Byggahus.se

Grannen inkräktar på min tomt

 1. T
  Medlem · Nivå 19
  Ok. Då är det ju verkligen bara att be honom dra tillbaka slänten 40cm, och om han inte vill det kan det nog som sagt vara en idé att ta ett snack med berörd tjänsteman på stadsbyggnadskontoret och se vad de säger.
   
 2. T
  Medlem · Nivå 19
  Lovet för slänten är säkert en del av hela bygglovet/detaljplanen, men som någon skrev så har den antagligen hamnat för nära TS tomt, så att den till och med inkräktar på den.

  Det syns tydligt att slänten är brant, och jag förstår att det rasar ner jord, så länge den inte är bunden.
   
 3. roland53
  Medlem Nivå 13
  Att slänten är "väldigt" brant, vad innebär detta?

  Vilken vinkel?

  Det finns väl vedertagna "rasvinklar" som en slänt inte skall överskrida, men beskriv gärna i exakta termer vilken vinkel ni har på slänten.
   
 4. I
  Medlem Nivå 7
  Rimligt i fall med höjdskillnad tycker jag vore att man delar på slänten 50/50. Oftast är ju höjdskillnaden sprungen ur kommunal planering. Jag ligger också ovan grannen, har tagit hela slänten på min tomt. Tappar en hel del planerat användbar yta, hade inte räknat med att grannen skulle fylla så snålt. Förloraren är jag, i mina ögon. Som liggande nedanför någon som tagit i princip hela höjdskillnaden, och i ditt fall dessutom sköter den snyggt, tycker jag man ska vara glad och tacksam. Inte gnälla. Trappen förstår jag att du inte gillar, men i stort liksom.
   
 5. T
  Medlem · Nivå 19
  I ditt fall, importensketsig, så hade ju alternativet kunnat vara att slänten låg på din grannes tomt, men att din tomt då blev motsvarande yta mindre. Det är ju lite av ett nollsummespel där det då bara mest handlar om vem som har ansvaret för att hantera slänten.

  Vi har slänt på bägge sidor om huset, och de ligger på vår tomt i bägge fallen. Det är vi tacksamma för, eftersom det gör vår tomt större och ger oss "makten" att bestämma hur de ytor som styr vår tomt rent funktionellt skall hanteras.

  Hade TS slänt legat på hans tomt, kunde han ju grävt ut den och satt L-stöd, t.ex. Då hade han fått en större plan tomt, och grannen hade haft samma, plana, tomtyta, och dessutom "sluppit" hantera slänten. Med tanke på hur de har hanterat slänten, med trappa och utplacerade stenar etc, förefaller det som att engagerar sig i den och att även den ger dem ett nöje. Och det är ju i alla fall något positivt, tänker jag.
   
 6. S
  Medlem Nivå 1
  Vi var de första som byggde på vår gata och alla vi ligger på samma nivå. Vi har fyllt upp så mkt som vi skulle enligt mark och bygglov. Grannen mitt över har ju också gjort det bara att han har börjat sin uppfyllbad på min tomt.
   
  Redigerat 23 sep 2016 13:14
  • Laddar…
 7. stefancrs
  Medlem Nivå 12
  Va? Varför? Om vi skulle göra vår tomt "maximalt platt" enligt den regeln så skulle det säkert äta upp mer än 5m * 20m av två av våra grannars tomt. Eller, beror givetvis på vilken nivå vi fyller till. Om vi skulle fylla till källarnivå så är det nog ungefär 4m ovanför grannarnas nivå, det blir rätt långa slänter.

  Hur vi väljer att schakta på vår egen tomt ska väl inte påverka hur stor yta grannarna kan nyttja av deras tomter?
   
  • Laddar…
 8. harry73
  Allvetare · Nivå 23
  Visst kan man alltid komma med exempel där det inte funkar, men jag håller med med importensketsig att det hade varit bra om man delar slanten i sådana nybyggnadsområden. Jag tycker att det är en miss i detaljplanen att den inte beskriver hur man ska hantera höjdskillnaden.
  Nu blir det i alla fall en nackdel för den som köper tomten sist.
   
 9. S
  Medlem Nivå 8
  Det är den som anlägger slänten som skall ha hela slänten på sin tomt (släntfot minst en meter från tomtgräns om man bor i Nacka kommun). Det han gör med en slänt är att han förskjuter avvattningen av tomten ned till grannens tomt som får ta upp dagvatten på hans gräsmatta istället. Det finns regler för dessa frågeställningar och är inget som man godtyckligt kan tycka vad man vill om
   
 10. stefancrs
  Medlem Nivå 12
  Jag är säkert naiv men jag ser inte problemet riktigt. Om de vill ha en stödmur och maximera den plana ytan så får de bygga en sådan, på sin tomt, eller om de vill ha en slänt så får de anlägga en sådan, på sin tomt.

  Det valet är ju helt och hållet fastighetsägarens och det vore märkligt om det påverkade marknivåerna hos grannarna, så som det gör om slänten till 50% ska hamna på grannens tomt.
   
 11. harry73
  Allvetare · Nivå 23
  Det gör det i alla fall.
  Om jag köper en lutande tomt och angränsande tom också lutar åt samma håll, då kan jag som första på plats bestämma att bygga en slant eller stödmur så att det passar mig bäst. Placerar jag en stödmur i tomtgränsen, begränsar jag grannens möjlighet att sänka marknivån på hans sida gränsen, för det skulle påverka stabiliteten i stödmuren.

  Planerar man ett område med nya tomter, är det bra om man även funderar på höjdsättningen av tomtmark (gatorna och allmän platsmark gör man i alla fall. Och kräver man i detaljplan att man ska fylla upp tomten till gatunivå, borde man faktiskt också fundera över hur man löser höjdskillnader mellan tomter. Det bästa är ju om samma entreprenör som fixar gåtorna även gör en grovplanering av tomtmark
   
  • Laddar…
 12. C
  Medlem Nivå 5
  Trappan ingår i samma regelverk som stödmurar etc som överskrider 50 cm höjd. Dvs anlägger man en trappa som är mer än 50 cm hög så krävs marklov. Men jag tror det redan finns marklov för alltihop men att placeringen är fel.
   
 13. bonnier
  Renoverare Nivå 11
  Visst kan jag det! Jag ser en viss risk, pessimistiskt jag vet, att grannen efter en viss tid lämnar slänten och skötseln av denna åt sitt öde. Som nybliven husägare vet man ju med sig hur mycket det är att göra och att bara hälften hinns med.
   
 14. S
  Medlem Nivå 1
  Trappan behöver de inget bygglov för, har som sagt kollat med kommunen
   
 15. V
  Medlem Nivå 6
  Jag kan inte regelverket men det låter orimligt. Om man har marklov för en viss höjd på en slänt och sedan har en trappa i den slänten så överstiger aldrig trappen 50cm från marklinjen så vida man inte har räcke på trappen. Det är dock vad jag tycker låter rimligt,