Byggahus.se

Grannar patrullerar område för att slippa stöldligor

7k läst  47 svar

Status:
Stängd
 1. HasseTeknik
  Medlem · Nivå 14
  Nej, krass marknadsekonomi ( bra eller dålig) visar att om det inte finns kunder, så finns heller inget utbud.
  Sedan kan man diskutera varför efterfrågan finns, men i grunden är det kapitalismen, som styr.
   
 2. Nötegårdsgubben
  Husägare · Nivå 16
  Självfallet krävs en efterfrågan för att skapa en marknad, men att tro att man kan trycka ned efterfrågan så mycket med moralistiskt tryck och repressiva lagar att nettot blir positivt är naivt. Vi lyckas lika dåligt med narkotikan idag som USA gjorde med alkoholen på 20- och 30-talen.
   
 3. Appendix
  Husägare · Nivå 9
  Det är väl bara googla. Jag ska inte behöva vara din sökmotor när det finns all världens kunskap vid dina fingertoppar :)

  Jag tror inte kriminaliteten lever på att några köper billiga varor. Kriminaliteten lever på socioekonomiska klyftor.
   
  • Laddar…
 4. Appendix
  Husägare · Nivå 9
  Faktum är att Sverige i princip är enda landet i västvärlden som inför hårdare narkotikalagar. Vi tror som de asiatiska länderna att hårda straff är lösningen.

  Tillochmed i USA börjar man inse att hårda straff bara drabbar de som kommer från socioekonomisk utsatta områden (där företrädesvis migranter bor) och förstärker rasism och utanförskap.

  Sen skiljer Sverige inte på "mjuka" och hårda droger. Vilket gör att vi straffar de som begår relativt enkla brott väldigt hårt. Speciellt i jämförelse med vår undfallenhet att lagföra sexualbrott och andra personbrott på grund av att resurser saknas.

  Det är en komplex frågeställning hur man ska hantera brottslighet och det är bara att konstatera att de som hämtar sina fakta från Aftonbladet/facebook ofta har en väldigt snedvriden syn på rättsväsendet jämfört med aktuell forskning.
   
 5. Appendix
  Husägare · Nivå 9
  Ser du bor i Knivsta. har hört att det börjar bli rätt stökigt där inne runt centrum/station. Hur ser du på det?
  Vad finns det för bakomliggande orsaker?

  Många vill ju utmåla den orten som "inte uppsala". Men verkar importeras uppsalaproblemen i rask takt. Exv den dåliga ekonomin i kommunen vilket gör att familjer på glid inte får stöd (Vilket i mina ögon är en grundläggande orsak till att kriminalitet och stök uppstår)
   
 6. HasseTeknik
  Medlem · Nivå 14
  Ja, som jag skrev utan kunder finns ingen försäljning. Problemet löses alltså genom att ta bort efterfrågan! Att det sedan är betydligt lättare sagt än gjort är jag fullt medveten om. Antagligen bottnar det mesta i att folk inte tycker sig ha ett bra liv, vare sig det handlar om att inte ha pengar till det man vill ha eller att livet saknar innehåll även om man har mer än tillräckligt med pengar.
   
  • Laddar…
 7. F
  Medlem Nivå 6
  Klurigt. Å ena sidan - ingen har ju något negativt att säga om farsor/morsor på stan och denna grannsamverkan har ju tydliga paralleller till den verksamheten. Å andra sidan är det inte långt till att dessa grupper tycker att det är en bra idé att också beväpna sig. Jag vet inte om jag skulle vara tryggare med att hämta ved i lidret en sen kväll om jag visste att Benke "skjutjärnet" Svensson gled runt i natten med sin hagelbrakare.

  Principiellt tror jag att proaktiva åtgärder är att föredra framför reaktiva. Exempelvis mindre ojämlikhet i samhället, större rörlighet över samhällsklasser, synliga kvarterspoliser i stan. Reaktiva åtgärder som längre/hårdare straff är mer eller mindre verkningslöst.

  @Appendix hur kommer det sig att du säger emot dig själv?
  Detta ovan är ju helt emot följande:

  @Appendix igen:
  Så varför skrev du det som finns i mitt första citat av dig? Vi verkar ha liknande syn. (Men jag tror att kriminaliteten faktiskt tjänar stort på försäljning av illegala varor.)

  @Nötegårdsgubben
  Man kan tycka vad man vill om legalisering av narkotika, men i nuläget med den lagstiftning vi har så är det förstås så att en sänkt efterfrågan skulle påverka lönsamheten hos kriminella gäng.
   
 8. S
  Medlem Nivå 1
  Fråga helt utan undertoner - vill bara förstå hur många tänker:

  Vilka alternativ ser Du till ”egen patrullering” i beskrivet läge? Låt oss utgå från att alla aktiviteter sker med största respekt för lagen! Kan förstå om Du Hempularen är orolig för folks kunskap om t.ex. hur o när envarsgripande får utföras.
   
 9. MathiasS
  Medlem · Nivå 25
  Alternativ - ”gated communities”. Svårt att bygga i efterhand bara.
   
 10. Nötegårdsgubben
  Husägare · Nivå 16
  Oavsett lagstiftning skulle förstås sänkt efterfrågan på narkotika påverka lönsamheten hos dem som distribuerar den. Och den vägen kan man ju förstå att man försöker välja. Synd bara att den skapar död och misär. Men det kan man kanske ta så länge man upplever sig göra det moraliskt och politiskt rätta.
   
  • Laddar…
 11. Nötegårdsgubben
  Husägare · Nivå 16
 12. B
  Medlem Nivå 1
  Intressant diskussion, verkar avspegla svenskt samhälle i stort just nu. Man skulle kunna sammanfatta det med att det verkar finnas två grupper svenskar. De som inte tycker att det hela inte är något större problem och som gärna tar till sig vad t.ex. regeringsföreträdare och massmedia (MSM) kommunicerar. Den andra gruppen, som jag misstänker är den som ökar i storlek, ser dagens ökande samhällsvåld (bilbränder, skjutningar, våldtäkter m.m.) som ett stort och ökande samhällsproblem, mycket utifrån egna upplevelser av detsamma.
  Jag har kanske lite problem med att förstå viljan att förminska eller bortse från problem som för närvarande ökar. Min erfarenhet är att det sällan löser några problem om man bara blundar för dem.
  Har lite kontakt med Brasilien, där finns numera, förutom de mindre som funnits länge, Gated Communities med närmare en miljon boende som t.ex. har egna universitet. Jag har faktiskt svårt att se varför Sverige inte skulle gå en liknande utveckling till mötes, om ingen förändring av dagens politik görs. Hoppas förstås att jag har fel.
   
 13. T
  Medlem Nivå 6
  Se statistik för "vardagsbrott", Sverige är ett laglöst land. Själv har jag gett upp planerna för att på ålderdomen dela min tid på två orter. Stuga i fjällen byggd till ingen nytta...
   
 14. J
  Medlem Nivå 4
  Jag har flyttat ifrån staden till en ort det är riktigt dyrt att bo. Det är enda räddningen i dagens klass-Sverige (skapat under lång tid främst av sossarna). Sverige har blivit förstört.
  Det kommer bara bli värre och värre då de flesta svenskarna är hjärntvättade av Jan Helin.
  Rädda er ni som kan!
   
 15. Gammelnörden
  Medlem · Nivå 13
  Nu skall ju Byggahus-trådar inte handla om politik, men jag blir förbannad när man (av okunskap?) "smyg-propagerar" halvsanningar och rena lögner. :mad:

  Sedan EG blev EU med Maastrichtfördraget 1992 har Sverige i den ekonomiska politiken underordnat sig EU:s åtstramningspolitik. Detta är ursprunget till det som kallas ”reformering” av pensions- och socialförsäkringssystem och arbetsrätt, omfattande uppsägningar av anställda inom offentlig sektor och koncentration av offentlig verksamhet i namnet av rationaliseringar och kostnadsbesparingar. Instrumentet för denna nedskärningspolitik är de budget- och utgiftstak som övervakas av EU och som tillämpas i staten, landsting och kommuner.

  Nyheten som försvann i de högerstyrda medierna;
  Det handlar om den OECD-rapport från 1992 som med kraft varnade Bildt-regeringen från att genomföra de planerade marknadsreformerna av den svenska skolan. En rapport som ”försvann” och som inte ens diariefördes i Sverige.

  OECD framhåller i rapporten att den svenska skolan hade såväl hög kvalitet som hög grad av likvärdighet och ställer sig frågande till att göra så genomgripande förändringar i ett system med så goda resultat. Rapporten varnar för att marknadsreformerna kan leda till ökad segregation och kritiserar förfarandet att driva igenom så långtgående reformer utan grundlig utredning. Regeringen Bildt lyssnade inte på varningarna – skolan skulle bli en marknad – och rapporten försvann.