Byggahus.se

Gemensamhetsanläggning avlopp

 1. TompaZaza
  Medlem · 6 inlägg

  TompaZaza

  Medlem
  Hej.
  Har en gemensamhetsanläggning (minireningsverk) tillsammans med grannen. Anläggningen ska enligt lantmäteriets förrättning från år 2000 försörja vår bostad och grannens industrifastighet.
  I tillståndet från miljö och hälsa för avloppet så är det även specificerat att grannens verksamhet omfattar 3-4 anställda som inte är där så ofta.

  Det visar sig nu att grannen, som under många år har hyrt ut en del av sin fastighet som bostad, att även den är påkopplad på det gemensamma avloppet.
  Denna bostad nämns varken i avloppstillståndet eller lantmäteriförrättningen.
  Detta kan väl inte vara ok? Vi delar 50/50 på drift och underhåll men nu visar det sig att han får sin del betalat via sina hyresgäster med råge.
  Anläggningen, som byggdes 1979, var från början avsedd för max 1 hushåll. Det nuvarande tillståndet medger 1 1/2 hushåll. Den går nu på knäna då hans nya hyresgäster är en trebarnsfamilj.
  Tidigare så var det ett äldre par.
  Detta har nu utvecklats till en veritabel mardröm....
   
 2. Claes Sörmland
  Medlem · Sörmland och stan · 15 073 inlägg

  Claes SörmlandPremiumikon: Träd

  Medlem
  Det verkar ha begåtts flera fel här.

  Först och främst så gäller anläggningsbeslutet för GAn. Där står vilka som är del av anläggningen och om det finns möjlighet att utöka den utan en ny förrättning. Om det finns möjlighet att utöka den enligt anläggningsbeslutet så måste alla delägarna vara överens om det. Jag förutsätter att ni delägarförvaltar GAn och inte har en förening för detta.

  Det andra är att man får inte ändra belastningen på ett enskilt avlopp utan en anmälan till kommunen om det. Tillståndet gäller nämligen bara för den tekniska reningsanläggning samt den belastning som man har fått tillståndet för. Att koppla på ett nytt hushåll är inte tillåtet utan anmälan.
   
  • Laddar…
 3. C
  Medlem · 338 inlägg

  cotillion

  Medlem
  Det krävs bygglov för att bygga om en industrifastighet till boende. Har grannen sökt det?
   
 4. TompaZaza
  Medlem · 6 inlägg

  TompaZaza

  Medlem
  Har delägarförvaltning. Ga:n ligger på min fastighet så jag sköter drift och underhåll.
  Tillståndsgivaren har inspekterat och gett oss ett föreläggande. Något som grannen bokstavligen skiter i.
   
  • Laddar…
 5. H
  Husägare · Strängnäs · 1 604 inlägg

  håbbe1961

  Husägare
  Hej, På vems fastighet ligger anläggningen ?
   
 6. TompaZaza
  Medlem · 6 inlägg

  TompaZaza

  Medlem
  På min fastighet.
   
 7. TompaZaza
  Medlem · 6 inlägg

  TompaZaza

  Medlem
  Nej. Kommunen ansåg att det inte behövdes. Innan 1979 så var det bostad i industrifastigheten. Men efter det så taxerades fastigheten om till industri. Har frågat kommunen men dom tillåter det. Han har haft hyresgäster i mer än 10 år så då är det preskriberat.
   
 8. H
  Husägare · Strängnäs · 1 604 inlägg

  håbbe1961

  Husägare
  Men om du ansvarar för detta och grannen ej följer tillståndet så meddela grannen skriftligen att användningen från hens sida har ändrats utöver vad miniverks kapaciteten klarar och därför kommer bortkoppling av fastigheten ske inom x månader. Meddela kommun detta för att få respit.

  Grannen får bekosta en ny anläggning som klarar detta eller utgå från GA , nog ej helt enkelt. Kanske en jurist måste in men prata med lantmätaren först.

  Tillståndet står väl på dig antar jag så den kan du i så fall ändra på när väl grannen är ute från GA sedan får grannen ta problemet att lösa sitt avlopp själv framöver. Vet att det låter enkelt men man måste börja nånstans
   
  • Laddar…
 9. Claes Sörmland
  Medlem · Sörmland och stan · 15 073 inlägg

  Claes SörmlandPremiumikon: Träd

  Medlem
  Anläggningslagen bygger på att ni ska komma överens.

  Vem anser kommunen är verksamhetsutövare enligt miljöbalken = vem ställer de vitet mot? Det bästa ur ditt perspektiv är ju om kommunen kan ställa vite mot grannen och inte mot dig. Då tvingar de grannen till åtgärd men inte dig. De förbjuder också utsläpp från grannens fastighet och inte ditt utsläpp. Men jag fruktar att ni båda betraktas som verksamhetsutövare och då hamnar ju kravet även på dig.

  Jag skulle ta kontakt med kommunen och meddela dem att grannen utan din vetskap har kopplat på ett olagligt avlopp på anläggningen och därmed äventyrar dess funktion. Förbjud grannen i skrift att ha det påkopplat efter ett visst datum och skicka kopia till kommunen. Överklaga alla förelägganden och förbud som kommunen ställer på dig (missa inte tidsramen för överklagan) med hänvisning till att du inte har rådighet över grannens agerande och att det är han och inte du som bryter mot avloppstillståndet.

  Sen får du undersöka om kronofogden kan vara behjälplig med att koppla bort grannens avlopp från anläggningen.
   
 10. H
  Husägare · Strängnäs · 1 604 inlägg

  håbbe1961

  Husägare
  De kommer att ställa vite mot delägarna i GA tyvärr om ej förening finns i större sammanhang. Kommunen skiter i problemet är bara intresserad av miljöbalken följs. Lantmätaren kan ge bästa svar på hur upplösa GA
   
  • Laddar…
 11. Claes Sörmland
  Medlem · Sörmland och stan · 15 073 inlägg

  Claes SörmlandPremiumikon: Träd

  Medlem
  Jag tror också det men en pragmatisk avloppshandläggare kanske kan se vad den bästa vägen framåt är för att få till en åtgärd. Det är ju grannen som är problemet, inte TS.

  Annars erbjuder anläggningslagen följande steg. Inte så elegant och troligen snigellångsamt och dyrt men det är den möjlighet som lagen erbjuder:

  1. TS framför till grannen att hans avlopp ska kopplas bort från reningsanläggningen vid ett visst datum för att hantera kommunens föreläggande. Grannen får utreda möjligheterna för ett nytt avlopp och ett nytt avloppstillstånd och eventuellt ett nytt utförande av anläggningen (ett nytt anläggningsbeslut).

  2a) Är grannen överens om den åtgärden (t ex muntligt) så kopplar TS bort grannens avloppsledning på uppdrag av samfälligheten det datumet (enligt anläggningslagen 6 §). Kostnaden för åtgärden fördelas mellan TS och grannen enligt andelstalen för GAns drift.

  2b) Vill grannen inte att komma överens om detta beslut så råder oenighet om en förvaltningsåtgärd för samfälligheten. Då begär TS att Lantmäteriet ska kalla till möte för att avgöra frågan (anläggningslagen 7 §). Mötets kallelse och genomförande beskrivs i anläggningelagen 7-16§. I och med att det är två delägare så kommer ordförandes röst på mötet att gälla.
   
 12. TompaZaza
  Medlem · 6 inlägg

  TompaZaza

  Medlem
  Vi har efter fyra!!! år på lantmäteriet avslutat en förrättning om att avsluta GA. Problemet är att dom har 9 månader på sig. Vår markbädd kommer att bli totalhavererad pga slamflykt.
  LM har inte brytt sig om att grannen brutit mot avtalet under alla dessa år...
   
  • Laddar…
 13. Claes Sörmland
  Medlem · Sörmland och stan · 15 073 inlägg

  Claes SörmlandPremiumikon: Träd

  Medlem
  Så du har egentligen ingen fråga utan det är juridiskt löst men grannen har 9 månader på sig att koppla bort sin ledning? Eller vad menar du?
   
 14. TompaZaza
  Medlem · 6 inlägg

  TompaZaza

  Medlem
  Min fråga är hur jag kan koppla bort dom tidigare än 9 månader. Läget börjar bli akut och varken LM eller kommunen har brytt sig hittills.
  Vite kommer om 5 månader och grannen lär inte ha kopplat bort sig innan dess.
   
  • Laddar…
 15. Claes Sörmland
  Medlem · Sörmland och stan · 15 073 inlägg

  Claes SörmlandPremiumikon: Träd

  Medlem
  Vad är exakt den juridiska situationen? GA:n finns fortfarande men vid ett visst datum om 9 månader så upphör den?

  (Vad händer med den kvarvarande avloppsreningsanläggningen?)
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.