Går det att justera för högre värme?

335 läst  2 svar

 1. J
  Medlem Nivå 4
  Jag läser på och försöker sätta mig in i injustering av värmesystem. Vi har idag ett hus byggt -45 med bergvärme (tidigare olja). Huset är om- och tillbyggd på 60- och 70-talet och vi har många olika radiatorer. En del nya med koppel insatta senaste åren, en del panelradiatorer med returventil från 70-talet och några äldre sektionsradiatorer utan returventil alls.

  Svårt att injustera såklart, och jag tänker mig att även om de äldre radiatorerna är anpassade för ett 80/60-system så skulle det nog bli lättare med en returventil på dem också.

  Men då uppstår nästa fundering. Ett av rummen är betydligt kallare än de andra. Större effekt behövs för uppvärmning där, det är tydligt. Sätter vi en 800 W elradiator där så får vi behaglig temperatur.

  Jag har "löst" problemet genom att höja framledningstemperaturen. Men det är såklart ingen långsiktig lösning. När jag läser på om injustering så verkar det gå ut på att få jämnt flöde i systemet och samma returtemp från alla radiatorer.

  Men om ett rum har större effektbehov då? Är det att byta radiatorer som gäller då? Eller kan man ändå tänka att man begränsar övriga radiatorer till förmån för högre framledningstemperatur på de radiatorer som behöver ge störst effekt?
   
 2. J
  Medlem · Nivå 5
  Till att börja med, är det ett ett-rörssystem eller ett två-rörssystem? I ett ett-rörssystem sitter radiatorerna i serie, den första radiatorns retur blir tillopp till nästa radiator osv. I ett två-rörsystem ansluts radiatorerna från en tilloppsledning och förs vidare till pumpen med en returledning, sitter det flera radiatorer på rad så delar de på samma tilloppsledning och returledning, men inte på samma vatten. Tanken är alltså att det är samma framledningstemperatur fram till varje radiator på ett två-rörssystem.

  Det låter som att du har ett två-rörssystem...
  Att man har samma temperatur efter varje radiator är egentligen ovidkommande. Du vill ha så låg temperatur tillbaka till värmepumpen som möjligt. Däremot är det när man planerar för ett värmesystem mycket lättare att bestämma sig för ett Delta-T (skillnad mellan framledning och retur) vid en dimensionerande utetemperatur.

  Att bygga om radiatorsystem från oljepanna till värmepump innebär att man ganska grovt byter temperatur på systemet och därmed effekt sett mot flöde. Det behöver inte betyda ett problem, förr överdimensionerade man ofta både rör och radiatorer. På 70-talet var man generellt ganska snål.
  Hur det är i ditt fall är svårt att svara på utan att veta mer.
  Hur stort är rummet, vad tror du att du har för transmissionseffekt i rummet? Finns det några friskluftsventiler i rummet, hur mycket luft tas in genom dem i så fall? Hur sitter radiatorn i systemet? Finns det injustering gjord på dess "tarm"? Hur stor är radiatorn? http://lenhovdaradiatorfabrik.se/produkt/klassisk-sektionsradiator/ kan användas för att få en känsla över storlek mot effekt. Det viktiga är bredd, höjd, djup och mått mellan sektionerna, om det är en panelradiator kan man titta på en modern radiator, då är det viktigt att veta bredd, höjd och antal konvektorplåtar.
   
 3. J
  Medlem · Nivå 5
  Jag fokuserade mest på det ena rummet med inlägget ovan. Injusteringsventil på de större radiatorerna skulle kunna fungera, beroende på hur väl de mindre fungerar. En enklare lösning vore att välja stora radiatorer överallt och lämna alla ventiler öppna och montera termostat istället.
   

Logga in för att se högupplösta bilder och få möjlighet att ställa frågor. :love: