Byggahus.se

Glipa mellan "källlarväggsisolering" och väggisolering?

 1. D
  Medlem Nivå 1
  Jag funderar på att bygga gjuta betongplatta till ett befintligt garage utan att ha cellplast under och utan sidolelement med ingjuten isolering. Då blir det mindre riskabelt att ta in riktigt tunga grejer i garaget och lättare att sätta tillbaka det oisolerade garage-skal som står där nu när plattan är gjuten.

  Jag vill dock försöka undvika att få en massa onödiga värmeförluster i området mellan mark och väggisolering. Så jag hade det tänkt sätta kapade isodrän-skivor längs ytterkanten på betongplattan när jag gjuter den som når ända upp till överkanten på betongplattan.

  Först hade jag väl tänkt att isodränskivorna skulle ligga kant i kant med väggisoleringen. Då skulle det inte bli något värmeläckage i glipan. Eftersom isodrän i hög grad är kapillärbrytande (vattnet skall visst inte ta sig mer än 15 mm uppåt) så tyckte jag att isodränet skulle kunna ligga kant i kant med väggisoleringen. Men jag tänkte kanske fel här? Kanske har isodränet inte en riktigt hundraprocentig kapillärbrytande effekt varför fukt tar sig upp till väggisolering och reglar? Kanske bör man ha tjärpapp eller plast i skarven mellan isodränskivan och väggisoleringen? Eller kanske finns det någon annan hake?

  Jag har själv inte sett någon som gjort så här när det gäller garagegrunder. De varianter jag sett är antingen den moderna varianten med cellplast under och kantelement med invändig isolering eller den gamla varianten med betongplatta på mark med naken betong upp dit väggisoleringen börjar.
   
 2. D
  Medlem Nivå 1

  Inte Isodrän ovanför markytan

  Det man tydligen skall göra är att ha vanlig frigolit ovanför markytan och några centimeter under. Och det beror tydligen på att eventuell puts släpper lättare från isodränet. Isodrän har heller inte påtagligt bättre kapillärbrytande förmåga på så vis att vatten skulle påtagligt ha svårare att transportera sig uppåt.

  Så det verkar vara svårt att få tag på något perfekt material som är så pass kapillärbrytande att man kan ha det på utsidan av grunden direkt mot väggisolering och väggreglar. Så man bör nog ha något emellan, precis som man inte brukar lägga syllar direkt på betonggolvet utan ha syllpapp mellan. Så jag skulle nog sätta syllpapp både på den del av frigoliten som vetter inåt mot betongen och uppåt mot isolering och reglar. Skulle tro att det är ett minimum. Syllpappen bör kunna bockas längs en lång bjälke med klämmor.

  Frågan är vad som blir ett lämpligt sätt att fästa syllpappen på frigoliten. Lim? Man bör nog också ha syllpappen och frigoliten på plats i gjutformen när man gjuter. Syllpappen är ju några millimeter tjock, vilket gör att grundfrigolit och syllpapp sticker ut någon millimeter utanför väggisoleringen om den är lika tjock och ligger kant i kant med betongplattans slut. Och då gäller det att hitta något bra sätt att få fast frigoliten i gjutformen och i betongen. Ett annat alternativ är väl att låta väggreglarna sticka ut någon millimeter utanför plattan. Det verkar dock avigt.