Byggahus.se

GarBo eller Bostadsgaranti?

 1. S
  Medlem · Skåne · 8 inlägg

  Skruvdragare

  Medlem
  Ska sätta igång ett byggprojekt (tillbyggnad) om några veckor och förbereder för möte med kommunen.

  Rörande byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd blir man lite mörkrädd.:S

  Två offerter på ungefär samma summa. Konkurrenssituationen ser ju inte lysande ut mellan de två bolag som finns på marknaden. Dessutom verkar man aldrig få ut någon ersättning om något skulle gå snett.

  Några rekommendationer?

  Tydligen kommer kommunen inte vara så strikt att kräva en försäkring. Vad avser färdigställande skydd, vad sägs om bankgarani från entreprenörens sida?
   
 2. C
  Medlem · 611 inlägg

  carlssoni

  Medlem
  Det att man aldrig skulle få ut någon ersättning är en myt. Försäkringsbolagen har betalat ut ansenliga belopp (miljontals kronor) i de fall det gått snett och och det som inträffat täcks enligt bestämmelserna. Försäkringen är absolut ett skydd.

  Färdigställandeskyddet skall omfatta skälig ersättning för
  1. extra kostnader för att slutföra arbetena,
  2. kostnader för att avhjälpa fel som en besiktningsman har anmärkt på vid en slutbesiktning enligt
  53 § konsumenttjänstlagen och
  3. kostnader för att avhjälpa skador på byggnaden som har orsakats av fel som avses i 2.

  Färdigställandeskyddet kan ersättas av en bankgaranti från entreprenören. Garantin skall då uttryckligen omfatta momenten 1-3 ovan.
   
 3. S
  Medlem · Skåne · 8 inlägg

  Skruvdragare

  Medlem
  Tusen tack!
  Om entreprenören vill teckna en försäkring för objektet som ska täcka färdigställandeskydd, har du erfarenhet eller rekommendation om det?
  För små leverantörer så är en bankgaranti som jag förstår att de avsätter pengar och det kan påverka kassaflödet negativt??
   
 4. C
  Medlem · 611 inlägg

  carlssoni

  Medlem
  Menar entreprenören att han skall teckna försäkringen i något annat försäkringsbolag?
  Jag känner inte till om det finns några andra försäkringsbolag än de som traditionellt tecknar just dessa försäkringar (t.ex. Garbo och Bostadsgaranti) som man kan teckna en sådan försäkring hos. Vill nu entreprenören teckna en försäkring så låt honom då göra det i exempelvis Garbo, eller direkt ersätter dig för din kostnad att teckna försäkringen i detta bolag.
  Det är riktigt att en bankgaranti kan påverka entreprenörens kassaflöde negativt om banken kräver att han sätter in motsvarande belopp i banken som säkerhet. Ett alternativ som jag vet förekommer är att banken begär en säkerhet från entreprenören i form av t.ex. en företagsinteckning eller en inteckning i entreprenörens fasta egendom. Detta påverkar inte entreprenörens likviditet.
  Observera att färdigställandeförsäkringen/bankgarantin enligt lagen endast behöver uppgå till 10 % av entrerpenadsumman.
   
 5. G
  Medlem · Uppsala · 122 inlägg

  Gylleneknorren

  Medlem
  Jag vill väcka liv i den här tråden och uppmana er som skall bygga hus att överväga Boastadsgaranti istället för Gar-Bo. Nu använder många husföretag Gar-Bo i sitt totalentreprenadupplägg. Gar-bo har många ägare, bl.a en del husföretag. Bostadsgaranti har som en ägare svenska staten.

  När vi byggde utsåg Gar-Bo en slutbesiktningsman. Denne visade sig vara mycket anlitad av många hustillverkare i vårt nybyggnadsområde. Därmed inte sagt han var "dålig", men frågan är om man verkligen får ett motpartförhållande när man är så nära, nästan som i symbios med hustillverkaren. Såå regel 1: Utse er egen slutbesiktningsman. Det har ni rätt till.
  Vi har, efter garantitidens slut, fått problem orsakade av byggfel. Felen kommer kosta oss ca 60.000 att åtgärda, 47.000 är redan betalt. Anmälan gjordes till Gar-Bo. De avvisade vår ansökan med att hänvisda till en klausul där det står att felet skulle ha upptäckts vid slutbesiktning!! Men det var de som utsåg besiktningsmannen!
  När jag läser i Bostadsgarantis regler står att felet man åberopar skall ha uppträtt/upptäckts efter slutbesiktning, d.v.s inom den 10-årsperiod försäkringen gäller.Kanske skulle vi där fått vår ansökan godkänd? Rätta mig ni som vet.
  När jag läser igenom Gar-bos och Bostadsgarantis försäkringsvillkor känns de senares upplägg mycket mer seriöst och vederhäftigt.
  Gar-Bo har säkert hjälpt många. Men våra erfaranheter är att de är bedragare.
   
 6. V
  Medlem · Stockholm · 827 inlägg

  Vanbeasten

  Medlem
  Reality check. Gar-Bo har inga husföretag som ägare sedan 2009, det står i deras årsredovisning och på deras hemsida. http://www.gar-bo.se/index.php/om-gar-bo/agande/#.UUi0GxwXaSo

  Nu vet jag ju inte varför ditt fel inte upptäcktes vid slutbesiktningen? Var det för att det inte gick att besiktiga pga väderled? Eller var den byggnadsdelen inte klar när besiktningen gjordes? Slarv från besiktningsmannen? Men, jag tror inte du hade fått rätt hos BostadsGaranti heller eftersom dom också går på vad som står i SB-protokollet. Om det då står att någon del inte besiktigats (t ex pga väderlek), och det sedan blir en skada i den byggnadsdelen, kan det inte bevisas att skadan inträffat före eller efter besiktningen eftersom felet kan ha funnits där redan då besiktningen genomfördes. Det är alltså samma tillämpning av villkoren i båda bolagen.

  Både Gar-Bo och BostadsGaranti vill ju att besiktningsmannen ska göra en bra besiktning och hitta dom fel som kan finnas! Det är i både försäkringsbolagets och ditt intresse. Det innebär ju att alla fel som upptäcks vid besiktningen är entreprenörens ansvar att åtgärda och inget som kan falla tillbaka i försäkringsbolagets knä eftersom alla fel som upptäcks vid slutbesiktningen är undantagna från försäkringen. Det gäller båda bolagen.
   
 7. G
  Medlem · Uppsala · 122 inlägg

  Gylleneknorren

  Medlem
  Då jar jag fått felaktig info om ägarförhållanden. Tack för rättelse.
  Felet missades vid slutbesiktning. Det fanns där hela tiden, konstaterades nyligen av annan besiktningsman. Ja det låter bra att det är i allas intresse att fel hittas och åtgärdas. Men så var inte fallet. Som jag skrev så upptäcktes felet p.g.a effekter det fick EFTER garantitiden. Därmed är entreprenörens ansvar också borta. Då trodde vi att 10-årig byggfelsförsäkring skulle träda in.
   
 8. KnockOnWood
  Grundstött · Halland · 28 346 inlägg

  KnockOnWoodPremiumikon: Hand

  Grundstött
  Du får gärna förklara på vad sätt det är i försäkringsbolagets intresse att hitta fel som förorsakar kostnader för detta bolag!
   
 9. V
  Medlem · Stockholm · 827 inlägg

  Vanbeasten

  Medlem
  Alla fel som upptäcks på slutbesiktningen undantas från försäkringen och kan därför inte ersättas av försäkringen. Att felen upptäcks gör att försäkringsbolaget inte drabbas av dessa kostnader. Dessa fel är entreprenörens ansvar att åtgärda.

  I villkoren (och i Lagen) står det att felet och skadan till följd av felet ska uppstå efter slutbesiktningen för att det ska vara ersättningsbart.

  Om besiktningsmannen inte har gjort en besiktning på ett korrekt sätt har han brustit i sitt åtagande, eftersom han missat ett "uppenbart fel" (dvs om felet fanns där synligt vid en okulär besiktning som inte kräver något ingrepp för att synas). Jag tycker du ska reklamera besiktningen och söka ersättning för dina skador hos besiktningsmannen.
   
 10. G
  Medlem · Uppsala · 122 inlägg

  Gylleneknorren

  Medlem
  Det låter rimligt att reklamera besiktningen, det är där man felat och dessutom har hans attityd vid besiktning och nu efteråt inte varit tillmötesgående. Vi har påtalat felet för honom.

  MEN...en svår sak att förså som du kanske kan förklara:
  Varför heter det BYGGFELsförsäkring, en försäkring mot ev.byggfel om man endast ersätter fel uppkomna EFTER slutbesiktningen? Huset byggdes ju FÖRE besiktningen, det är FÖRE besiktningen byggfelet åstadkoms. Om jag får en skada som är sekundär till ett byggfel, då hänvisar hemsförsäkringen till byggfelsförsäkringen, så har det varit i vårt fall. Vi har haft allrisk, Plushemförsäkring, hela baletten, men nej, de hänvisar till att det bevisligen är ett byggfel. Vilket det är. Vi har alltså fått en skada EFTER besiktning orsakad av ett byggfel FÖRE besiktning.
   
 11. V
  Medlem · Stockholm · 827 inlägg

  Vanbeasten

  Medlem
  Det handlar om ansvar. En försäkring kan inte gå före någons ansvar. Din entreprenör har byggt ett hus åt dig och när du flyttar in ska det vara felfritt. Därför görs en Slutbesiktning för att hitta alla synliga fel som kan finnas. Det är entreprenörens ansvar att åtgärda dom. Om försäkringen skulle ersätta fel som är någon annans ansvar, blir ju entreprenören ansvarsfri. Det är inte det som är syftet med Byggfelsförsäkringen, eller någon försäkring över huvud taget.

  Du i egenskap av beställare, Lagen om Byggfelsförsäkring och försäkringsbolagens villkor utgår från att entreprenören fullgör sitt åtagande så att huset är felfritt när det är klart. För att skadan ska vara ersättningsbar ska felet och skadan till följd av felet uppstå efter Slutbesiktningen.

  Men i ditt fall var felet synligt vid en okulär besiktning (som jag förstått det), men av någon anledning såg inte besiktningsmannen det, fast han borde ha gjort det om han utfört besiktningen på ett korrekt sätt med all den kunskap han ska besitta, och då är ju inte huset felfritt vid/efter slutbesiktningen. Att skadan uppstod senare (efter garantitiden?), spelar ingen roll eftersom skadan uppkommit till följd av ett fel som fanns redan innan slutbesiktningen.

  Var det svar på din fråga? När man börjar grotta i försäkringsvillkor blir man lätt snurrig i huvvet.

  När det gäller besiktningsmannens besiktning; vänd dig till ARN och gör en anmälan, det kostar gratis. Kolla också med SBR:s Ansvarsnämnd för lite råd och tips. Där kan du också lämna klagomål på besiktningsmannen. Ett annat alternativ är att stämma besiktningsmannen, men är det värt besväret/tiden/kostnaden att starta en process för 60 lax?
   
 12. G
  Medlem · Uppsala · 122 inlägg

  Gylleneknorren

  Medlem
  Tack för mycket bra svar.
  Nej det är inte värt besväret, mest för att vi mått så dåligt av detta att vi inte orkar just nu. Faktiskt . Du anar inte..
  Men jag tror inte vi är de enda husbyggarna som tror att Gar-bo och hela försäkringsdelen är just så säker och trygg som husföretagen låter påskina.
   
 13. V
  Medlem · Stockholm · 827 inlägg

  Vanbeasten

  Medlem
  När man köper en försäkring tror man ju att man har ett bra skydd. Men det är jävligt surt när det sen faller på en teknikalitet, pga ett undantag i ett villkor; då är det lätt att misstro det skydd man har. Jag vill, i min enfald, ändå tro att en försäkring fyller ett syfte, särskilt en försäkring som Byggfelsförsäkringen.
   
 14. A
  Medlem · Uppsala · 32 inlägg

  anelie

  Medlem
  Vi var tvungna att visa kommunen färdiställandeförsäkring för en stomresning trots att vi inte blir fakturerade fören huset är levererat och monterat. 6000 kr för en helt värdelös försäkring! Det känns bara sådär!
  Det är så sjukt mycket pengar som går till kommunala avgifter försäkringar och trams. Man blir så trött, och fattig.
   
 15. bumpaberra
  Medlem · ÖREBRO · 651 inlägg

  bumpaberra

  Medlem
  Jag slapp byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd. Jag sa bara att jag bygger i egen regi med hantverkare där per timme så försäkringen är meningslös för mig. Då slapp jag det. Fick dock skriva en liten skrivelse där jag hänvisade till någon paragraf som säger att om man bygger i egen regi så behöver man ej försäkringen.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.