Byggahus.se

Gräva ner inkommande el, vem står för kostnaden?

 1. S
  Medlem · Nivå 12
  Tveksam till att nätägaren vill skapa en ny anslutningspunkt till dig på annan tomtägares mark, dessutom blir det 200 meter onödig kabel som går fram och sen tillbaks igen.

  Jag förstår att du har svårt att se fördelarna, din el har kanske funkat i alla tider osv men man kunde kanske lägga lite extra krut på att på fasadskåpet så diskret som möjligt, fälla in det och kabeln i väggen och i samma kulör som huset tex på baksidan av huset?
   
 2. T
  Medlem · Nivå 10
  Vid användade av ledningsrätt som är ett "intrång" i äganderätten, finns krav på att minimera intrånget så mycket som möjligt. Att då göra en lösning som elbolaget sannolikt avråder från blir nog svårt.

  Att använda ledningsrätt för att stormsäkra en abbonent ägd ledning, genom att "skövla" en bred kraftledningsgata blir nog svårt att motivera.
   
 3. A
  Medlem Nivå 1
  Ja, jag vet att bolaget förmodligen kommer att driva igenom det så. Men då var min fråga om jag dessutom behöver stå för en del av kostnaden, som jag skulle slippa om jag fick det som jag ville ha det. Så som det ser ut idag.
   
 4. A
  Medlem Nivå 1
  Och till Tobbe. Det handlar om kanske tre träd som ska bort. Ingen ledningsgata direkt. Virkesträd är det heller inget tal om, asp och ask tror jag. Jag tror inte skogssällskapet skulle bry sig om det.
   
 5. KnockOnWood
  Husägare · Nivå 25
  Nu har vi bollat argument både hit och dit och fått frågan belyst på alla upptänkliga sätt.
  Och allt under ett enda sommardygn. Tur att vi inte har några trädgårdar att sköta ;)


  Det finns ju många intressanta vinklar, inte minst den lilla människan mot det stora multinationella kraftbolaget.

  Hoppas nu att anma00 håller oss uppdaterade om hur saken utvecklar sig!
   
 6. A
  Medlem Nivå 1
  Det lovar jag att göra, jag kommer att skriva när det händer något nytt! Tack än en gång till alla som tagit sig tid med sina funderingar!
   
 7. T
  Medlem · Nivå 10
  En grej som ingen nämnt i tråden är dom eltekniska aspekterna på 200 m extra ledning. Det ger högre impedans (förimpedans + huvudledningsimpedans). Detta medför att spänningsfallen blir större vid belastning samt att det kan bli svårt att uppfylla utlösningsvillkoret vid långa gruppledningar eller vidarematningar till uthus (kan kräva grövre kablar eller lägre Säkringsstorle) . Spänningsfallet gör elmatningen mer störningskänslig till t.ex hemelektroinik när större motorer eller värmekällor startar.

  Skulle du ev behöva beställa en storlek större huvudsäkringar, då risken stor att du betala en omprojektering av anslutningen för att dagens normer på spänningsfall och utlösningsvillkor skall vara uppfyllda även efter uppsäkring
   
 8. B
  Medlem Nivå 3
  Att gräva ned ledningen kräver ledningsrätt - kostar mycket pengar...
  Du kan roa dig med att kontakta kommun och lantmäteri/IM om ditt el-bolag sökt ledningsrätt för det de avsergöra.
  Om inget annat blir fråga grus i maskineriet och köper dig därmed tid.
   
 9. M
  Medlem Nivå 1
  Det finns ett par andra aspekter på det hela också, den lösning du har idag är olaglig, i och med att ledningen från din mätare in till ditt hus passerar över annans mark (alla ledningar efter ditt mätarskåp är dina, liksom också själva mätarskåpet, elnätsägaren har ansvar för ledningen in i ditt skåp, sen tar dennes ansvar slut), det enda undantag som finns i ellagen om detta gäller lantbruksfastigheter, vad gäller en sådan kan man få ha en ledning som går över annans mark.

  Om vi sen leker med tanken att elnätsägaren för att låta dig ha kvar luftledningen in i ditt hus men i alla fall göra det lagligt, låter flytta stolpen med ditt mätarskåp så att den står på din tomt (den kommer inte att hamna i tomtgräns, för det måste finnas plats för ett stag så att stolpen inte trillar omkull), så kommer du att tvingas skaffa kompetens för att besikta och underhålla denna stolpe med tillbehör, vilket skall ske med vissa intervall, denna kunskap kan du köpa av företag som utför sådan här besiktning, men det kommer att kosta en del.

  Ett mätarskåp borde gå att gömma undan på ett vettigt vis, eller kanske kunna placeras på en annan byggnad på tomten om det trots allt skämmer platsen på huset där det monteras, om skåpet kan placeras på en annan byggnad så blir det ju visserligen längre att gräva och en längre kabel in till huset, men det kanske man kan förhandla om med elnätsägaren, eventuellt göra en deal där dom gräver och står för kabel, men du får ta dit någon som gör jobbet.

  Vår policy i sådana här fall (jag jobbar på ett elnätsföretag), har varit lite annorlunda, om vi satt upp ett mätarskåp så ha vi också ordnat den nya kabeln in till kundens elcentral, dock så att kunden fått acceptera att ha skåpet på ett ställe där det är smidigast för oss att ansluta, vi har alltså inte grävt ner en massa extra kabel inom kundens anläggning.
  Om du kan acceptera att ha skåpet på en annan byggnad så borde man ju som sagt kunna bjuda på kabel motsvarande det som skulle gått åt in till där man ville sätta skåpet från början.
   
 10. S
  Medlem Nivå 4

  Alternativ

  Jag hade tur och fick allt gjort hela vägen pga krav om samma kabel hela vägen, nu handlade det om 20 meter. Men grannen hade inte samma tur men då dom la rör för fiber samtidigt kunde han ta det på ROT så han hyrde minigrävare, elbolaget stod för kabel och elektriker på ROT. I slutänden vart det bra i och med att värdet på fastighet höjs lite med fiber också :surprised:) man måste se helheten. Men visst ,,,, vill du inte så kan dom inte tvinga dig och dom får heller inte skapa olägenhet i och med detta.
   
 11. B
  Medlem Nivå 3
  Det är ytterst tveksamt om nätbolaget kan kräva att du skall bygga om din el-anslutning...

  Det är el-bolaget som vill göra en förändring, och då måste väl rimligtvis den kostnaden då också falla inom/på deras investerings- och underhållsbudjet?

  Tycker du skall stå på dig om att om de vill göra om så skall de också stå för ansluntningsarbetet och de därvid kommande kostnaderna; du har ju en mätare som -de- vill byta, -och- flytta.

  Gällande kommentarer angående anslutningspunkt på annans mark, med mätaren placerad på annans mark, jo då så hade vi det mellan tre fastigeter; så sånt förekommer (i vårt fall Vattenfall).

  Jag är alltså synnerligen tveksam till om el-bolaget får bygga om din el-anslutning och sedan lämna den oansluten menandes att du skall själv kosta på anslutning till den nya mätarplatsen...

  Ser att de flesta kommentarer faller utanför din fråga.
  Trodde jag skrev en inlaga om att skapa grus i maskineriet för att köpa tid, tid du kanske behöver för att reda ut vem som skall stå för vilka kostnader.
  Begär du kontroll av ledningsrätten, att bolaget verkligen har det, så stoppar du upp processen ett tag.

  Ledning i backen må anses bra, men jag gillar det -inte- ! Gräver man av den kabeln blir det -dyrt- ... o gräver på sin tomt gör man ju då o då av div., skäl.

  Stå på dig!
  Ifrågasätt detta med de antytta(?) kostnader som de antyder(?) kommer att pådyvlas dig!
   
 12. Tigersågen
  Medlem Nivå 6
  Har förståelse för TS ovilja att ändra på något som fungerar bra. Om man har en gammal fastighet tidstypisk så blir det fult att montera ett mätarskåp samt ha en utvändigt dragen kabel på fasaden upp till nocken, förmodligen är elcentralen placerad på vinden. Att ha mätarskåpet på väggen kan även hindra framtida utbyggnader eller renoveringar av fasaden om det blir aktuellt.

  Jag är uppväxt på en lantbruksfastighet och jag minns att från början så satt mätarskåpet på ladugården dit luftledningar gick, sedan gick ent luftledning vidare till boningshuset. Någon gång på slutet av sextiotalet handgrävde farsan så att en markkabel kunde läggas mellan ladugården och boningshuset, senare försvann luftledningarna helt och idag är mätarskåpet på en stolpe ca 30 meter från huset. Markkabeln går i trädgården vilket är en framtida risk om någon skulle hålla på med grävarbete, t. ex plantera fruktträd.

  Visst var det skönt att bli av med luftledningarna, från början tror jag det var blanktråd med porslinshållare, vilket var en allvarlig risk, tror att det vid något tillfälle försvann. När åskan gick så var det lite otäckt med luftledningarna minns jag, så sammantaget är markledningar att föredra även om det finns nackdelar.

  Gamla hus med luftledningar kommer i framtiden att bli eftertraktade vid filminspelningar som skildrar en svunnen tid, tänk på det :).
   
  Redigerat 30 jun 2013 09:41
 13. snuttjulle
  Medlem · Nivå 11
  En variant för att slippa mätaren på huset borde vara att sätta det på en kort stolpe och köra nergrävt från den.
  Detta löser ju inte problemet med att elverket vill tvinga TS till att betala för ledningen inne i huset.
   
 14. B
  Medlem Nivå 6
  Kanske ska göra ett förtydligande, det normala är att ägogränsen är vid mätaren men det behöver inte vara så. Finns flera exempel på detta. I ts fall så ser jag det inte som helt självklart att ts äger ledningen efter mätaren då den går över annan fastighet , jag vet att energimarknadsinspektionen i liknande fall har bedömt det som att ledningen tillhör nätägaren då det är dom som har nätkoncession.