Byggahus.se

Grävde för fiber på grannes tomt utan medgivande

 1. B
  Medlem · Nivå 5
  Det som jag frågar om i startinlägget.
  Skulle kanske avlutat med ett frågetecken.

  Det allt handlar om är väl mest att jag känner mig som en idiotgranne som kört över de andra och nu vill hjälpa dom som kanske inte fixar det här med nya kommunikationsvägar.
  Att det är en kommunikationsmiss är jag väl medveten om och jag är även medveten om att grannen inte skulle begära handräckning för det här. Mer är frågans natur om någon saboterar din fastighet vilka lagar och regler har du att luta dig mot.
   
 2. M
  Medlem Nivå 2
  Ja, kanske ;) tolka det dock som det var en fråga grannen hade till dig.

  Hursomhelst, om någon saboterar din fastighet så är det handräckning via Kronofogdemyndigheten som är den juridiska vägen att gå.

  Visst kan du komma med förslag till grannen hur det skall rättas till men i slutändan är det grannen som måste meddela dig vilken lösning han vill se på det.
   
 3. A
  Medlem · Nivå 19
  Grannen kan kräva att att fiberslangen som är nedgrävd tas bort och det återställs utifrån att grannen inte skrivit under något avtal, alternativt godkänner och skriver under ett avtal om att förläggningen är godkänd troligtvis med någon form av ekonomisk engångskompensation av några tusenlappar. Rent generellt vill man inte gräva på grannfastighet (vanlig bostadsfastighet) om det det inte görs samförläggning av fiberslang.
  Att godkänna nuvarande lösning innebär för din granne också en skyldighet att iakta försiktighet gällande avgrävning av "din" fiberanslutning.
  I detta fallet där det finns andra lösningar med rimliga kostnader är sannolikheten minimal att Telia skulle kunna få ledningsrätt.
  Sedan kan man alltid förhandla andra lösningar, men dem lämnar jag till dig, grannen och Telia att diskutera.

  Sedan en annan fråga till dig, har inte du godkänt gjord projektering och sett hur entreprenören skulle gräva?
   
 4. Nötegårdsgubben
  Husägare · Nivå 18
  Jag skulle säga att det är entreprenören som gjort fel, men i Telias namn. Telia har också gjort fel i sin bristande koll på sina medgivanden. TS har i värsta fall varit för ivrig, det är inte hans sak att ansvara för hur fibern kan/får dras på annans mark.

  Dock är ju återställandet ganska enkelt, lite gräsfrö och regelbunden vattning i några månader, så det kanske TS kan fixa hur som helst, som god granne.

  Vad gäller grannens möjlighet till ekonomisk ersättning är den rätt låg. Men det finns som andra sagt ett vapen att nyttja i form av att kräva att fibern tas bort om man inte kommer överens. Ett tomt hot kanske, men ändå. Tanken är då att grannen kräver att få fiber indraget till sig inom viss tid samt en liten rabatt på priset mot att Telia ges ledningsrätt för ledningen in till dig.
   
 5. A
  Medlem · Nivå 19
  Nja, behöver inte var "entreprenören" eller den som gräver. Vi vet inte hela sanningen utifrån ts beskrivning, men normalt vid Telia Öppen fiber som jag tolkar att detta är så:
  • Kund beställer fiberanslutning
  • Projektering görs gällande grävning och installation i fastigheten
   Här godkänner kunden grävning på egen fastighet och även att det inte finns något speciellt i marken som man behöver ta hänsyn till t.ex. bergvärmeslangar, egen el inom fastighet, etc.
  • Projektering innehåller oftast även delar på allmän mark där t.ex. en kommunen ger generellt godkännande projektet eller specifikt beroende av förutsättningar
  • Sedan kommer man att utföra grävning på fastigheten utifrån gjord projektering som är godkänd av kund och underskriven.
  • Resten hoppar vi över då det är vi står nu i tråden.
  Det kan då vara två olika företag som utför projektering respektive grävning beroende av projektupplägg, men ytterst är det Telia en kund har avtal med och är ts/grannens motpart om man vill driva frågan vidare.
  Så i ts fall ska allt här regleras i samband med projektering, godkännande och ev. upprättande av avtal om man gör avvikelser gällande förläggning på annans mark.
   
 6. C
  Medlem Nivå 5
  Du själv som ställt till det.
   
  • Laddar…
 7. A
  Medlem · Nivå 19
  Inte juridiskt, men att gräva så nära en häck är inte att rekommendera, ska t.o.m. inte göras:
  • Riskerar att förstöra rotsystem på buskar/träd, vid träd ska man försöka gå utanför kronan vilket kan vara svårt men det är rekommendationen (Robust fiber)
  • Men framför allt om man i framtid vill ta bort häcken är risken stor att skada fiberförbindelsen
  Att rekommendera är att gå ca 0,5 från en häck gärna mera upp mot 1 meter.
   
 8. B
  Medlem Nivå 3
  Jag hade ett liknande, fast motsatt problem - min granne ville ha fiber, som skulle dras över min fastighet. Dock i luften. Jag erbjöds 1000 kr i ersättning för intrånget (alltså, inte själva installationsproceduren, utan för rätten att dra ledningen över min fastighet), men @HerrOso som är hyfsat juridiskt bevandrad menade att i detta fall var 1250 kr den "rimliga" ersättningen. Jag vet inte om ersättningen borde skilja sig åt beroende på var ledningen dras.

  Se min tråd om detta: https://www.byggahus.se/forum/threads/grannen-vill-dra-fiber-servitut-eller-ledningsraett.365866/
   
 9. E
  Medlem · Nivå 23
  Tur att du inte är min granne, jag skulle kräva att fibern avlägsnades från min tomt. När det var gjort skulle jag kunna tänkas förhandla om dragningen över min mark. Finge jag ett bud som vore bra nog skulle jag naturligtvis tillåta en ny grävning, för dåligt bud så finge dom gräva runt.
   
 10. Nötegårdsgubben
  Husägare · Nivå 18
  Fast du får nog ett bättre bud om du låter fibern ligga än om du först tvingar bort den för att sen låta den läggas tillbaka. Och grannsämjan är ju enligt TS god, så fullt en så hård lösning ska nog ändå inte behövas.
   
 11. E
  Medlem · Nivå 23
  Det handlar i första hand INTE om pengar/fördelar utan om att man frågar först och har man gjort ett misstag så rättar man till det. När allt är "nollställt" får man börja om från början och göra på rätt sätt.
   
  • Laddar…
 12. A
  Medlem · Nivå 19
  Enskild förbindelse över "vanlig" villafastighet där det finns alternativ lösning med "rimlig" kostnad vill de flesta fiberoperatörer undvika, skapar bara problem med avtal som måste hanteras. Så det är ytterst ovanligt att man vill betala något extra och för att vara tydlig, det finns undantag med de är ytterst på inom tätort. Man hanterar det hellre på allmän mark, oftast kommunägd, där allt finns reglerat utan extra avtal.
  Det som betalas extra för är oftast när stamfiber redan förlagts felaktigt, placering av fiberskåp. etc, som kan ge några tusenlappar extra. Och då får ofta markägaren godkänna att fiberoperatören senare kan söka om ledningsrätt med avtalet som grund. Vissa operatörer har en sådan ruta förkryssat i alla avtalsdokument, så det bör man ha koll på om man tecknar ett avtal. Med ledningsrätt så försvinner avtalets tidsbegränsning.
   
  • Laddar…
 13. A
  Medlem · Nivå 19
  Fungerar inte så i praktiken. Antingen godkänner man och får den ersättning som avtalats.
  Har aldrig sett det alternativ som föreslås att gräva upp och återställa för att sedan förhandla.
   
 14. C
  Medlem · Nivå 17
  Jag tycker en lämplig ersättning är att de kopplar in grannens hus gratis. Win-win...
   
 15. B
  Medlem · Nivå 5
  Detta är det jag tycker med.