Byggahus.se

Gräva vid platta på mark

 1. L
  Medlem Nivå 1
  Denna fråga har ställts flera gånger i olika varianter har jag sett. Ändå blir jag inte riktigt klok på hur jag ska göra i mitt fall.
  Förutsättningar: tegelhus från 1963 med platta på mark. 100 cm hög grundmur i betong, 20 cm hög betongsula. Huset står på sandig mark, ingen lera. Dåtidens dräneringsrör 4-tums rör (tegelrör?) vid sulan enligt ritning. Dock enligt provgrävning på ett ställe är röret högre upp: underkant av röret vid sulans överkant. Den rördel som syntes vid provgrävning såg intakt ut. Jord intill husgrund. Under jorden är det sand.
  Målsättning: ta bort jord och ersätta med dränerande material och lägga betongplattor överst med avrinning ut från grunden.
  Fråga: jag antar att det optimala är att gräva ner till betongsulans underkant och ersätta all sand som har kontakt med betong med makadam, vilket innebär att gräva ner drygt en meter. Under betongsulan vet jag inte om det är sand eller grus just nu. Frågan är, kan jag gräva grundare än beskrivet tidigare och ändå få ett fullgott resultat? T.ex. två alternativ:
  1. gräva bort jordskiktet och någon decimeter till, sedan fiberduk, makadam och plattor. Grävdjupet blir då ungefär 40 cm, vilket är ovanför dräneringsröret.
  2. gräva ner till dräneringsröret så att halva röret blottas, sedan fiberduk, makadam och plattor. Grävdjupet blir då ungefär 80 cm, beroende på hur djupt röret ligger på olika ställen.
  Tack på förhand!
   
 2. T
  Husägare · Nivå 3
  Hej.
  Det räcker gott att göra enligt alternativ 1. Gräv bort jord och ersätt med makadam, typ 8-16 eller 11-16. Toppa med några centimeter 2-5 som du lägger plattorna i. Jag ser dock inte nyttan med att lägga fiberduk på sanden. Det är ingen fara om lite makadam eventuellt sjunker ner i sanden, men se till att allt är packat innan du lägger plattorna. Har du möjligtvis rikt med rötter av ogräs i sanden kan det kanske vara av vikt, men annars är duken mer en broms för vattnet och även en fin "armeringsmatta" för framtida fröogräs att sätta sig i så att rensning blir onödigt svårt.