Byggahus.se

Granne byggt ut huset närmare tomtgräns än 4 meter, vad gäller?

 1. H
  Medlem Nivå 1
  Har en nära vän som fått problem med en granne som byggt ut huset närmare än 4 meter fr mina vänners tomtgräns utan att fråga mina vänner med altan jacucci lång gång som går helt runt huset.

  Mina vänner har överklagat hos länsstyrelsen och fått rätt därifrån men när LS sänder över ärendet till kommunen så får mina vänner ändå ingen hjälp från kommunen utan grannen får köra över på detta sätt och ha kvar bygget.
  Hur ska mina vänner gå tillväga, ska de ge upp eller vem kan hjälpa dem? Kommunen som håller i ärendet är ju jäviga och hoppas att de ska ge upp.
  Det känns orättvist. Men vad är det som gäller? Vad kan de göra? Tips från er tas tacksamt emot.
   
 2. H
  Moderator · Nivå 25
  Jacucci och "lång gång" är iofs ofta inte bygglovspliktigt, dvs. får byggas nära tomtgränsen. Det beror på lite vilken höjd det byggs på.

  Men nu hade han ju tydligen fått rätt hos länstyrelsen. Så vi får anta att det faktiskt rör sig om bygglovspliktiga saker.

  Jag skulle i första hand vända mig till länstyrelsen igen, och fråga om råd.

  Informationen i tråden är lite knapphändig. Är det saker som kommunen beviljat bygglov för, men inte tagit in grannehörande på?

  En sak man kanske bör överväga isåfall innan man lägger för mycket energi på att "rätta till det". Är ju om grannen kan antas få igenom sitt bygglov om kommunen sköter handläggningen korrekt?

  Om man bygger saker närmare tomtgränsen än vad detaljplanen tillåter (ofta 4,5m) så får kommunen bevilja ett sådant bygglov som mindre avvikelse i vissa fall. Men innan kommunen fattar sitt beslut så är de skyldiga att ta in s.k "grannehörande". Dvs. grannar skall få yttra sig. Görs inte det så kan bygglovsbeslutet ogiltigförklaras, och då på bara det skälet. Men det innebär att processen tas om, kommunen kommer då att begära in ett grannehörande, som alltså bara är en åsiktsyttring. Och därefter kommer de att återigen godkänna bygglovet, Denna gång har dte då gått rätt till enl. formalia.

  Det din vän kan göra om det kommer ett nytt bygglovsbeslut, är att överklaga det ifall avvikelsen är för stor för att kunna anses som mindre. Så kommer då länstyrelsen att återigen ogiltigförklara bygglovet, detta beslut kan överklagas osv.

  Men OM omständigheterna är sådana att man kan anta att bygglovet klarar sig igenom överklagande, bara det handläggs korrekt av kommunen. Då är det bara slöseri med energi att överklaga.

  I slutänden när sådana här handläggningsfel görs av kommunen, och kommunen inte lyckas få igenom sitt beviljande, är att kommunen brukar försöka genomföra en ändring av detaljplanen så att felet i bygglovet blir OK. Även en sådan planeändring kan öveklagas, men kommuner har i många fall lyckats "korrigera" sitt felaktiga beslut genom en detaljplaneändring.
   
 3. H
  Medlem Nivå 1
  Tusen tack för ditt svar! Det var alltså mina vänner som fick rätt av länsstyrelsen inte grannen.

  Men när ärendet återigen bollades över till kommunen så blir det ingen ordning i ärendet och de låter grannen få ha kvar utbyggnaden och hoppas att mina vänner ska ge upp känns det som. Kommunen har vid ett tillfälle inte skivit ut på bygglovet att det ska vara minst 4 meter till mina vänners tomtgräns och säger att kommunen gjort fel där, så därför svårt reda ut detta. Mina vänner känner sig överkörda då varken kommun eller grannar hörde av sig om detta bygge som nu breder ut sig vid mina vänner.
   
 4. H
  Moderator · Nivå 25
  Det låter som mängder med handläggningsfel.

  För det första så skriver man inte i ett bygglov att det inte får byggas närmare gränsen än 4m. I ett bygglov ger man lov för en exakt placering av en byggnad. Om den placeringen är närmare än vad detaljplanen tillåter så måste kommunen informera grannar och ge dem en chans att ge åsikter innan kommunen tar ett beslut.

  Om byggnaden placeras på annan plats än den som anges i bygglovet så är det ett rent svartbygge (små avvikelser på någon cm accepteras som "byggfel").

  Men utöver detta så skall kommunen efter att ha beviljat bygglovet skicka ut det för information till alla grannar. Denna regel är iofs "ny" sedan senaste uppdateringen av plan o bygglagen (PBL). Dvs. bygglov som beviljades för typ 3 år sedan behövde inte skickas ut då.

  Kontakta länstyrelsen igen. Ev. kan man också begära inhibation, det innebär att länstyrelsen kan besluta om omedelbart byggstopp (om det inte redan är färdigbyggt). Att fortsätta bygga då blir ett polisärende.

  Men som jag skrev, låt någon sakkunnig titta på ärendet och se om det är lönt att bråka. För om sannolikheten är stor att de trots allt får ett bygglov senare, så är det bara slöseri med energi att bråka.
   
 5. H
  Medlem Nivå 1
  Tusen tack igen!
  En sakkunning var hittar man det? Menar du på länsstyrelsen? Är det egentligen så att det inte lönar sig att strida mot kommunen även om de gjort fel?
  Kommunen "korrigerar" alltså till sin fördel trots att både de o grannarna inte gjort rätt så då måste mina vänner i princip bara acceptera att bli överkörda då?
  Annars om de överklagar så dras ärendet i långbänk till ingen nytta ändå? Finns ingen som kan hjälpa, det är ju uppenbart att huset ligger för nära. Grannarna undanhöll att de skulle bygga ut när vännerna frågade vad som var på gång.
   
 6. H
  Moderator · Nivå 25
  Börja och prata med länstyrelsen. Det är ganska vanligt att bygglov beviljas för bygge närmare gränsen än vad det. planen föreskriver. Och det kan beviljas även om grannar motsätter sig.

  Frågan är om avvikelsen mot det. plan är större än vad som kan godkännas som s.k mindre avvikelse. Är avvikelsen mindre så kommer de att få bygglov till slut.
   
 7. H
  Moderator · Nivå 25
  Är det möjligen så att detta är en s.k "Attefallsutbyggnad", ett relativt nytt påfund?

  En sådan är inte bygglovspliktig, men får inte byggas närmare gränsen än vad det. plan tillåter. Det skulle isåfall kunna förklara den konstiga delen om att kommunen "missat att meddela om 4m gränsen".

  OM en sådan byggs för nära gränsen så är det ett rent svartbygge.
   
 8. I
  Medlem Nivå 8
  Happyheart,
  För att kunna komma framåt med tips kanske vissa saker behöver tydliggöras vad gäller formalian. "Hempularen" utgår i sina svar i mycket från att kommunen beviljat ett bygglov.

  Men finns det och är det ett riktigt bygglov för altan, pool och gång som kommunen beviljat grannen, eller är det bara "något annat" ? Har dina bekanta sett detta och det är det (nummer/referens) som de formellt överklagat till Länsstyrelsen och fått rätt ? Överensstämmer detta bygglov med det som byggts ?

  Jag får känslan av det du skriver att det byggts något och kommunen mest givit riktlinjer för vad som gäller för vad som är bygglovspliktigt och inte, och att dina bekanta klagat hos Länsstyrelsen utan att ha ett konkret (i så fall kanske felaktigt handlagt) bygglov att referera till. Då blir också feedbackvägen tämligen uddlös - kommunen har egentligen aldrig tagit något beslut som kan vara föremål för omprövning o.s.v.

  Betänk att altan (om den är låg), gång o.s.v. som "hempularen" skriver oftast inte är bygglovspliktigt och får anläggas ända intill tomtgräns - om inte detaljplanen säger något speciellt. Och är det ett sådant "bygge" finns inget som kommunen formellt behöver bevilja, och inget som de formellt behöver göra om. Sedan kan man ha åsikter om det i alla fall och t.o.m.få medhåll från handläggare på LS o.s.v. Men det ändrar tyvärr inget i sak.

  Således: Försök få en kopia på bygglovet, kolla så det stämmer med vad som byggts, beslutet från LS och allt skriftligt för att sakligt försöka förstå gången och var det gått snett. Det är bara om dina bekanta är konkreta och torrt sakliga i sin input till kommunen som de kan ha en chans att få något konkret tillbaka ur "processen".
   
  Redigerat 8 maj 2015 08:13
 9. H
  Medlem Nivå 8
  Vad är det egentligen de har byggt ut? Huset? Eller är det i form av en altan?
   
 10. H
  Medlem Nivå 1
  Tack alla för er respons och tips! Jag kan inte alla detaljer i bygget så därför kan jag inte ge helt korrekt bild över situationen! Men vad jag förstått så blev inte mina bekanta
   
 11. H
  Medlem Nivå 1
  Mina bekanta blev inte tillfrågade vare sig av kommun eller grannar om det var ok med altan utbyggnad, det är alltså en inglasad altan som byggts med tillhörande gångbro runt altan och hus. När grannen röjde bort träden mellan de och mina vänners hus frågade mina vänner vad som var på gång. Då sa grannen att de bara ska "snygga till lite med en trappa ned".....men några dagar senare satte det upp pålar och började bygga en glasveranda/altan med gångbro runt. Om kommun el granne hade frågat om lov först hade läget varit annat, men inte ett ord, och när grannen fick förfrågan av mina vänner undanhölls de verkliga planerna.
   
 12. J
  Medlem Nivå 1
  Är det så att kommunen kan bryta mot alla lagar i PBL och andra tillhörande lagar utan några konsekvenser annat än att man möjligtvis får en pekpinne från JO eller en överinstans? Det skrivs om en massa lagar, men inga följs egentligen till pricka från kommunens sida. Varför då ha lagar som inte behöver följas?
   
 13. L
  Husägare Nivå 4
  Enkel fråga - hur nära tomtgränsen har grannen egentligen byggt denna "gångbro"? Jag antar att grannen fortfarande befinner sig på sin egen tomt? Kunde vara intressant att veta om gångbron ligger kloss mot tomtgränsen, eller 3,9 meter ifrån. För många gånger handlar det mer om sura, missundsamma gnällspikar till paragrafryttare som inte vill nån förändring i sitt grannskap alls och som gärna skulle förbjuda allt kring sin egen tomt med en radie av en kilometer om de bara kunnat... Säger inte att dina vänner är såna, men den faktiska överträdelsen i centimeter räknat är faktiskt intressant.
   
 14. H
  Moderator · Nivå 25
  Nej, inte generellt. Ex. Ekerö kommun blev "bestraffade" för några år sedan genom att länstyrelsen drog in deras rätt att besluta i bygglovsärenden. Då var det så att en väldig majoritet av de bygglovsbeskut som överklagades blev ändrade av länstyrelsen. Det normala i landet är att typ 10% av alla fattade beslut visar sig felaktiga vid överklagande. I Ekerö ändrades typ 75% av alla fattade beslut. Kommer inte ihåg de exakta siffrorna men förhållandet var ungefär så.

  Men det finn några fall varje år där kommunen beviljar ett bygglov, som rivs upp efter att huset är byggt. Och där kommunen misslyckas med trixande med det. planeändring osv. Huset får rivas och kommunen blir då skadeståndsskyldig gentemot den som fått bygga på felaktigt bygglov.
   
  Redigerat 9 maj 2015 09:45
 15. H
  Medlem Nivå 1
  Ja finns många gnällspikar men tycker nog inte det gäller i detta fallet, på sina ställen är nybygget ca 3,10 Cm nära mina vänners tomtgräns. Det är också en höjd skillnad så grannens hus ligger högre än mina vänners.
  Som "Jargong" uttrycker det, just så känns det, men som sagt både jag och mina vänner är inga experter eller vana vid sådan här situation så därför tacksamt att höra era råd och erfarenheter.