Byggahus.se

Göra barn arvslösa. :D

16k läst  75 svar

 1. useless
  Självbyggare · Nivå 22
  Du begår inget brott alls. Att ge bort t ex huset i förtid till någon annan än arvingarna är inte heller brottsligt i den bemärkelsen att någon får någon straffpåföljd. Däremot kan gåvan ogiltigförklaras och den som har tagit emot den blir skyldig att ge/betala tillbaks.
   
  • Laddar…
 2. Mikael_L
  Medlem · Nivå 25
  Nu är det ju som sagt rätt meningslöst att ställa den döde inför rätta, eller utdela straff, böter eller skadestånd till denne.
  Så man klarar sig nog. :D :cool:

  Men om man försöker göra sig av med sin egendom till någon, för att därigenom göra någon, eller alla, bröstarvingar arvslösa så kan det justeras sen.

  Det är i Ärvdabalken vi hittar lagrummen.

  7kap
  4 § Har arvlåtaren i livstiden bortgivit egendom under sådana omständigheter eller på sådana villkor att gåvan till syftet är att likställa med testamente, skall i avseende å gåvan vad i 2 och 3 §§ är stadgat om testamente äga motsvarande tillämpning, om ej särskilda skäl äro däremot; och skall vid nedsättning av gåvan motsvarande del av den bortgivna egendomen återbäras eller, om det ej kan ske, ersättning utgivas för dess värde. Vid laglottens beräkning skall värdet av den bortgivna egendomen läggas till kvarlåtenskapen.

  Vill bröstarvinge mot gåvotagare göra gällande rätt som avses i första stycket, skall han väcka talan inom ett år från det bouppteckning efter arvlåtaren avslutades. Försittes denna tid, är rätt till talan förlorad.

  Var vid dödsfallet gåvan ej fullbordad, må den ej, med mindre särskilda skäl äro därtill, göras gällande, i den mån det skulle lända till intrång i bröstarvinges laglott.
   
  • Laddar…
 3. harry73
  Allvetare · Nivå 22
  Inte allt ma inte får göra, är ett brott.
   
  • Laddar…
 4. A
  Medlem · Nivå 8
  När det gäller juridik, handlar det inte alltid om brottslingar och offer. Olagligheter sker allt som oftast utan att någon döms som brottsling.
  Ett exempel: Du råkar köra på en bil på en parkering. Detta kommer sannolikt betalas av försäkringsbolag, och du kommer inte att dömas. Ändå får man inte köra på bilar. Det ses som en olycka. Om du däremot kör på en bil med uppsåt, eller avsikt att skada denne kan du bli dömd.
  Att ge, eller ta emot pengar skulle sannolikt inte heller ses som brottsligt, fastän man inte alltid får. Samt att mottagaren kunde bli återbetalningsskyldig.
   
 5. harry73
  Allvetare · Nivå 22
  Det finns mer i ärvdabalken. Framförallt om inte bara faderns arv är med i bilden men även moderns för att fadern fick ett oskiftat bo efter moderns bortgång.
   
 6. Alfredo
  Besserwisser · Nivå 17
  OK, jag frågar en tredje gång. På vilket sätt gör jag någon felaktig, otillåten, "olaglig" eller eljest på minsta sätt juridiskt antastlig handling om jag väljer att spela bort mina pengar med det enda syftet att jag vill göra mina barn arvlösa?
   
 7. Alfredo
  Besserwisser · Nivå 17
  Jag tolkar detta som att du menar att det utan att vara ett brott är något "man inte får göra". Vad är det då som säger att man inte får göra det?
   
 8. useless
  Självbyggare · Nivå 22
  Det är fullt tillåtet. Spelar du bort pengarna så kommer det aldrig att falla in under skrivelsen '...att gåvan till syftet är att likställa med testamente', så det är bara att spela på.
  Ger du bort pengarna till en eller några få personer så kommer dom dock med största sannolikhet att bli återbetalningsskyldiga om någon av arvingarna klagar i tid.

  Så, rent krasst är det inte du som gör fel, utan den som tar emot pengarna...
   
  • Laddar…
 9. Mikael_L
  Medlem · Nivå 25
  Jag får nog krypa lite närmare din åsikt.

  Jag kan inte se att lagen (ärvdabalken) är skriven som att rätten till arv är oantastlig, utan bara att man inte får låta någon annan få (ärva) det som någon arvinge borde fått.

  Dvs att det är fritt att spendera sina pengar och egendom, så länge det inte riktat till någon/några så att det kan uppfattas som ett förtida arv.
   
 10. Alfredo
  Besserwisser · Nivå 17
  Jag tolkar detta som att i varje fall vi tre är överens att det är fullkomligt tillåtet att uppsåtligen göra sina barn arvlösa bara man gör det på rätt sätt. :p
   
 11. useless
  Självbyggare · Nivå 22
  Ja. Kontanter och andra värdesaker är lätta att spela bort... Problemet är att omsätta värdet av huset på något enkelt sätt utan att sälja det och flytta till hyresrätt. Skänka bort/sälja med nåt avtal som gör att man får bo kvar funkar ju bevisligen inte.
   
 12. Mikael_L
  Medlem · Nivå 25
  Jag har i alla fall inte funnit något förbud mot att agera för att göra sina barn arvslösa, sålänge ingen annan får sådan gåva att syftet kan likställas med testamente.

  Dvs, spela bort varenda krona på statliga Svenska spel, så kan man nog vara bombsäker på ingen ens kommer försöka begära av Svenska spel ska återbetala något, det lär (av flera skäl) vara lönlöst.

  Ärvdabalken är en (i min mening) hopplös text att förstå, med sin ålderdomliga juridiksvenska. :)
   
 13. harry73
  Allvetare · Nivå 22
  För att det ska vara ett brott, ska det finnas ett straff för, t ex böter eller fängelse. I ärvdabalken handlar det om att gåvor kan vara ogiltiga, dvs inget straff och därför inget brott. Eventuellt olagligt.
   
 14. Alfredo
  Besserwisser · Nivå 17
  Pantsätt och belåna det så långt över skorstenen du kan innan besöket i Vegas så är du en bra bit på vägen. :cool: Diverse blancolån, snabblån, SMS-lån och andra moderna finansieringsmodeller, så borde man kunna uppnå ett dödsbo som slutar i konkurs. :mad:
   
 15. harry73
  Allvetare · Nivå 22
  Men det är en skillnad mellan att göra sina barn arvlösa och att inte ha något av värde kvar att ärva.
  Kanske den skillnaden inte känns så relevant när man förväntar sig några miljoner men dödsboet bara innehåller tre gamla underbyxor och ett paket flingor.