Byggahus.se

Granne tänker fälla mina träd

 1. A
  Medlem · Nivå 9
  *sigh*

  Jag har skrivit och raderat mitt inlägg.

  Kan inte folk sluta missförstå varandra?

  Skulle tro att grannen hintat om att de där björkarna borde tas ned för att de hindrar fri sikt... men då TS inte tar sitt ansvar så tänkte grannen hjälpa till och meddelar TS om det... sen ballar allt ur.
   
 2. Anna_H
  Husägare · Nivå 19
  Om det hade varit på gränsen mellan din och grannens mark hade han kunnat ha vissa rättigheter att ta bort delar av träden som är problem för honom, efter att ha gett dig den möjligheten. Men nu är det kommunal mark. Det innebär att oavsett om träden står helt på din mark, helt på kommunens mark elelr precis på gränsen (det är ju lite oklart), så är allt han gör med träden olagligt.

  Det enda han kan göra lagligt sett är att prata med kommunen om att träden är ett problem för honom.

  Om träden står på kommunens mark får inte heller TS röra dem, utan måste också prata med kommunen om att få bort dem.

  ArneTW tillför ingenting annan än att försöka förklara hur grannen tänker, så inlägget kunde lika gärna ha varit oskrivet eftersom det är en juridiktråd. Grannen tänker nämligen fel och har inga rättigheter alls.
   
  • Laddar…
 3. B
  Medlem · Nivå 10
  Rent juridiskt är detta en ickefråga eftersom inget har hänt!
  Det är inte möjligt att veta vad som kommer att hända i framtiden med dessa träd!
  Äganderätten till träden avgör helt vem som får göra vad!
  Alla andra måste fråga ägaren!
   
 4. N
  Medlem Nivå 6
  Jag får förtydliga lite så att alla förstår.

  Träden är ca 10 år gamla, ca 3 meter höga.

  Dessa började växa precis under mitt stängsel, men valde vägen upp på "utsidan" av stängslet.
  Till saken hör att min tomtgräns går ca 50 cm utanför mina stängsel. Vilket jag informerade grannen om.

  Vägen tillhör kommunen men vi grannar har skötseln om den (vad det nu kallas).

  Han får gärna ta bort träden eftersom de inte betyder så mycket för mig och växer fult.
  Jag blev bara sur på hans idiotiska framförhållning.
  Men de moraliska och sociala bitarna ska vi inte ta med i denna tråd.
  De jag funderar på av rent intresse, är de juridiska bitarna.

  Vi har där alltså kommit fram till:
  -Att bara kommunen får ta det som hänger över på kommunens mark.
  -Att fri höjd på 4.5 meter över väg krävs.

  Vad som återstår som ett frågetecken hos mig är när underhållsansvaret på en väg inte ligger hos kommunen.
   
  • Laddar…
 5. B
  Medlem · Nivå 21
  Kommunen kan ha fler regler än frihöjden på 4.5 m över vägen, t.ex. avstånd till vägen eller frihöjd för gående. Du är alltså skyldig att se till att dina träd uppfyller de regler som finns.
   
  • Laddar…
 6. E
  Medlem · Nivå 6
  Jag skulle ta bort björkslyn och sen meddela grannen att han kan ställa frågan lite trevligare nästa gång.
   
 7. B
  Medlem · Nivå 10
  Du äger träden!
  Väghållarens entreprenör har rätt att kapa grenverk enligt regler...
  Om träden utgör fara för trafikanter kan du bli ålagd att ta bort skymmande grenar

  Grannen kan om han tar bort träden bli ersättningsskyldig ..

  Juridiskt kan du inte göra någonting innan något hänt
   
 8. M
  Medlem Nivå 17
  Då står de utanför din fastighet, och de är inte du som äger den.

  Eller går din fastighet utanför tomten?
   
 9. H
  Moderator · Nivå 25
  Med den nya informationen, så låter det som att träden står på vägområdet, och om ni grannar har skötselansvar för vägen, så är det kanske så att DU borde ta bort träden.

  Din granne kanske är minst lika irriterad över att inte du sköter din del av vägen och tar bort träden.
   
 10. Dowser4711
  Renoverare · Nivå 8
  Nej.
  Angående den första så är det den som har ansvaret för skötseln av vägen som har rätt/skyldighet att ta det som hänger över. Det kan vara någon som har servitut eller på annat vis fått ansvaret.

  Fri höjd över 4,5m är enbart det som Trafikverket har som allmän riktlinje för allmän väg. Fasta hinder under den höjden ska vara utmärkta, som exempelvis en bro med en lägre höjd.

  Men, den som ansvarar för vägen kan mycket väl välja att röja fritt inom vägområdet.
  Och vägområdet kan mycket väl innefatta andra privata markägares områden kring en kommunal, statlig eller privat väg. Det bör vara tydligt utmärkt på fastighetskartorna eller detaljplanen.

  Så, om ni har någon samfällighet eller liknande för att hantera vägens skötsel finns det stor möjlighet för att de har rätt att ta ned träden utan att informera dig på annat vis än nästa årsmöte. De kan även få gräva diken och göra andra åtgärder som krävs inom vägområdet.

  Men, det kan ju även varit ett ärligt misstag från grannen som trott att ditt stängsel går i utkant av din mark och att träden varit en del av den kommunala marken som de är satta att sköta och att han var snäll när han informerade dig i förväg om att han avsåg att ta ned dem, då han förstod att det skulle ha en viss påverkan för dig.
   
 11. B
  Medlem · Nivå 10
  Vad som är konstigt i denna fråga är hur deltagare i tråden väljer sida?
  TS äger träden läs i tråden..
  Juridiken är solklar...
  Vad har något annat med saken juridiskt att göra?
  Ingenting!
  Människor har så lätt för att känna sig förolämpade och då försöka använda juridik för att kompensera sina sårade känslor!!!
  Samma omogna beteende visas i tråden!

  Så TS låt grannen ta ner träden och låt bli försöka lära grannen hyfs det gör ingen lyckligare utan gör något positivt av problemet
   
 12. Dowser4711
  Renoverare · Nivå 8
  Sitter du inne på information som vi övriga inte har?
  Vet du om vägen är från 1972 eller om den är äldre?
  Vet du hur vägområdet är utformat?

  Visst, att TS äger träden råder det nog inte så stor diskussion om.
  Men det innebär inte att vi bara baserat på det vet om grannen har rätt att fälla dem eller ej.
  De kan exempelvis stå närmare kanten än 2 meter, det kan finnas servitut och så vidare.
  Det låter som om du *inte* ser till juridiken utan enbart till någon subjektiv känsla om vad som är rätt eller fel.
   
 13. B
  Medlem · Nivå 10
  Bra att du tar upp det!
  Grannen har ingen juridisk rätt att fälla träden!
  Det står tydligt i tråden att träden står på TS mark!
  Väghållaren kan om träden inkräktar på vägen kanske kan begära fällning av träden med stöd av juridik!
  TS kan ju tänka sig låta grannen fälla träden...
  Bör i så fall skriva ett papper att grannen ansvarar för ev skador och att trädens ägare inte tar något ansvar
   
  • Laddar…
 14. M
  Medlem Nivå 17
  Grannen äger kanske träden, kanske inte. De tycks stå utanför hans tomt, så lite oklart är det allt.

  Står de i vägområdet så har väghållaren antagligen rätt att ta bort dom, och kan ge uppdraget till vem de vill. Tex grannen.
   
 15. H
  Medlem Nivå 3
  Men vad fan, står träden på TS tomt så är det väl TS träd? Står dom utanför tomten så är det kommunens. Svårare än så behöver det väl inte vara? TS kan ju flytta ut sitt staket till tomgränsen så är det inget snack.