Byggahus.se

Ganska många som pulat med elen hemma utan behörighet

 1. H
  Medlem Nivå 8
  Summering:

  Vi bör förvänta oss mer av en elektriker än av en Taxi chaufför eller?
   
  • Laddar…
 2. V
  Medlem Nivå 4
  Du verkar inte förstå vad jag anser är absurdt med detta.
  Lite skillnad på kunskapsnivåer på industrielektriker och "elektriker" som tattar ut VP rör och stoppar i jordfelsbrytare.... Men det är bara min åsikt.
   
  • Laddar…
 3. P
  Medlem Nivå 6
  Visst är det skillnad på utbildning av en industri elektriker och en installationselektriker. Men de flesta elektriker Idag är både och. Har kunskapen om båda områdena
   
 4. Nefrums
  Hobbysnickare · Nivå 9
  Sant, jag borde letat upp källan till det och länkat in den.
  Nu har ju dock redan tompaah7503 gjort detta.
   
 5. F
  Medlem · Nivå 6
  Begreppet "certifierad elektriker" finns inte.
   
 6. Tss
  Medlem · Nivå 6
  Jo,när jag drar el hemma har jag gett mig själv cert! :D
   
 7. F
  Medlem · Nivå 6
  Behörighetsbegreppet försvann 1/7 2017. Idag gäller att elinstallationsarbete i yrkesmässig verksamhet ska utföras av ett elinstallationsföretag. Är det rent privata sammanhang får den som har auktorisation som elinstallatör personligen utföra elinstallationsarbeten.
   
 8. Mikael_L
  Medlem · Nivå 25
  Nej, inte vad jag vet i alla fall.
  Men när det kommer till elrelaterade bränder så är startorsaken nästan alltid ett inkopplat föremål, där spisen är absolut vanligast.

  De elrelaterade bränder som startar i den fasta installationen är under 10% och det är sen rätt knöligt att ta reda på om en elektriker eller en hempulare gjort felet som startade branden, så man för antagligen inte statistiken längre än så.

  Och om jag ska vara lite konspiratorisk så kan jag också tänka mig att man från branschen inte är pigg på att detta utreds ordentligt, ty det kan ju visa sig att de flesta bränder som startat i den fasta installationen råkar vara utförda av elektriker/elfirmor.
   
 9. pacman42
  Medlem · Nivå 12
  Och detta är ett typexempel där branschens intressen har fått styra.
   
  • Laddar…
 10. pacman42
  Medlem · Nivå 12
  Jag skulle inte heller bli förvånad då jag dragit mängder med el i mitt hus och de två elbränder jag haft har varit elfirma samt bristfällig installation/konstruktion i värmepump. Iofs så har jag varit elektriker (utan behörighet). Det som fanns i huset som gjordes när det byggdes var långt ifrån fackmannamässigt utfört till viss del. Några exempel:
  - rördragningar som har får många krökar, det går varken få in nya kablar eller få ur de gamla.
  - långa rördragningar
  - rörskarvar som inte tejpats ihop (innan det fanns metallklämmor så skulle skarvarna tejpas ihop) så att rören glidit isär
  - ytterst bristfälligt utförda skarvar med toppklämmor. Toppklämmor är helt OK om man gör rätt...
  - elektrikern har inte följt ritningen utan har (för att spara tid gissar jag) valt att ta genvägar som leder till dålig planering av hur säkringarna täcker huset. Hittade dock en manuellt uppdaterad ritning där den verkliga dragningen var inritad. Det har hjälpt en del, men rören är ju inte dragna som de skulle varit så allt har inte gått att fixa till i efterhand.
   
 11. ricebridge
  Husägare · Nivå 14
  Med en dåres envishet upprepar jag:
  Dödssiffrorna visar hur säkert det är att hempula. För trots att så många människor gör obehöriga installationer är det bara i ett försvinnande litet fåtal fall som det sker dödsolyckor.

  Över tio gånger så många drunknar varje år i Sverige. Och ändå var jag på badhuset tillsammans med min minderårige son så sent som i söndags, där det varken ställdes minsta krav på uppvisande av simkunskapsexamen, behörighet, eller att vi anställts i någon simfirma med egenkontrollprogram. Jag vill i sammanhanget särskilt understryka att jag varit där i sällskap av båda mina minderåriga barn under ett upprepat antal tillfällen innan jag äntligen själv lärde mig simma vid 49 års ålder förra året. Detta är givetvis skandal och jag förutsätter att jag därför bör åtalas för framkallande av fara för annan. En särskild simsäkerhetslag måste naturligtvis omedelbart införas för att beivra hempulsbadare som jag.

  Femtio gånger så många dör i fallolyckor varje år. Och ändå är det fortfarande tillåtet att gå på trottoarer och i trappor utan hjälm. Än mindre krävs det dokumenterad utbildning eller övervakning i frågan. Det bör särskilt noteras att t ex gångkunskap i allmänhet lärs in via självstudier under överinseende av uteslutande okvalificerad personal (s k ”föräldrar”) och då i fullt obesiktigad hemmiljö där allehanda faror lurar. I andra änden av åldersspektrat, där fallolyckorna är som vanligast, är det uppenbart att de drabbade klart överskattar sin förmåga. Någon form av förbud mot hempulande av kroppsrörelser och gångtrafik måste följaktligen omedelbart införas. Över en viss ålder måste självklart alla kroppsrörelser totalförbjudas utan handledning av kvalificerad kroppsrörelsepersonal.

  Eller så gillar vi läget och inför ett elkörkort för privatpersoner för icke-kommersiella elinstallationer i egen bostad, dvs legaliserar och reglerar det el-hempul som redan förekommer och som bevisligen inte orsakar särskilt mycket skada.
   
 12. Nefrums
  Hobbysnickare · Nivå 9
  Det är uppenbart att det är korruption som ligger bakom de lagarna vi har i Sverige idag. Då lagarna bara är till för att verksamma i en bransch ska få leka i skyddad verkstad.
  Två saker är bevis på detta:
  1. Elsäkerhetsverket motiverar gång på gång lagarna med statestik som visar att olyckor främst sker på grund av elektriska apparater, och hävdar att detta visar att det är farligt att installera el.
  Hade de varit seriösa så hade de inte medvetet
  örsökt komma med missvisande statestik sådär.

  2. De samhällsekonomiska kostnaderna för denna reglering står inte i proportion till riskera. Inte ens nära.
   
 13. J
  Husägare · Nivå 10
  När det gäller elinstallation så är det hårt reglerat och jag tror det har att göra med att man är rädd för elsäkerheten om detta skulle släppas fritt eller om man skulle lätta på regelverket. Jag har jobbat många år som elinstallatör, har auktorisation och har jobbat mycket med kontroll före idrifttagande samt kontroller, sk. Periodisk kontroll. I bostäder går det mycket snabbt att lokalisera var det hemmapulats. Dels ser man det på hur kablar klamrats men också på valet av installationsmaterial. När jag sedan lossnar på uttag, dimmers från sk. ”skräpmärken” noterar jag ofta dåliga anslutningar. Man har helt enkelt bara tryck in trådarna och skruvat. Ni som sitter på detta forum och ondgör er över regelverket har inte sett speciellt mycket. Lyft blicken och inse att ni representerar kanske inte den genomsnittliga hempularen. Det är svårt att i en installation besiktiga varenda kopplingspunkt och att jämföra med att man ska uppvisa simkunskap haltar. Kan du inte simma men ändå ger dig på det riskerar du ditt eget liv och eventuellt den som försöker rädda dig. Med elinstallation kan finnas dolda fel som kräver väldigt mycket för att hitta. Sen provning? Min erfarenhet är att många hempulare inte provar, man har ju kopplat och det fungerar. Kontroll före idrifttagande är det lite si och så med på sina håll. Till sist kan jag förstå frustrationen hos er som kan, gör ordentligt och provar. Jag tror bara inte att lättande på regelverket skulle vara till nytta för elsäkerheten.

  Får be om ursäkt för ett lite rörigt inlägg ovan. Lite svårt i mobilen.
   
 14. 13th Marine
  Renoverare · Nivå 19
  Hur vet du att det är hempul då? Det kan ju vara en riktigt dålig elektriker också. ;)
   
 15. J
  Husägare · Nivå 10
  Det kan naturligtvis inte uteslutas men räknar man med att 99% av alla elektriker köper material hos elgross och att 99% av alla elektriker gör goda anslutningar så är chansen att det är just en lekman ganska stor. Ärligt talat så ser man sånt ganska snabbt.
   
  • Laddar…