Byggahus.se

Granne byggt ut huset närmare tomtgräns än 4 meter, vad gäller?

 1. H
  Moderator · Nivå 25
  På beskrivningen tycker jag att det mer låter som detta är en attefallsutbyggnad. Man får numera bygga ut 15kvm utan bygglov. Det krävs dock en bygganmälan, där kommunen går igenom mer tekniska krav, hållfasthte osv.

  I det läget kan jag tänka mig att kommunen "missar" att göra en lägeskontroll, den görs normalt inte vid en bygganmälan, utan är en del av bygglovet. Vid en Attefallsutbyggnad så är det den som bygge som helt ansvarar för att det man bygge verkligen håller sig inom reglerna för Attefallsutbyggnad. Gör det int det så är dte ett rent svartbygge. Och närheten till gräns är just en sådan regel man måste följa.

  Å andra sidan så är ju 90cm för nära en gräns en såpass liten avvikelse att jag tror att detta skulle beviljas som mindra avvikelse även om bygglov söks. Men det beror ju på omständigheterna.
   
 2. E
  Medlem · Nivå 22
  Är det att dom inte blev tillfrågade/upplysta innan som är problemet eller är det nått annat rent praktiskt?
   
  • Laddar…
 3. Coolman
  Medlem Nivå 6
  Att dina vänners tomt ligger lägre än grannens tomt är ju medvetet när dina vänner köpte hus/tomt och visste det låg lägre än grannens tomt. Att de sen bygger ut och är 3.10m från tomtgränsen kan jag förstå att dina vänner upplever det "kommit för nära". Jag ser inget problem i detta. Dina vänner år plantera häck på egen tomtgräns för att slippa insyn.
   
 4. M
  Medlem Nivå 5
  Kan rent generellt tycka att det urholkar poängen med regeln om 90cm ska anses vara en liten avvikelse. Vi pratar ju ändå om nästan 25% fel?


  /J
   
 5. H
  Medlem Nivå 1
  Ja det är ju det, varför finns regeln om 4 m om den ändå inte gäller kan man undra?
   
 6. P
  Medlem · Nivå 10
  Men är det 3,1meter fram till glaset eller fram till gångbron runt om?
  Ett trädäck får väl byggas ända fram till tomtgränsen?

  Börja med att kontakta kommunen och begär ut pappren på vad det faktiskt är som är beviljat, så skulle jag börja.
   
 7. W
  Medlem Nivå 1
  Jag har ett par frågor som jag efter att ha läst tråden fortfarande inte fått svar på då beskrivningen av bygget varierar. Vilken typ av byggnation handlar det om, och vilka avstånd till tomtgräns.

  1) Senaste beskrivningen säger att det handlar om en inglasad altan med gångväg runt. Har jag förstått rätt? Avståndet 3.1m till tomtgräns - är det från kant gångvär/bro eller från inglasad altan. OM det är inglasad altan så kan det föreligga ett fel från den som byggt, såvida det inte finns ett bygglov. Är det kant på gångbron behöver det inte föreligga ett fel - kommunerna kan ställa upp generella regler för vad som gäller både generellt och i speciella det.planerade områden..

  Hempularen nämner också att ÄVEN om det föreligger ett fel så innebär inte detta automatiskt att grannen inte kan få tillstånd i efterhand. Ja, det kan komma att utgå en sanktionsavgift men ett bygglov skall bedömas enligt det regelverk som finns. Det blir ska inte bli svårare att bli beviljad bygglov i efterhand bara för att kommunen eller grannen vill styra upp och "slå någon på fingrarna". Det utgår som regel en sanktionsavgift och lovet blir dyrare men det är de enda sanktioner en kommun får och bör ta. I verkligheten är dock, tyvärr, så att en del svartbyggen godkänns som inte skulle fått det om de hade sökts före. Här handlar det om att kommunerna även hanterar frågan om det anses skäligt att riva ett bygge med den ekonomiska förlust det skulle innebära för ägaren. Detta specielt som ett sådant ärende skulle hanteras i nämnden, av politiker, och inte av tjänstemännen som tydligare följer en riktlinje - dock uppsatt av just politikerna. Detta får dock ses som en styrka, att kunna anpassa ett lovs beviljande efter speciella omständigheter. Det är just därför vi har en nämnd - som ska kunna anpassa sig efter situationen på plats. Här gäller likbehandlingsprincipen vilken innebär att ingen speciell hänsyn får tas som speciellt gynnar särskilda personer - men man FÅR ta hänsyn till faktiska omständigheter.

  Detta innebär i, liksom Coolman skriver, gäller samma regler i detaljplanerat område oavsett hur tomterna förhåller sig till varandra höjdmässigt. Dock kan man vara mer eller mindre generös med avsteg från detaljplanen bl.a. beroende på hur tomterna förhåller sig till varandra i höjd. MEN detaljplanen gäller - där tas INGEN hänsyn utöver vad som finns inskrivet i det ursprungliga bygglovet för de byggnader som redan ligger på fastigheten.
   
  Redigerat 9 maj 2015 11:32
 8. N
  Medlem Nivå 3
 9. A
  Medlem Nivå 1
  Har en fråga som kanske ngn kan svara på. Om man söker bygglov närmare än 4,5 meter tomtgränsen, kommer då alla grannar på hela gatan få yttra sig eller endast de hus som ser utbyggnaden och ev. kan få t'ex minskat solljus eller dylikt?
   
 10. W
  Medlem Nivå 1
  Närmsta granne, dvs. de som äger tomten vilken påverkas av "intrånget"
   
 11. I
  Medlem Nivå 8
  Happyheart,
  För att få något konstruktivt svar som hjälper dig (eller dina bekanta) behöver vi - som jag efterlyst tidigare - lite mer info. Jag förstår att du inte har all info, men fråga dina bekanta och återkom i tråden:

  1. ÄR det verkligen ett formellt bygglov inblandat ? Dina bekanta borde ju då ha begärt ut det, tittat på det och överklagat det till LS. Eller har de klagat hos LS utan att ha sett ett ev. bygglov och "bara" fått någon form av medhåll ?

  2. Du skriver att det som närmast är 3,10 mellan tomtgräns och bygget. Om man tolkar det tillsammans med hur du beskriver det som byggts är det avståndet till altanens "gång", inte till inglasningen (samma frågor har redan ställts av andra ovan). Är gången då minst 90 cm är ju avståndet 4m till närmaste "byggnad", och allt antagligen formellt i sin ordning. För ett bara lite över befintlig marknivå upphöjt altangolv är i allmänhet fullt tillåtet att bygga ända intill tomtgränsen om det är så. Att man sedan inte gillar det är en helt annan sak....

  Men innan spekulationerna går för långt om vad kommunen och/eller grannen gjort och framförallt för att kunna rekommendera vad TS bekanta bör göra måste vi veta mer. Är det ett formellt bygglov inblandat överhuvudtaget ?
   
  Redigerat 9 maj 2015 22:18
  • Laddar…
 12. H
  Moderator · Nivå 25
  Är du säker på det?

  Att bygga närmare en gräns än vad detaljplanen tillåter är ju en avvikelse från detaljplanen. Och då skall alla s.k "sakägare" höras, grannehörande. Som jag förstått det så är Rågrannar, dvs. de som angränsar till fastigheten med avvikelse, alltid sakägare. Sedan kan det finnas fler som av olika anledning räknas som sakägare.

  Så enl. den regeln skall samtliga grannar höras om man bygger för nära. Men det är möjligt att det finns ngn. specialregel för avvikelse just när det gäller avstånd.
   
 13. H
  Medlem Nivå 1
  Hej igen oj många svar. Tack alla. Ursäkta inte hunnit svara så bra idag. Har inte alla detaljer om alla turer, men Det blir ju en helt annan bild om gånbro är tillåtet att hänga över 4 meter. Tror själva utbyggnaden är ca 3,5 meter fr tomtgräns.
  Men då verkar det som mina vänner helt enkelt får gilla läget och inte göra så mycket mer åt saken. Blev bara förvirrande då länsstyrelsen gav mina vänner rätt i överklagan, men sedan blev det stopp hos kommunen igen. Men kanske lugnast att accepter läget o låta det va som det är.
   
 14. V
  Medlem Nivå 7
  Utan mer fakta blir det ju rena "snillen spekulerar"... ;-)
   
 15. H
  Medlem Nivå 1
  Bäst att lägga ned tråden då det är svårt att lägga ut alla detaljer offentligt här.
  Jag har fått mycket tips av er och de vidarebefordrar jag till mina vänner! Tack alla!