Göra om till villa till HVB hem?

2k läst  13 svar

 1. J
  Medlem Nivå 1
  Hej!

  Någon som vet vad som krävs för att få öppna ett HVB hem i en villa?
  (Den ligger på landet utanför tätbebyggt område).
  Alltså hur kommunen ser på det. IVO's del är en sak.

  Vad krävs för bygglov, krav på ventilation, brandskydd osv.
  Nu pratar vi max 7-8 boende ungdomar.
   
 2. Stefan N
  Verktygstokig · Nivå 18
  Är nog olika mellan kommuner, här krävs tex att det finns automatiskt brandlarm kopplat till SOS.
   
 3. U
  Medlem Nivå 2
  Har hyfsad koll då jag jobbar med detta. Tyvärr skiljer det sig väldigt mycket beroende på kommun, dvs svårt att planera för dessa verksamheter då förhållandena kan variera från kommun till kommun. Ventilationskraven har ökat och kopplas till brandskydd bl.a. Gällande Brandskydd krävs ett underlag från Brandingenjör i samband med ansökan om ändring av verksamhet om det inte bedrivits liknande verksamhet i fastigheten innan. Här fokuseras bl.a. på att det från varje boenderum ska finnas två utrymningsvägar, krav på Brand klassning i utskick och dörrar i 15,30 kr 60 min beroende på hur många personer som vistas i fastigheten samt larm, i vissa fall direkt till SOS. Vidare beror åtgärder på vilken typ av verksamhet som avses att bedrivas. Ex vård och behandling, barn lr vuxna lr tex ensamkommande. Bygglovet är också avhängigt av den typ av verksamhet som ska ske i fastigheten, tex ensamkommande anses inte vara vård generellt men om det handlar om ungdomar med större vårdbehov tittar kommunen på tex trafik, handikappanpassning mm.
  Så kortfattat är det inte helt enkelt att få bygglov även om det är utanför detaljplan men oavsett är det ofta kostsamma åtgärder som krävs för denna typ av verksamhet. /Ulf
   
 4. P
  Medlem · Nivå 5
  Hej Johle9! Jag känner inte till om det finns några särskilda byggnadsregler för HVB hem, Utom förstås att boendemiljön måste var allmänt sett lämplig och godkännas av socialnämnden. Utan byggnader indelas byggnadstekniskt i antalet bostäder som ryms inom väggarna. Och om barnen eller ungdomarna tas om hand inom familjens dörr och hem skulle det tekniskt kunna räknas som en bostad för en (stor) familj. Alltså en vanlig villa. Men ju fler bostäder desto fler regler. Det är ju inte bara brandtrappor och utrymningsvägar det handlar om. Utan också kökets IM-kanal och våtrumsklasser och sådant. Sedan får man inte glömma utemiljön. Framkomlighet. Garage för transportfordon. Markavlopp. Enklast är nog att få tag på någon fastighet som redan fungerar som boende eller logi. Och allra viktigast är nog den sociala hemmiljön förstås. Och tillgång till skolor, praktikplatser och arbetsplatser. Och lokaler och inrättningar där unga och vuxna kan umgås på ett naturligt sätt. Finns det fotbollsklubb i närheten? Det borde vara ett plus! Men så räknas det förstås inte. Med vänlig hälsning; PerOF
   
 5. J
  Medlem Nivå 1
  Tack för svar!
  Men var börjar man?
  Är det till att prata med bygglovshandläggaren i kommunen?
  Vem tar man hjälp till med att ta fram en brandskyddsdokumentation vilka krav som ställs? Är det kommunen också?
   
 6. U
  Medlem Nivå 2
  Hej du behöver en ansökan om tillstånd hos IVO för verksamheten och bygglov för fastigheten hos aktuell kommun. Socialnämnden har inget att göra med detta. De kommer in när det väl blir en placering. Bygglovet behandlar inte våtrum lr närhet till skola. Oftast är brandskydd den stora delen och kostnaden. Vänd dig till en brandkonsult som tar fram dokumentation som används vid ansökan. En god idé skulle nog vara att vända sig till en bygglovshandläggare och rådfråga denne då det skiljer en del mellan kommuner hur man ser på denna typ av verksamheter.
  Slutligen bör man ta sig en funderar på att ge sig in på detta område. Det finns i vissa delar en överkapacitet av hvb, särskilt inom migration och därmed en prispress. Men TS har säkert redan kontakt med någon som ska driva verksamheten och det var ju inte TS fråga heller.. Lycka till!
   
 7. KnockOnWood
  Husägare · Nivå 25
  Varför är brandskyddet så viktigt för HVB-hem?

  Är det pyromaner som skall hysas in eller?

  För övrigt har det ställts krav att hem för barn och ungdomar,
  svenska eller migranter, skall vara rök- drog- och spritfria.

  Inte tillåter vi väl våra egna barn att röka, braja och supa i sina rum?
   
 8. U
  Medlem Nivå 2
  Brandskyddet klassas efter målgruppen, orsaken till att de bor de men i första hand deras förmåga att kunna utrymma vid brand samt att andra i samma boende inte ska drabbad vid brand. I detta fall (HVB)heter den vk 3b men även hotell, vandrarhem, sjukhus klassas efter dessa regler. Vårdavdelningar på sjukhus kräver bl.a. Sprinklersystem.
   
  • Laddar…
 9. R
  Medlem · Nivå 8
  När det är en verksamhet och inte i en privatbostad så blir det andra regler. Det är framför allt det som är skillnaden mot dina egna barn. (och brand kan uppstå av andra orsaker än vad ungarna gör på rummet...)

  Det är Inte specifikt för HVB. Något i stil med att man upplåter boende för mer än x personer. Var en våg av små B&B som stängde när reglerna skärptes. (lag om skydd mot olyckor?, i vart fall något regelverk som ligger under MSB)

  Precis som det t.ex. kommer hälsovårdskrav att följa i köket. Du är fri att matförgifta dig själv i ditt eget hem, men samhället lägger sig i att du inte skapar risker för andra.
   
 10. P
  Medlem · Nivå 5
  Under kriget hamnde 100.000-tals krigsbarn i familjehem. Det här var i och för sig små barn med adresslappar på bröstet. Och jag är nästan säker på att såna här familjehem räknas byggnadstekniskt som ett vanllg bostad för en- till två familjer. Familjehem är en gammal boendeform om man får säga så som bland annat svenska akademiens ledamot Harry Martinsson vittnat om. Gruppboende är en annan sak. Och då är det brandtekniska regler som gäller. Och dom krigsbarn som kommet idag är många av dom unga vuxna. Jag kan tänka mig att de hamnar i både familjehem och gruppboende beroende på. MVH, PerOF
   
 11. U
  Medlem Nivå 2
  Ja det stämmer att det är skillnad krav på fastigheter på familjehem och Hvb. Familjehem är och ska vara familjelika förhållanden och där ställs inga utökade byggnadsmässiga krav utan är samma som för en vanlig familj. Mitt svar handlade om hvb och det var det som TS frågade om. Med vänlig hälsning, Ulf
   
  • Laddar…
 12. M
  Medlem Nivå 1
  Lite sent ser jag men du behöver ett stort hus, en brandskyddsfirma måste skriva en brandskyddsbeskrivning kostar runt 50.000kr. Alla boenderum skall vara brandklassade i 30 minuter. Är det 2 våningar skall det vara brandklassat i 60 minuter mellan våningsplanen. Varje våningsplan skall ha 2 utrymningsvägar(inte varje rum)

  Rummen får inte vara för små. Där skall få plats skrivbord, säng, klädförvaring och typ en fåtölj att slappa i.

  Ventilationen måste också brandklassas med brandspjäll vid brandcellens genomgång alternativt att varje rum har en engen ventilation. I boenderummen skall det vara 7l/s per boende + 0,35l/s per m2 golvyta. På ivos hemsida finns en del info.

  Måste ha en föreståndare men adekvat utbildning och erfarenhet med målgruppen. Ivos godkännande och granskning tar ca 1 år pga köer. Det finns även reglen för hur nära man får vara lantbruksfastigheter dom håller djur. (Googla)

  bygglov för ändrad användning om det inte är ett vårdhem redan. Räkna med grannarnas hat och motsättningar, Kan ta tid.

  Finns massa andra regler med som personlig integritet dvs du får inte tvinga in en 13 åring som avvikit kl 03 på natten i bilen för att köra hem. Måste kunna tvätta själva etc.

  Skall du ha för flyktingar krävs inget bygglov för det innefattar inte vård och behandling dock krävs nog det andra. Brandskyddet kvrävs för det klassas lite som gruppboende.

  Ansökan till ivo måste vara omfattande och min låg på ca 50 sidor med 4-5 bilagor. Tex hur man ska hantera olika saker som skydd och sjukdom.

  Där skall vara tillräckligt många toaletter för att kunna hantera en magsjuka. Tror det var 1 toalett och dusch på 3 ungdomar.

  Folk ser hvb hem som dåligt men det är det inte. Kostar mycket för samhället ja men om dessa ungdomar inte får guidening när dom är unga så kommer det kosta samhället mycket mer i framtiden.

  Lycka till!
   
 13. H
  Medlem Nivå 3
  Fint ska det vara! Gärna lyxutrustade badrum, kök, utomhuspool för relaxing mm mm. Bara att fakturera in omkostnaderna sedan...:)
   
 14. K
  Medlem · Nivå 11
  Lite sent ja.

  Har det inte blivit ett överskott på boende nu sedan regeringen motverkar flödena
   
  • Laddar…

Logga in för att se högupplösta bilder och få möjlighet att ställa frågor. :love: