Byggahus.se

Grannen har byggt ett jättegarage en meter från tomtgräns

 1. S
  Medlem Nivå 1
  Vi har köpt ett hus och en tomt av en husleverantör. Efter det att vi skrivit på köpet men innan vi blivit lagfarna ägare till fastigheten så har husleverantören gett medgivande till uppförande av ett mycket långsträckt garage en meter från min tomtgräns. Är det ok att yttra sig om sådant när man har sålt fastigheten?
  Vi märkte ingenting av detta förrän man hade påbörjat bygget av garaget. Vi tyckte att det var konstigt att vi inte hade blivit tillfrågade. Men det visade sig bero på att husleverantören gett medgivande eftersom de fortfarande stod som lagfaren ägare till fastigheten när bygglov för grannens byggnader söktes.
   
 2. Nyfniken
  Medlem · Nivå 18
  Om husleverantören var lagfaren ägare så hade han väl inte sålt tomten?
   
 3. S
  Medlem Nivå 1
  Jag har i alla fall skrivit på köpehandlingarna av husleverantören i 2009-07-01 och då fanns det inga köpare på granntomten. 2009-12-30 är jag registrerad som lagfaren ägare.
   
 4. Nyfniken
  Medlem · Nivå 18
  Vad menar du med köpehandling? Kontrakt (avtal om att köpa) eller köpebrev (då man faktiskt köper tomten/huset).
   
 5. M
  Medlem Nivå 3
  Har grannen fått sitt grannmedgivandepapper påskrivet av dåvarande ägaren finns det nog inte mycket du kan göra åt detta.

  Dålig stil från säljaren som inte informerat om detta då det är en ganska så avgörande faktor i köpet.
  Om du har rätt att klaga mot säljaren kan nog någon mer kunnig yttra sig om.
   
 6. S
  Medlem Nivå 1
  köpeavtalet jag syftade på var då vi köpte huset av husleverantören. I detta anges också på vilken fastighet huset ska byggas. Fastigheten ägdes av husleverantören. Själva köpekontraktet av tomten är daterat 2009-11-25. Jag tycker att det är självklart att leverantören har gjort fel. Frågan borde vara vilka medel man kan ta till. Han har ju efter att jag skrivit på avtal där min avsikt tydligt är att också köpa fastigheten, förändrat förutsättningarna utan att informera mig.
   
  Redigerat 2 aug 2010 08:11
 7. Slacker32
  Medlem Nivå 3
  Vad menar du med 'gjort fel'? Har leverantören brutit mot ert avtal?
   
 8. haavard
  Medlem Nivå 11
  Jag tycker åtminstone det är ett solklart etisk fel av leverantören.
   
 9. H
  Moderator · Nivå 25
  En säljare är ansvarig för att fastigheten är i "samma" skick vid överlåtelsen som vid kontrktsskrivningen. Ev. skador som uppstår under den tiden ligger på säljaren.

  Nu är det troligen en tolkningsfråga om huruvida godkännandet av garagebygget är en skada som uppstått. Man skall komma ihåg att även om ni hade avstyrkt garagebygget så kan kommunen ialla fall bevilja bygglovet. Grannehörandet innebär bara att man får frmaföra sin åsikt, den skall vägas in i bedömmningen men bara som EN faktor vid bygglovsprövningen.
   
 10. J
  Medlem Nivå 11
  Juridik är en egen värld men att säga ok till att grannen bygger jättegarage i tomtgränsen till en tomt man redan sålt eller vet att man ska sälja är knappast god moral eller god etik. Hade garaget stått färdigt när TS tomt ska säljas eller om man informerat potentiella köpare om att garaget skulle byggas så hade detta knappast ökat tomtens värde. Påverkar det priset så är det nedåt.
   
 11. S
  Medlem Nivå 1
  Tack för inläggen, jag tror att 'hempularen' sammanfattar det ganska bra. Och precis som Jan-Å och haavard menar så handlar det, oavsett om det går att få rätt juridiskt, om bristande etik. Och på något sätt borde det göras känt när de agerar på det viset. Byggbranschen är ju en bransch som fått en del uppmärksamhet på senare tid så de borde ju akta sig lite kan man tycka.
   
 12. O
  Medlem Nivå 9
  Det framgår inte om medgivandet gavs före eller efter den 25/11? Att det skedde efter datumet för husbeställningen skulle jag tro är mindre intressant. Om det däremot skedde även efter påskrivandet av köpekontraktet för tomten så är det som hempularen säger, att det finns ett ansvar för säljaren gentemot köparen.
   
 13. D
  Medlem Nivå 6
  När kom bygglovsansökan in till kommunen? Om det var innan 1/7 så ligger det dig i fatet då du i så fall har haft möjlighet att själv ta reda på det genom att kontakta kommunen.
   
 14. S
  Medlem Nivå 1
  Mitt köpekontrakt är daterat 25/11 2009 och 26/11 skrev den tidigare ägaren ett medgivande. MEN, det var inte för min tomt han skrev medgivandet utan för en annan har jag sett efter att jag begärt bygglovshandlingarna från kommun. Det finns alltså inget medgivande från någon ägare av vår fastighet. Såväl vi som någon tidigare. Man kan ju undra om han hade riktig koll på tomternas förhållande till varandra. Dessutom så tycker ju jag att han, om han hade skrivit ett medgivande från vår tomt efter köpekontraktets datering orsakat skada på värdet av fastigheten som han bör ansvara för. Nu säger han ju givetvis att det inte påverkar värderingen, men jag är inte lika säker på det som han.
  Bygglovet är nu överklagat och kommunen har bedömt att det ska vidare till länsstyrelsen. Vad händer sedan?
  Avslås överklagandet så får vi väl kämpa för att få någon slags kompensation på något sätt. Men om överklagandet går igenom, anses bygglovet som ogiltigt och man får ansöka igen? Jag hoppas ju verkligen att vi kan hitta en lösning som är bra både för grannen och oss. Vi är väl inte omöjliga när det gäller medgivanden heller, men nästan 10 meter garage mitt emot vår södra långsida på huset är bara för mycket. Garaget är indraget kanske 13 meter från gatan så det hamnar på det sättet.
  Säljaren verkar för övrigt köra lite spel när det gäller medgivanden. Han säger att han ska skaffa medgivanden från de som ska bo som grannar, men skriver själv medgivanden i egenskap av lagfaren ägare, utan att prata med de blivande grannarna. Så det som kanske uppfattas som helt ok först kanske inte är så populärt egentligen.
   
 15. O
  Bannad · Nivå 15
  Grannmedgivanden är inte allt i en bygglovsprocess. Man kan få bygglov än då. Om det visar sig att bygglovet blir godkänt trots att inte grannarna godkänt bygget så tror jag att du har svårt att få ersättning från säljaren.
  jag tror ändå att det är svårt att få ersättning.