Ger vattenservitut rätt till gratis vatten?

44k läst  119 svar

 1. T
  Medlem Nivå 4
  Fast härskande fastighet hindras inte att nyttja servitutet, vattnet finns ju där. Däremot måste de hämta det med "egen hink".
   
 2. B
  Medlem · Nivå 15
  Hon får dock "rättsläget utrett", och undfägnas nöjet att låta syskonet betala halva lantmäterinotan. Överbevisade människor tenderar att njuta av att dela med sig av sin olycka.
   
 3. T
  Medlem Nivå 4
  Jordbruksfastigheten äger pumpanläggningen och vattentäkten, den avstyckade fastigheten har servitut med citerade texten i inlägg #42.
  Dvs ett servitut att nyttja vattentäkten och dra och underhålla ledningar till vattentäkten.
  Det som är tvistefrågan är huruvida servitutet innebär att den avstyckade fastigheten kostnadsfritt får använda jordbruksfastighetens pumpanläggning för att få sitt vatten ifrån vattentäkten.
  Det vi inte vet är vilken typ av brunn och pumpanläggning det handlar om och huruvida det finns möjlighet för den avstyckade fastigheten att koppla en egen pump till vattentäkten.
   
 4. Nyfniken
  Medlem · Nivå 16
  Är du helt säker på det? Det enda jag hittar i ämnet är:
  "På min fastighet finns brunn, ledningar och hydrofor/pumpanläggning." och
  "Jag är alltså fullt införstådd i att hon har rätt att ta vatten från min vattenanläggning"

  Kan det kanske vara så att TS syster tycker att hon äger del i anläggningen och därför inte vill betala för några avskrivningar?
   
  Redigerat 26 feb 2014 20:54
  • Laddar…
 5. O
  Medlem Nivå 3
  Livet är för kort för att vara osams. Stoppa undan uträkningarna. Köp en blomma till systern och prata med henne om hur du upplever det och lyssna på hennes svar. Sen får ni båda ta tid och försöka förstå. Om det inte går får ni värdera om det är värt att det leder till livslång osämja.
   
  • Laddar…
 6. H
  Moderator · Nivå 25
  Nu låter det iofs. som att osämjan i grunden handlar om något annat än brunnen. Men att tjafsa om servitutsreglerna tror jag är ett dåligt drag. Det kan komma att bli väldigt dyrt, och som jag tolkar läget så har systern ingen fomell skyldighet att betala något för tillgång till vattnet.

  Men hon kan bli tvungen att skaffa sig en egen pump och hydrofor. Eftersom det väl oftast inte går att få ned mer än en pump i ett borrhål, så är det TS som kan bli utan vatten. Systerns pump har (troligen) sas. större rätt till borrhålet.

  Sedan är det ju en helt annan femma att moraliskt så skall man givetvis dela på drifts och underhållskostnader. och ev. lite beroende på hur "rätten till brunnen" uppstod från början, även dela på investeringskostnaden.
   
  • Laddar…
 7. E
  Medlem · Nivå 20
  Det är inga problem för två att ta vatten ur samma brunn med var sin pump, det finns ju andra typer av pumpar än sänkpumpar, tex ejektorpumpar och att ha två sådana i ett borrhål är inga problem.
   
  • Laddar…
 8. P
  Bannad Nivå 1
  Försök att satsa på att bli sams. Din syster har nog rätt att ta vatten, så du tjänar knappast på att bråka.
   
 9. tio_Pepe
  Medlem Nivå 8
  Visst har TS en del att tjäna på att "bråka". Om pumpsystemet ska underhållas eller renoveras så kostar det pengar som systern naturligtvis ska bidra till. Det är det hela tråden handlar om.
   
 10. M
  Medlem Nivå 1
  Det har nu gått 3,5 år sedan sist och läget är oförändrat, dvs jag förser fortsatt min syster med vatten i kranen vid hennes från gården avstyckade villa - utan kostnad för henne. Detta pga att hon vägrar att betala någon ersättning, då hon genom servitut vid avstyckningen 1978 tror att hon fick rätt till gratis vatten.

  Vattentäkten som förser gården och hennes villa med vatten, är en grävd brunn sedan långa tider, som jag fördjupade med grävmaskin till 6m samt försåg med 120cm betongringar 1981. Från täkten går ca 300m PE-slangar, som jag bekostat, till pump/hydroforutrymme på gården och därefter ut till förbrukarna. Bl a till min systers villa.

  Servitutet säger att hennes fastighet utan ersättning äger rätt att "nyttja vattentäkten samt nedlägga, bibehålla och underhålla ledningar till densamma."

  Jag tolkar servitutet på följande sätt: Hennes fastighet har rätt att utan kostnad ta vatten ur brunnen. Det kan ske per hink eller via egen nedgrävd ledning (med tillhörande pump) - också det utan kostnad gentemot stamfastigheten.

  Däremot innebär inte servitutet rätt för hennes fastighet att utan ersättning till ägaren av stamfastigheten (mig) utnyttja befintliga ledningar, pump och hydrofor på gården. Jag anser mig därför ha rätt att debitera henne en skälig delkostnad för underhåll och avskrivning av brunnen, gårdens ledningar, pump och hydroforanläggning.

  Vill gärna ha synpunkter på om jag har rätt i min ståndpunkt.
   
 11. R
  Medlem · Nivå 6
  Jag är enig. Servitutet ger rätten att hämta vatten ur din täkt Hur det sker är inte ditt problem, men självklart får du inte hindra det så länge det inte är till men för dig. Det är tom specificerat att hon har rätt att nedlägga och underhålla ledningar utan att betala ersättning.

  Det är en helt orimlig slutsats att du skall stå för alla kostnader utan ersättning.
  Det är såklart den smidigaste lösningen om hon kan "köpa in sig" i den delen av anläggningen som försörjer hennes fastighet istället för att gräva upp och lägga parallella system

  Vänd på resonemanget, vad händer om du gör en ny täkt med nya ledningsr och struntar i att underhålla befintligt system? Är.det rimligt att din syster kan tvinga dig att åtgärda den gamla systemet på din bekostnad, alternativt tvinga dig att koppla över den nya täktens vattensystem till henne, utan ersättning?

  Tyvärr låter det dock som en juridisk process krävs här för att lösa detta.
   
 12. tio_Pepe
  Medlem Nivå 8
  Ja, du har rätt.
   
 13. R
  Medlem · Nivå 6
   
 14. S
  Medlem · Nivå 10
  Det spelar ingen roll vad servitutet säger när ni är syskon. Det blir så mycket annat som spelar in och man får som sagt välja sina strider även om det rätta är att debitera henne för vatten.
  Presentera en räkning, betalar hon inte den, skicka på inkasso så får hon ta striden då. Men räkna inte med nå kaffe i fortsättningen........
   
 15. Anna_H
  Husägare · Nivå 17
  Ja, hon har rätt att på egen bekostnad ansluta sin anläggning till brunnen. Det står klart och tydligt. Du får inte ta betalt för själva vattnet. Nästa gång det behövs underhåll på båda delarna har du full rätt att koppla bort hennes del och låta henne själv installera eget från brunnen. Eller så frågar hon snällt om hon får köpa in sig på din anläggning.
   

Logga in för att se högupplösta bilder och få möjlighet att ställa frågor. :love: