Byggahus.se

Grannehörande

 1. P
  Medlem · 14 inlägg

  PEEN

  Medlem
  Hej

  Vi har en pågående konflikt med vår granne (tyvärr, tyvärr). Nu vill de bygga ut och stadsbyggnadskontoret har skickat ut dokumentation för grannehörande. Utbyggnaden innebär avvikelse från detaljplan.

  Min fråga är; om jag nekar godkännande vad är risken att stadsbyggnadskontoret kör över oss?

  Tacksam för svar!  :)
   
 2. saturnus
  Medlem · M · 3 679 inlägg

  saturnus

  Medlem

  Re: Grannehörande

  Spelar  nog ingen roll vad Du tycker, dom kan köra över dig ändå. man får nog se det så här, skall din invändning mot grannens bygglovsansökan leda till avslag för dennes byggplaner som avviker från detaljplanen, så får du visa att ditt (familjens) boende förändras negativt. I dagens villaområden med rellativt små tomten, får man inte mycket gehör för sina klagomål om grannen t ex önskar uppföra ett garage nära tomtgräns, och detta inte stör dig nämvärt. Tyvärr är man utlämnad till byggnämndens ledamöters personliga tyckande, många gånger. Men om du anser att grannens planer inkräktar på ditt boende, så är det upp till dig att agera. Kanske undra varför de inte kan bygga åt andra hållet, där det finns bättre plats o s v.
  Att använda argument, som att vårt huspris kommer att minska med en byggnad så nära gränsen, ger inga poäng.
   
 3. P
  Medlem · 14 inlägg

  PEEN

  Medlem

  Re: Grannehörande

  Lite grann som MBL, tuta innan man kör över...?
   
 4. saturnus
  Medlem · M · 3 679 inlägg

  saturnus

  Medlem

  Re: Grannehörande

  Jo, men det är klart att Du skall yttra dig, när det strider mot planen. Planen är antagen av kommunfullmäktige, då får man anta att de följer sina egna beslut :-X :cool:
   
 5. L
  Medlem · Skåne · 225 inlägg

  larsg

  Medlem

  Re: Grannehörande

  Om det är en mindre avvikelse så är det ganska stor risk att du inte får gehör för ditt nekande. Om du visar på ett konstruktivt förslag som är likvärdigt för grannen, men bättre för dig så ökar chansen att man tar hänsyn till dig.
   
 6. P
  Medlem · 14 inlägg

  PEEN

  Medlem

  Re: Grannehörande

  Jag har tittat lite i förarbetena till PBL. I propositionen finns det en klar vilja från lagstiftaren att minska antalet avsteg från detaljplanerna jämfört med hur det var innan PBL. Istället pekar lagstiftaren på möjligheten att ändra planen med enkelt planförfarande. Det tycker jag är bättre, då blir det mindre av godtycke i ett område där en kan få bygga ut och inte en annan.

  Jag tänkte ta upp detta i mina kommentarer till grannens ansökan, dessutom så är det två avsteg från planen och planen är mindre än tio år gammal.

   
 7. P
  Medlem · 14 inlägg

  PEEN

  Medlem

  Re: Grannehörande

  Grannen fick inte bygglov. Hoppas att det slutar där.
  Tack för kommentarerna!
   
 8. L
  Medlem · 2 inlägg

  LKA

  Medlem
  Dra tillbaka erinran vid grannehörande?
  Kan grannen dra tillbaka sin erinran vid grannehörandet, så att erinran omedelbart kan avskrivas/ej behöver beaktas? Om det fortsatt får vara upp till vår handläggare så godkänner han med största sannolikhet vårt bygglov avseende hästgård och som precis varit på grannehörande. Då granne hade en erinran så planeras nu ärendet att istället dras i byggnadsnämnden i höst. Vi hoppas nu att grannen, efter samråd, drar tillbaka sin erinran, och undrar om vi då ändå behöver vänta tills byggnadsnämndes möte i höst, eller om vår handläggare återigen får rätten att själv fatta beslut. Då skulle vi spara mycket tid... Har ej lyckats nå vederbörande myndigheter för svar...
   
 9. Huvudbrytaren
  Medlem · Södermanlands län0 · 853 inlägg

  Huvudbrytaren

  Medlem
  Om grannen meddelar sig till handläggaren nu före semestrarna och gör klart att han drar tillbaka sitt tidigare yttrande, och inga andra anmärkningar finns, så borde kontoret kunna ta ett beslut inom delegation innan nästa nämndsammanträde. Annars verkar det som om handläggaren kommer att föreslå nämnden att besluta till er fördel ändå.
   
 10. L
  Medlem · 2 inlägg

  LKA

  Medlem
  Tack! Det ger gott hopp. Undrar om någon här kanske varit i samma situation? Ska försöka få tag på kommunen imorrn o tala med opponenten på fredag. Helst vill vi undvika nämndsammanträde överhuvudtaget, eftersom där då evt också kommer fram mer info// villkor skrivna i grannens förhandsbesked som kommunen inte verkar riktigt ha koll på men som, om dom uppdagar den, evt kan påverka vårt bygglov negativt. Tex vad som stod Dör kring restriktioner av bygge öster om deras hus , just dör vi ska bygga. Dessutom har vi av kommunen fått veta att det redan finns ett förhandsbesked på tomten, men det kan inte vi utläsa av det beskedet, som vi fått kopia på. Det gällde ju grannen och deras bygge av hästgård. Dom sökte inte för två tomter o förfaranden vad vi kan se. Alltså En miss från kommunen, eller så har dock skickat oss fel?? men kan ju evt vara till fördel om dom själva tolkar det som att vi har ett förhandsbesked. Dock från 2014! Så det borde inte ens vara giltigt! Kan dom ha missat även detta där det står 214 i Rubriken på förhandsbeskedet de skickade till oss? .Sannolikt är det ju ogiltigt nu ändå trots både förseningar och felaktiga uppgifter där av kommunen, men till vår fördel om det INTEe upptäcks inför/på ett nämndsammanträde. Marksäljaren hade oxå missat den infon från det förhandsbeskedet, vilken han ju oxå delgavs. Mycket konstigt det hör när man vill ha hätgårdarna på ena sidan huvudvägen o husen på den andra. Vi trodde aldrig det skulle bli problem judt där, varken med kommun eller grannar.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.