Riktvärdet (riskanalysen) räknas enligt följande,
  v=v0 * byggnadsfaktor * byggnadsmaterialfaktor * avståndsfaktor * verksamhetsfaktor (kort el lång sprängning)

  För markförhållanden lera, sand mm (löst mtrl) är v0=18mm/s, för granit, gnejs mm v0=70mm/s.
  Byggnadsfaktor för normalhus hamnar mellan 0,5 (historiska,äldre) och 1,0 (normalhus).
  Byggnadsmaterialfaktor, armerad betong, trä 1,2. Mexitegel mm ca 0,65.
  Avståndsfaktorn kan vi kanske förenkla här, den går från 2,0 till 1,0 på 0-10 meters avstånd.

  Ett normalhus i trä på bra berggrund 10m ifrån sprängpunkt hamnar mao på ca v=70*1,0*1,2*1=84mm/s när det kommer till sprängning. 4,64 mm/s vertikalt är i sammanhanget ganska lite. Det är klart kännbart för människan, men ska _mycket_ sällan orsaka byggnadsskador.
   
  • Laddar…
 6. A
  Medlem · Stockholm · 61 inlägg

  andr-eri

  Medlem
  @Karl P: Intressant att för en gång skull få lite insyn. Markförhållandena är Lera och berg om vartannat (där det inte är berg är det lera flera m ner. Byggnaden står på betongplatta och är murad, armerad Leca med mexitegel som ytskikt. Avståndet var under 10 m.
   
 7. buspojken
  Byggveteran · Gävle · 1 855 inlägg

  buspojken

  Byggveteran
  Mexitegel och lera? De är värsta tänkbara scenario,
  Något som kan ha skett är att besiktningsmannen använt berggrund istället för lera när han räknade fram värden, delad grundläggning är lite lurigt,
   
 8. A
  Medlem · Stockholm · 61 inlägg

  andr-eri

  Medlem
  @Buspojken: Börjar misstänka det också, skulle det kunna förklara att skador ändå uppstått trots relativt låga mätvärden?
   
 9. K
  Medlem · Västra Götaland · 158 inlägg

  Karl P

  Medlem
  Oavsett hur riskanalysen är gjord, är uppmätta värden väldigt låga.
   
 10. H
  Moderator · Stockholm · 45 730 inlägg

  hempularenPremiumikon: Hand

  Moderator
  Det jag reagerar över är skadornas omfattning. Att en sprängning går fel så att puts spricker, skorstenar blir otäta och kanske lösa prydnadsföremål ramlar omkull, är nog inte helt ovanligt.

  Men att ett skåp som är fastskuvat korrekt i väggen lossnar låter för mig totalt orimligt. Och att en vägg med kakel flyttar på sig är också helt orimligt.

  Så frågan är ju om det funnits inbyggda svagheter, typ att skåpet redan höll på att rasa, skruvarna hängde på sina sista gängor. Kanske bara satt i gips osv. Samtidigt känns det lika orimligt att man i samma hus skulle ha dels skåp som är felaktigt fästa OCH en vägg som bara står löst på golvet.
   
 11. A
  Medlem · Stockholm · 61 inlägg

  andr-eri

  Medlem
  Skåpet har jag själv skruvat upp, det hade kanske något för korta skruvar, det är möjligt, men det satt stabilt innan sprängningen. Bastun är byggd enl. konstens alla regler med luftspalten mm. Men även om den hade varit fristående som de färdiga bastumoduler man kan köpa (vilket den inte är, utan platsbyggd) så krävs det väl rejäl kraft för att flytta den då den är klädd med kakel? Vi måste prata 500+ kg! Jag behöver ha tag i en vettig besiktningsman med konstruktionskompetens. Jag kan inte bedöma mer än att allt stått intakt sen 2013 utan några problem fram till sprängningen. Någon som känner till en dylik?
   
  Redigerat 13 okt 2015 13:46
 12. L
  Husspekulant · Skåne · 216 inlägg

  Lidd

  Husspekulant
  Hur har det gått?
   
 13. A
  Medlem · Stockholm · 61 inlägg

  andr-eri

  Medlem
  Fick tag i specialister på sprängskador som har arbetat med den här typen av frågor sedan 1989. De förklarade för mig att mätvärdet inte behöver ha någon egentlig betydelse, dels för att mätaren satt på huvudbyggnaden och skadorna är på tillbyggnaden som har separat grund (de kan vila på två helt olika underlag t.ex. berg kontra lera) som någon av er här i forumet mkt riktigt påpekade och dels pga att sprängningar som sker inom 10 m (eller ännu värre under 5 min som i mitt fall) ofta kan medföra komplikationer som är svåra att förutse. Exempel på detta kan t.ex. vara om det funnits sprickor / gasfickor i berggrunden under utbyggnaden så kan denna trigga en egen vibration som mätaren på huset inte uppfattar rakt av.

  De har dokumenterat mängder med skador som jag inte hade sett och var lite förvånade över hur slarvigt sprängarens besiktningsfirma hade dokumenterat både för och efterbesiktning. Samtidigt har en jurist hjälpt mig att lägga upp ett case mot försäkringsbolaget med gediget material kring tidigare domar / praxis m.m. +10 år bakåt i tiden.

  Så snart jag får den skriftliga rapporten från min besiktningsman inom någon vecka eller två, så ska jag lägga fram ett anspråkskrav till grannens försäkringsbolag och därefter vet vi.

  Det tar lite tid, men jag vill hellre ha ett rock-solid case när jag går till vad jag tror blir fight än att ha hafsat ihop det... Uppföljning kommer =)
   
 14. H
  Medlem · Österbotten · 7 006 inlägg

  heimlaga

  Medlem
  Det här blir intressant.

  Nu är jag inte certifierad laddare för att det inte går att få lärlingsplats på den magra finländska arbetsmarknaden utan att tvingas "ersätta" arbetsgivaren med flera års arbete utan lön.......men jag har ju gått den teoretiska utbildningen och skrivit slutprovet....... så jag vet ungefär hur man gör en laddningsberäkning och har tragglat igenom juridiken för både Finland och Sverige...... och i mina öron låter det skumt det här.......

  Jag undrar om de kanske har skjutit fast sig med för liten laddning.
  Försöker man spränga ut för stor volym berg med den maxladdning som vibrationsberäkningen har gett då får man inte ett fritt utslag. Det innebär att den kraft som skulle ha slungat ut sprängmassorna istället reflekteras tillbaka från den kvarstående sprängmassan inåt det fasta berget och ställer till enorma lokala vibrationer.
  Den korrekta åtgärden är att spränga ut mindre volym berg per salva. Fler salvor kräver flera hålrader och mera stubin och fler knallar och så måste mattorna flyttas fler gånger.......och en lägstapriset-firma frestas alltid att pressa gränserna.

  Läraren på laddarutbildningen var äldre laddare som hade arbetat mycket på anläggningsarbeten i Stockholm. Han talade om hur viktigt det är att granskningarna går rätt till både före och efter sprängning så att entreprenörens försäkring kan täcka skadorna när (inte om) något slag eller någon ficka i berget ställer till någonting oberäkneligt. Sådant lär hända någon gång ibnand hur man är försöker göra allting rätt.
  Jag minns inte i detalj hur granskningarna skulle gå till men det du beskriver har ingen likhet alls med en korrekt granskning......
  Det luktar skunk om deras "besiktningsman"...... död rutten skunk.....
   
 15. A
  Medlem · Stockholm · 61 inlägg

  andr-eri

  Medlem

  Uppföljning: Även försäkringsbolaget försöker slingra sig

  Nedan har ni svaret som dröjt från försäkringsbolaget (har blankat ut namn och adresser dock);
  Läs gärna och kommentera, kommer inom kort själv kommentera detta, men nu måste jag fokusera på svar till försäkringsbolaget då kriget har börjat. Klart står att bloggen jag postade tidigare (Pernilla Claug) har helt rätt: ingen tar ansvar när skador uppstår efter sprängning, vare sig byggherre, sprängare, besiktningsfirma eller försäkringsbolag - you're on your own...

  "Hej,

  Vi har mottagit en anmälan om ansvarsskada från våra försäkringstagare makarna XXXX i anledning av att du riktat ett skadeståndskrav mot dem p g av att du anser sprängningsarbeten på deras tomt har orsakat skador på din fastighet.

  Av inkommet material har vi bl. a. tagit del av för- samt efterbesiktningsprotokoll från deras besiktningsfirma. Deras besiktningsfirma har även utfört vibrationsmätningar som vi har tagit del av.

  Inledningsvis ska anföras att det av det efterbesiktningsprotokoll som upprättats av deras besiktningsfirma 150901 framgår att inga förändringar har uppkommit på fastigheten på YYYY i anledning av sprängningsarbetet. Vidare framgår av mätprotokollen för aktuell fastighet att vibrationsnivåerna legat mer än tio gånger under det högst tillåtna värdet. Deras besiktningsfirma konstaterar också i en pm att de vibrationsvärden som uppmätts är så pass låga attt de inte kan ha gett upphov till några förändringar i fastigheten

  Deras besiktningsfirmas samlade bedömning är att de ”skador” som noterats under anmärkning i protokollet är av den typ (sprickor i och/eller mellan snickerier, vägg- eller takpaneler och angränsande ytor) som inte ingår i en förbesiktning och att de kan därför inte kan göras gällande som förändringar i samband med efterbesiktning av aktuellt markarbete. Sammanfattningsvis har ingen förändring uppkommit på fastighet YYYY i samband med vibrationsalstrande arbete.

  Det noteras vidare att det extra besiktningsprotokoll du inkommit med är upprättat mer än två månader efter det första, att det överhuvudtaget inte tar upp de låga mätvärdena och att slutsatsen (En sannolik orsak till dessa förändringar kan vara sprängningsarbeten på den angränsande fastigheten) är påfallande vag. Sammantaget saknar det extar besiktningsprotokollet något värde i sammanhanget.

  Då inga sprängskador (utifrån bilderna synes det vara sättningsskador) uppkommit på din fastighet i anledning av arbetena på våra försäkringstagares fastighet bestrids framställt krav i sin helhet för makarna XXXX räkning.

  Ärendet avslutas.

  Med vänlig hälsning
  ZZZZ"
   
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.